For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Helse- og oppvekstfag Vg1 (LK20)

Utdanningsnivå:
Yrkesfag på videregående skole
Pris:
kr 38 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
18 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
34

Dette er utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning innen helse- og oppvekstsektoren. Med dette Vg1-løpet, kan du velge blant flere Vg2-løp og oppnå fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, ambulansearbeider – eller du kan gå helseservicefag Vg2 og gå videre til Vg3 og oppnå autorisasjon som helsesekretær, tannhelsesekretær, apotektekniker, fotterapeut eller hudpleier.

Samfunnets behov for personer med relevant helse- og oppvekstfaglig utdanning øker. Vi tilbyr flere studieretninger innen disse fagene på videregående skole, både for deg som trenger å ta yrkesfagene innen Vg1, Vg2 og Vg3 - for å oppnå fagbrev eller autorisasjon, og for deg som er kvalifisert til å ta fagbrev som praksiskandidat

Ønsker du kun programfagene, bør du velge Helse- og oppvekstfag Vg1, programfag

Husk at du i tillegg må sørge for å oppfylle kravene for yrkesfaglig fordypning (YFF). I enkelte fylker kreves det at yrkesfaglig fordypning er godkjent før man går opp til den tverrfaglige eksamenen.

Er du usikker på hva du trenger av fag, sjekk med opplæringsetaten i fylket ditt eller din tidligere videregående skole.

Dette programfaget handler om sammenhengen mellom livsstil og den fysiske og psykiske helsen – om hvordan du som yrkesutøver kan veilede enkeltindivider i å ta gode helsevalg, men også kunne veilede i et samfunnsperspektiv for bedring av folkehelsen. I dette inngår kosthold, fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte.

Du vil også lære å ta gode miljøbevisste valg i planleggingen av kosthold og aktiviteter både for pasienter og brukere, men også for din egen del som samfunnsborger.

Videre handler programfaget om hvordan kroppen er bygget opp og fungerer. I tillegg vil du lære om ergonomi og forebygging av yrkesskader – og til slutt førstehjelp.

Pris:
kr 8 500,-
Studietimer:
197
Innsendinger:
6
Fagkode:
HSF1006

Dette programfaget handler om møte og samhandling mellom mennesker – uavhengig av kultur, alder og livssituasjoner.

Videre i faget vil du lære om relasjonsferdighet og bevisstgjøring av egen atferd overfor brukere og pasienter. I dette ligger å vise omsorg, yte service og konflikthåndtering.

Bruk av digitale ressurser står også sentralt i dette faget. I tillegg til å ha digital dømmekraft; være kildekritisk til informasjonen og vise nettvett i yrkesutøvelsen.

Pris:
kr 7 500,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
4
Fagkode:
HSF1007

Dette programfaget handler om hvordan helse- og oppvekstsektoren er organisert, hvordan gjeldende regelverk regulerer arbeidet, og hva som er de allmenne spilleregler i arbeidslivet. Vi skal se nærmere på hvordan de ulike partene i arbeidslivet samarbeider og hvorfor tverrfaglig samarbeid på tvers av yrkesgrupper er viktig.

Du vil også lære om brukermedvirkning og hvordan hjelpemidler, velferdsteknologi og annen teknologi kan benyttes i yrkesutøvelsen.

Videre i faget vil du lære mer om hvilke krav og forventninger som stilles av deg som yrkesutøver, og hvordan du håndterer etiske dilemmaer som du vil møte på.

Pris:
kr 7 500,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
5
Fagkode:
HSF1008

Dette kurset er for deg som går det yrkesfaglige utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag Vg1. Emnet er utviklet i samsvar med ny læreplan etter fagfornyelsen.

I kurset vil du lære om bl.a. naturvitenskapelig metoder, bærekraftig teknologi og kosthold og livsstil

Pris:
kr 3 800,-
Studietimer:
56
Innsendinger:
5
Fagkode:
NAT1011

Kurset passer for deg som vil skaffe deg kunnskaper i matematikk som svarer til yrkesfaglige utdanningsprogrammer i den videregående skolen. Emnet følger ny læreplan etter fagfornyelsen, og er den mest praktisk orienterte varianten av matematikk.

  • Måling og måleenheter
  • Innsamling og presentasjon av data
  • Formler fra dagligliv og yrke
  • Personlig økonomi
  • Kostnadsberegning og anbud

Pris:
kr 5 200,-
Studietimer:
84
Innsendinger:
7
Fagkode:
MAT1117

Kurset passer for alle som ønsker å fullføre Vg1 for yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring.

Kurset inneholder ulike oppgaver som gir øvelse i grammatikk, rettskrivning og uttale, og lyttetrening. Kurset har litterære tekster og tekster om samfunns- og kulturlivet i engelskspråklige land. Kurset har også fagrelevant stoff.

Pris:
kr 8 500,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
7
Fagkode:
ENG1009/1010

Etter at du har gjennomført Helse- og oppvekstfag Vg1, kan du velge mellom følgende retninger hos oss:

Har du yrkespraksis fra før, kan du kvalifisere deg som praksiskandidat og oppnå fagbrev innen tilsvarende retninger:

 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker lån og stipend i Lånekassen

Som privatist må du ta eksamen i alle programfag, inkludert en tverrfaglig praktisk eksamen, HSF 1009, som utarbeides lokalt.

Du skal også avlegge eksamen i fellesfagene. Merk at du skal avlegge to eksamener i engelsk:

  • Naturfag Vg1 YF: Muntlig-praktisk eksamen
  • Matematikk 1P-Y: Skriftlig eksamen
  • Engelsk Vg1 YF: Skriftlig og muntlig eksamen

Dette studiet forbereder deg til de skriftlige, teoretiske eksamenene i videregående skole (vgs). Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no eller ved Privatistkontoret i fylket ditt.

Fristen for påmelding er vanligvis: 

  • våreksamen er 1. februar
  • høsteksamen er 15. september

Du må selv melde deg opp i til eksamen i det fylket du ønsker å gjennomføre i. Fylkene har både forskjellige datoer for når de åpner for påmelding og forskjellige systemløsninger for påmelding.

Eksakt dato for oppmelding, eksamensdato og pris får du ved å kontakte fylkeskommunen.

All informasjon om eksamen.

I forbindelse med fagfornyelsen, kommer nye læreplaner i alle fag på videregående. Først ut er Vg1, og kurset du ser på nå er utviklet etter ny læreplan.

Vg2 og Vg3 kommer de påfølgende årene. Inntil nye kurs er på plass, er det ingenting i veien for å kjøpe kurs etter LK06-læreplan, men du må være klar over følgende: 

Vg2-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2022. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2022. 

Vg3-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2023. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2023. 

NB! Avlegger du dine eksamener semesteret før siste mulige semester for eksamensgjennomføring, har du en sikkerhetsmargin og mulighet for konteeksamen, dersom du skulle være uheldig å stryke til eksamen eller om noe annet skulle inntreffe. 

For mer informasjon, les: Hva er fagfornyelsen? på Udir sine sider.