For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Helse- og oppvekstfag Vg1, programfag og fellesfag

Tannlegeassistent finner frem utstyr og smiler til kameraet
Utdanningsnivå:
Videregående opplæring
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
18 måneder
Innsendinger:
30 stk
Pris:
kr 38 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Videregående opplæring
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
30 stk
Studietilgang:
18 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 38 500,-

Ønsker du fagbrev innen helse- og oppvekstsektoren? Da er dette starten på utdanningsløpet ditt. Visste du at det åpner seg 11 dører videre etter Vg1 helse- og oppvekstfag? Og at du blir attraktiv på arbeidsmarkedet når du er ferdig med utdanningsløpet ditt?  Start allerede i dag.

Nesten alt starter med Vg1 helse- og oppvekstfag. I alle fall for den som ønsker fagbrev innenfor en bransje med stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Hos oss i NKI Nettstudier kan du ta kursene som forbereder deg til de teoretiske privatisteksamenene som gjør at dørene åpner seg. 

Dine muligheter videre etter helse- og oppvekst Vg1

Etter Vg1 velger du yrkesretning, og du kan velge mellom aktivitør, ambulansearbeider, apotektekniker, barne- og ungdomsarbeider, fotterapeut, ortopeditekniker, helsefagarbeider, helsesekretær, hudpleier og tannhelsesekretær. 

Vg1 helse- og oppvekstfag består av fellesfag og tre programfag; Det er én eksamen per programfag, i tillegg til en tverrfaglig praktisk eksamen. 

Helse- og oppvekst Vg1 nettstudium 

I nettskolen er fagene bygget opp på en strukturert og ryddig måte, med blant annet videoforelesninger, ulike oppgavetyper og henvisninger til dybdelæring. I tillegg har vi en egen eksamensmodul, der vi prepper studentene våre til eksamen. 

Dyktige lærere

I tillegg til godt og strukturert innhold i selve kurset, har vi i NKI Nettstudier svært dyktige helse- og oppvekstlærere. De har alle lang erfaring fra yrkespraksis og ordinær videregående skole. Flere av dem har også jevnlig oppdrag som sensor i sine fylker. 

Det er lærebokforfatter Ann Hilde Bolstad som står bak denne utdanningen hos NKI Nettstudier. Hun har blant annet skrevet det mestselgende læreverket på Vg1 helse- og oppvekstfag, iPRAKSIS som ble utgitt av Aschehoug Skole til fagfornyelsen i 2020. Læreboka er tverrfaglig og brukes av nesten 70 prosent av alle helse- og oppvekstfag-klassene i Norge. 

Krav for yrkesfaglig fordypning på helse- og oppvekst Vg1

Merk! I tillegg til programfagene, må du sørge for å oppfylle kravene for yrkesfaglig fordypning, som betyr minimum 210 timer relevant praksis innenfor helse- og oppvekstsektoren. Dette kan du lese mer om her

Fellesfagene på helse- og oppvekst Vg1

Fellesfag kommer i tillegg til programfagene. Hvis du har gått på videregående skole tidligere og har noen av fellesfagene fra før, trenger du ikke å ta disse på nytt. Er du usikker på hva du trenger av fag, sjekk med opplæringsetaten i fylket ditt. Hvis du ikke trenger fellesfagene, velger du denne kurspakken.

Helsefremmende arbeid er et av de tre programfagene på Vg1 helse- og oppvekstfag. Du kan ta helsefremmende arbeid som et enkeltstående kurs, eller som en del av Vg1 helse- og oppvekstfag - pakken. 

Helsefremmende arbeid består av følgende tema: 

 • Anatomi og fysiologi 
 • Kost og ernæring
 • Grunnleggende førstehjelp 
 • Hygiene og smittevern 
 • Fysisk og psykisk helse 
 • Folkehelse 
 • Ergonomi 
 • Læring, mestring og god helse 

 

Når du starter som student hos oss i NKI, blir du invitert til et introduksjonswebinar. I dette webinaret får du informasjon om hvordan du blant annet melder deg opp til eksamen – og hvordan du logger deg inn i studieplattformen, sender inn oppgaver, etc. Webinaret foregår live, så her er det mulig å stille spørsmål. 

 

Helsefremmende arbeid er bygget opp på en ryddig, oversiktlig og gjenkjennbar måte.  

 • Forelesningsvideoer til alle kompetansemålene i faget 
 • Test deg selv-oppgaver 
 • Innsendingsoppgaver med tilbakemelding fra lærer 
 • Gjennomføre teorien i praksis-oppgaver 
 • Anbefalte og kvalitetssikrede eksterne ressurser for dybdekunnskap 
 • Eksamen-webinar
 • Kontakt med lærer på chat 
 • Studieveiledning
Pris: eksl. bøker
kr 7 500,-
Studietimer:
197

Dette er et av programfagene i Helse- og Oppvekst Vg1. Programfaget handler om møte og samhandling mellom mennesker – uavhengig av kultur, alder og livssituasjoner.

Videre i faget vil du lære om relasjonsferdighet og bevisstgjøring av egen atferd overfor brukere og pasienter. I dette ligger å vise omsorg, yte service og konflikthåndtering.

Bruk av digitale ressurser står også sentralt i dette faget. I tillegg til å ha digital dømmekraft; være kildekritisk til informasjonen og vise nettvett i yrkesutøvelsen.

Pris: eksl. bøker
kr 7 500,-
Studietimer:
140

Dette er et av programfagene i Helse- og Oppvekst Vg1. Programfaget handler om hvordan helse- og oppvekstsektoren er organisert, hvordan gjeldende regelverk regulerer arbeidet, og hva som er de allmenne spilleregler i arbeidslivet.

Vi skal se nærmere på hvordan de ulike partene i arbeidslivet samarbeider og hvorfor tverrfaglig samarbeid på tvers av yrkesgrupper er viktig. Du vil også lære om brukermedvirkning og hvordan hjelpemidler, velferdsteknologi og annen teknologi kan benyttes i yrkesutøvelsen.

Videre i faget vil du lære mer om hvilke krav og forventninger som stilles av deg som yrkesutøver, og hvordan du håndterer etiske dilemmaer som du vil møte på.

Pris: eksl. bøker
kr 7 500,-
Studietimer:
140

Kurset passer for deg som vil skaffe deg kunnskaper i matematikk som svarer til yrkesfaglige utdanningsprogrammer i den videregående skolen.

Emnet følger ny læreplan etter fagfornyelsen, og er den mest praktisk orienterte varianten av matematikk.

 • Måling og måleenheter
 • Innsamling og presentasjon av data
 • Formler fra dagligliv og yrke
 • Personlig økonomi
 • Kostnadsberegning og anbud
Pris: eksl. bøker
kr 7 500,-
Studietimer:
84

Dette kurset er for deg som går det yrkesfaglige utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag Vg1. Emnet er utviklet i samsvar med ny læreplan etter fagfornyelsen.

 

I kurset vil du lære om blant annet naturvitenskapelig metoder, bærekraftig teknologi og kosthold og livsstil.

Pris: eksl. bøker
kr 7 500,-
Studietimer:
56

Engelsk for yrkesfag (ENG1009/1010) passer for deg som tar yrkesfaglig utdanningsprogram. Du kan ta kurset hjemmefra og studere i eget tempo. Nettkurset er eksamensrettet slik at du stiller godt forberedt til privatisteksamen. 

Engelsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Kurset forbereder deg på et samfunns- og arbeidsliv som stiller krav om engelskspråklig kompetanse i lesing, skriving og muntlig kommunikasjon. 

Pris: eksl. bøker
kr 7 500,-
Studietimer:
140

Du kan starte på kurset når det passer deg, hver dag, hele året. 

Du studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil. Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer så mange innsendingsoppgaver du ønsker og melder deg opp til privatisteksamen når du er klar for det. 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier.

På våre kurs innen videregående opplæring tar du eksamen som privatist.  

Du må selv sørge for å melde deg opp til privatisteksamen, men vil få hjelp og veiledning hos oss. Kurset forbereder deg til fagets aktuelle eksamensformer.

Les mer om privatisteksamen

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

 • Utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen 
 • Du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker 
 • Du bør sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker 

Les mer om hvordan du søker lån og stipend hos Lånekassen

 

Fagene tar utgangspunkt i kompetansemålene fra læreplanen LK20.

Etter at du har gjennomført Helse- og oppvekstfag Vg1, kan du velge mellom følgende retninger hos oss:

Har du yrkespraksis fra før, kan du kvalifisere deg som praksiskandidat og oppnå fagbrev innen tilsvarende retninger:

 

Komplett bokliste og informasjon om annet pensum finner du i nettskolen. 

Mange av lærebøkene på videregående opplæring finnes i digitale utgaver slik at du kan få tilgang til dem umiddelbart når du starter på kurset.