For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Hva gjør en juridisk kontormedarbeider?

Hva gjør en juridisk kontormedarbeider?

Vi har snakket med Maria, som er lærer ved fagskoleutdanningen, Juridisk kontormedarbeider. Her forteller hun om utdanningen, og hva du kan jobbe med etter å ha fullført nettstudiet.

Maria er utdannet lærer, og har jobbet flere år i grunnskolen. Hun er også utdannet jurist, og har jobbet som saksbehandler i UDI, og som politiadvokat og advokat. I dag underviser hun i flere juridiske emner hos oss. Maria synes det er fint å kunne kombinere den juridiske og den pedagogiske kompetansen sin.

Hva lærer studentene som tar utdanningen, Juridisk kontormedarbeider?

Studentene får en god forståelse av generelle kontoradministrative oppgaver. De lærer også om utvalgte juridiske emner innen privat- og offentlig rett, enklere juridisk korrespondanse, engelsk forretningskorrespondanse og relevante regnskapsoppgaver.

Hvordan forberedes studentene til det som venter dem i arbeidslivet?

Studentene forberedes på arbeidslivet gjennom praktiske kontorfaglige oppgaver og teoretiske eksempler fra ulike juridiske bransjer. Vi jobber med caser og arbeidsoppgaver hentet fra reelle jobbsituasjoner. Dette gjør dem godt forberedt på det som venter ute i jobb.

Hvor kan man jobbe som juridisk kontormedarbeider?

De fleste offentlige og private bedrifter som driver med kontorarbeid, vil ha bruk for medarbeidere som kan grunnleggende regnskap, programvare og juridiske emner. Med denne fagskoleutdanningen, får du et godt grunnlag du kan bygge videre på. For å nevne noen eksempler, vil du danne et godt grunnlag for å kunne jobbe med kontorarbeid ved utdanningsinstitusjoner, forsikringsselskaper, ambassader, banker, ideelle organisasjoner og mye mer. 

Om du ønsker en utdanning som er enda mer bransjespesifikk, kan du bygge videre på Juridisk kontormedarbeider med for eksempel advokatsekretærutdanningen vår, som er mer spisset mot advokatbransjen. Du kan også ta fagskoleutdanningen, Saksbehandler, som gir mer fordypning om du vil arbeide som saksbehandler i stat og kommune.

Har du noen råd til studenter som vurderer denne utdanningen?

Når du skal velge utdanning, er det viktig å reflektere over hva du er god på, hva du trives med og hva du vil lære mer om. Trives du foran en PC-skjerm, og liker å lære nye dataverktøy? Liker du å sette deg inn i- og følge juridiske retningslinjer?  Liker du å organisere, tilrettelegge, strukturere og formidle materiale på en ryddig og etterrettelig måte?  Da er juridiske kontormedarbeider en fagskoleutdanning som egner seg for deg.

Rådfør deg gjerne med noen som allerede jobber med denne typen arbeidsoppgaver.