For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


1 av 3 arbeidsgivere har ikke fått tak i ønsket kompetanse det siste året

1 av 3 arbeidsgivere har ikke fått tak i ønsket kompetanse det siste året

I mars la NHO frem kompetansebarometeret for 2020. Det viser at 1 av 3 medlemsbedrifter ikke har fått tak i ønsket kompetanse det siste året.

Hvert år kartlegger NHO kompetansebehov i medlemsbedriftene sine. Kompetansebarometeret for 2020, ble gjennomført av NIFU i slutten av 2020.

6 av 10 bedrifter mangler folk med riktig kompetanse
De siste 10 årene har Norge utdannet rekordmange mennesker. Like vel sier 6 av 10 bedrifter at de mangler folk med riktig kompetanse.  - Det forteller hvor prekært dette problemet er. Nå er det rekordhøy ledighet, og da må vi sikre at folkene våre har den rette kompetansen, og sikre at bedriftene våre får tak i det de trenger, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Det siste året, har hver tredje av NHOs medlemsbedrifter forsøkt å rekruttere folk uten å få tak i riktig kompetanse. - Gapet mellom etterspørselen og antall ledige vi har nå, er et gap vi ikke kan leve med. Det er et gap som politikerne må hjelpe oss med å tette, sier Almlid.

Bedrifter med et udekket kompetansebehov, risikerer både å miste kunder og markedsandeler. Om vi ikke utdanner den kompetansen næringslivet trenger, vil ikke bedriftene kunne tilby de jobbene vi trenger. Det er viktig at utdanningene som tilbys, er tilpasset kompetansebehovene i bedriftene. For å få til dette, er det viktig med et tett samspill mellom utdanningssystemet og næringslivet, og utdanningene må bli mer praksisnære og arbeidslivsrelevante.

Fagskole bidrar til å dekke næringslivets kompetansebehov
Fagskole, er høyere yrkesrettet utdanning, som ligger på nivå over videregående skole. Fagskoleutdanning skiller seg mye fra høyere utdanning, fordi den er mindre akademisk, og mer praktisk.

Der høyskole- og universitetsstudier er bygget opp rundt en akademisk tradisjon, er fagskole i mye større grad bygget på yrkesfeltets behov. Det du lærer, er det du vil praktisere i din fremtidige jobb. Mens en høyskole- eller universitetsutdanning gjerne strekker seg over flere år, har en fagskoleutdanning varighet på et halvt til to år. Dette gjør at du kan komme deg raskt ut i jobb, uten å sitte flere år på skolebenken. Det betyr at vi raskere kan utdanne den kompetansen næringslivet trenger.

Fagskoleutdanning på nett
For mange kan det virke utfordrende å kombinere jobb med studier. Derfor er det stadig flere som velger å studere på nett. Nettstudier gir deg fleksibilitet til å studere når du vil- hvor du vil og du kan kombinere studiene med jobb, reise og/eller familieliv. Det betyr at du kan leve livet ditt og samtidig studere alt fra bygg og anlegg til lønns- og personalfag - når det måtte passe inn i din hverdag og kalender.

Som du sikkert har forstått, er det mange gode grunner til å velge fagskoleutdanning. Om du trenger hjelp til å finne den utdanningen som passer for nettopp deg, kan du snakke med en av våre studierådgivere. Vi er opptatt av at alle skal kunne nå de målene de setter seg, og vi hjelper deg gjerne på veien videre!

Kilde: NHO