For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Helsearbeiderfag Vg2, programfag

Utdanningsnivå:
Yrkesfag
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studietimer:
477
Innsendinger:
15 stk
Pris:
kr 15 900,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Yrkesfag
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
15 stk
Studietilgang:
12 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 15 900,-

Ønsker du å bli helsefagarbeider? Utdanning som helsefagarbeider kvalifiserer deg til mange spennende jobber ved sykehus, sykehjem, psykisk helsearbeid, hjemmetjeneste, rehabiliteringshjem og andre institusjoner.

Etter at du har tatt helse- og oppvekstfag Vg1, er neste steg på veien helsearbeiderfag Vg2.

Helsearbeiderfag Vg2 består av fellesfag og programfag.
Dersom du kun trenger programfagene kan du fortsette på denne siden.
Dersom du trenger fellesfagene i tillegg, må du trykke her.

I tillegg må du sørge for å oppfylle kravene for yrkesfaglig fordypning (YFF). I enkelte fylker kreves det at yrkesfaglig fordypning er godkjent før man går opp til den tverrfaglige eksamen.

Er du usikker på hva du trenger av fag, sjekk med opplæringsetaten i fylket ditt. Har du gått på videregående skole tidligere, vet også skolen hvilke fag du har fra før.

Merk! Etter at du har bestått alle eksamener på helsearbeiderfag Vg2, må du jobbe i to år som lærling. På slutten av læretiden tar du en fagprøve, for å få fagbrev i helsearbeiderfag.

Har du jobbet i helse- og omsorgstjenesten i fem år eller mer?
Da kan du ta praksiskandidat-løpet istedenfor. Mer om dette finner du her.

Helsefremmende er et av de tre programfagene på Vg2 helsearbeiderfag.
Innholdet i dette programfaget er helt nytt, og det er laget i tråd med fagfornyelsen.

Helsefremmende er et spennende og interessant fag, der du blant annet lærer om:

 • Helse og livskvalitet
 • Sykdommer og grunnleggende sykepleie
 • Legemidler
 • Psykiske lidelser og rusmisbruk
 • Ernæring
 • Førstehjelp
 • Miljøvern

 

Du kan ta helsefremmende som et enkeltstående kurs, eller som en del av Vg2 helsearbeiderfag.

Pris: eksl. bøker
kr 7 500,-
Studietimer:
197

Kommunikasjon og samhandling er et av de tre programfagene på Vg2 helsearbeiderfag.
Innholdet i dette programfaget er helt nytt, og det er laget i tråd med fagfornyelsen.

Kommunikasjon og samhandling er et spennende og interessant fag, der du blant annet lærer om:

 • Kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Tverrfaglig samarbeid
 • respekt og toleranse for andres kulturer og tradisjoner, livssyn og sosiale status
 • Empati, holdninger og atferd
 • Observasjon og rapportering
 • Konflikthåndtering
 • Regelverk rundt makt og tvang
 • Digital kommunikasjon

 

Du kan ta kommunikasjon og samhandling som et enkeltstående kurs, eller som en del av Vg2 helsearbeiderfag.

Pris: eksl. bøker
kr 7 500,-
Studietimer:
140

Yrkesliv i helsearbeiderfag er et av de tre programfagene på Vg2 helsearbeiderfag.
Innholdet i dette programfaget er helt nytt, og det er laget i tråd med fagfornyelsen.

Yrkesliv i helsearbeiderfag er et spennende og interessant fag, der du blant annet lærer om:
 

 • Profesjonalitet
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Lover og regler i helse- og omsorgstjenesten
 • Etikk
 • planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering
 • hjelpemidler og velferdsteknologi
 • HMS
 • Frivillige organisasjoner
 • Miljø
 • Ergonomi
 • Rettigheter og plikter som helsefagarbeider
 • Universell utforming

 

Du kan ta yrkesliv i helseservicefag som et enkeltstående kurs, eller som en del av Vg2 helseservicefag.

Pris: eksl. bøker
kr 7 500,-
Studietimer:
140

Programfagene tar utgangspunkt i kompetansemålene fra læreplanen HEA2-02.

Som helsefagarbeider, er du kvalifisert til mange spennende jobber. Arbeidsoppgavene er varierte innen områder som praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid. Du hjelper pasienten med de fleste daglige gjøremål, fra personlig hygiene til klesskift og måltider. Arbeidsmuligheter kan være:

 • ved sykehus
 • ved sykehjem
 • med psykisk helsearbeid
 • i kommunens hjemmebaserte tjenester
 • ved rehabiliteringshjem for rusmisbrukere

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

 

Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. Kursene inneholder fagstoff, øvingsoppgaver og interaktive oppgaver. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen. De fleste kursene har diskusjonsforum for studenter og eksamenswebinarer hvert semester. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Våre studieveiledere hjelper deg med råd om studieteknikk, eksamensoppmelding eller andre spørsmål om studiene. 

For videregående opplæring er det læreplanen, ikke pensum, som regulerer hvilken kompetanse studentene skal oppnå. Boklisten er derfor veiledende.

Til de fleste kursene er det anbefalt lærebøker, og dette finner du god informasjon om på kursenes introduksjonssider. Mange av lærebøkene på videregående opplæring finnes i digitale utgaver slik at du kan få tilgang til dem umiddelbart når du starter på kurset. En digital lærebok koster mindre enn papirutgaven. 

Dette kurset forbereder deg til de teoretiske eksamenene i videregående skole. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året. Det er fylkene som arrangerer eksamen. Du må selv melde deg opp til privatisteksamen i det fylket du ønsker å ta eksamen i. Våre studieveiledere hjelper deg mer enn gjerne om du har spørsmål om påmelding til eksamen. Eksamensperiodene er i mai/juni og november/desember.

Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis i januar for eksamen til sommeren og 5 til 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato for oppmelding, eksamensdato og pris får du ved å kontakte Opplæringsetaten i fylket ditt.