For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Advokatsekretær

Smilende dame i kontorlokale
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
24 måneder
Studiepoeng:
60
Innsendinger:
11 stk
Pris:
kr 74 000,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
11 stk
Studietilgang:
24 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 74 000,-

Er du interessert i jus og har et øye for detaljer? Ønsker du en spennende jobb på for eksempel et advokatkontor, ved domstoler, forliksråd eller i politiet? Da er dette utdannelsen for deg.

Nettstudiet Advokatsekretær egner seg for: 

Fagskolen Advokatsekretær passer for deg som ønsker en praktisk rettet utdanning hvor du kan gå rett ut i jobb etter endt utdannelse. Utdanningen er tilpasset både deg uten bakgrunnskunnskaper, og for deg som har en formell utdanning, men ønsker ny og oppdatert kunnskap innen fagområdet. Du kan med denne fagskolen formalisere kompetansen din med en fagskolegrad. 

Dette får du når du tar fagskolen Advokatsekretær:

Etter fullført utdanning vil du ha kjennskap til klientregistrering, utforming av viktige dokument og relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektivt og selvstendig måte. 

 • Etterspurte grundige ferdigheter i Microsoft Office 365 
 • Kunnskap og ferdigheter til å benytte sentrale verktøy som Lovdata Pro og andre relevante rettskildeportaler 
 • Kunnskap og ferdigheter til å bidra til virksomhetens kontoradministrative side 
 • Grunnleggende forståelse for juridisk metode som gjør deg i stand til å oppdatere dine juridiske kunnskaper og ferdigheter i fremtiden 
 • I emnet Prosjektledelse vil du utvikle dine ferdigheter som prosjektleder 
 • Du lærer å benytte relevante IT-verktøy som er essensielle for å kunne utføre arbeidsoppgaver som advokatsekretær 
 • I emnet Bransjekunnskap vil du tilbringe tid ute hos et advokatkontor, en domstol, politiet eller annen bransjerelevant virksomhet 
 • Arbeidslivs- og bransjerelevante emner 

Hva gjør en advokatsekretær?

En advokatsekretær har en sentral rolle i driften av et advokatkontor, og må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene. Denne utdanningen gir deg verktøyene du trenger for å utføre viktige kontoradministrative arbeidsoppgaver innen den juridiske kontorbransjen. 

Andre studiemuligheter

Ønsker du en kortere utdanning? Juridisk kontormedarbeider er det første året på Advokatsekretær. Det betyr at du kan gå videre som Advokatsekretær etter ett år med fagskolen Juridisk kontormedarbeider

Bygg din kompetanse steg for steg ved å ta ett emne om gangen. Du får innpass for de emnene du allerede har tatt om du ønsker å gjennomføre hele fagskolen. 

Trenger du hjelp eller er usikker på valg av utdanning? Ta kontakt med våre flinke rådgivere, de hjelper deg gjerne.

Microsoft Office 365 Grunnleggende gir deg en forståelse av hvilke programmer som inngår i Microsoft 365 og en innføring i de mest brukte kontorprogrammene. Å lære seg disse ferdighetene vil gi deg et solid fundament for suksess i dagens digitale arbeidsmiljø. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Saksbehandler. 

Å lære seg grunnleggende ferdigheter i programvarer som Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Teams kan gi deg en enorm fordel i dagens arbeidsmarked. Disse programmene brukes av bedrifter over hele verden, og å være dyktig i å bruke dem kan øke produktiviteten din, forbedre kommunikasjonen og gjøre deg mer verdifull for arbeidsgivere. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Rettskilde- og informasjonsportaler gir deg kunnskaper om- og ferdigheter i viktige verktøy som brukes innenfor den juridiske kontorbransjen, inkludert Lovdata Pro, Gyldendal Rettsdata og Juridika. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Advokatsekretær. 

Du vil få kunnskap om: 

 • Lovdata Pro: en online tjeneste som gir deg tilgang til lover og forskrifter, inkludert historiske versjoner og endringer. 
 • Gyldendal Rettsdata: tilbyr et bredt spekter av juridisk informasjon, inkludert lover og forskrifter, forarbeider, rettspraksis og ikke minst lovkommentarer fra noen av landets dyktigste professorer og advokater på sine fagfelt. 
 • Juridika; et viktig verktøy som gir deg tilgang til et stort utvalg av juridisk litteratur fra Universitetsforlaget 
 • Hvordan utforske saker og finne relevant juridisk informasjon på en rask og nøyaktig måte

Å ha en god forståelse av disse verktøyene vil gjøre deg til en mer effektiv og nøyaktig medarbeider. Dette er viktige verktøy å kunne om du ønsker en karriere innenfor juridisk kontorbransje. 

Gjennom å ta i bruk disse verktøyene vil du kunne forbedre din faglige kompetanse og prestasjon, og dermed styrke din karrierevei i en stadig mer krevende bransje. 

Emnet hører til utdanningen Advokatsekretær, og gir deg 5 studiepoeng. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Grunnleggende juridisk kontoradministrasjon vil gi deg en innføring i generelle arbeidsoppgaver ved et kontor og en god forståelse av viktigheten av et godt og klart språk. Du vil også få kunnskap om hva som utgjør god kundeservice, etikk og klientbehandling. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Advokatsekretær. 

 

Emnet hører til utdanningen Advokatsekretær og gir deg 5 studiepoeng. 

Grunnleggende juridisk kontoradministrasjon vil gi deg kjennskap til: 

 • Grunnleggende prinsipper innenfor bransjerelevant etikk som tillitsforhold, fortrolighet, relasjoner til klienter 
 • Generelle rutiner for dokumenthåndtering og lagring/bevaring av dokumenter 
 • Korrekt og presis korrespondanse samt god kommunikasjon 
 • Kontoradministrasjon og dokumenthåndtering hos virksomheter innenfor det juridiske fagfeltet 
 • Rutiner for intern og ekstern kommunikasjon 
 • Ulike rollers arbeidsoppgaver ved bransjerelevante aktører og virksomheter 
 • Arbeidsoppgavene som ligger til ulike stillinger på et advokatkontor
 • Hvordan opptre profesjonell og håndtere klienter på en måte som er både rettferdig og respektfull

Som ansatt i juridisk bransje vil du til daglig jobbe med dokumenter krever presisjon både når de utformes og når de leses. Du vil derfor i løpet av studietiden bli kjent med ulike dokument og hva de benyttes til, som for eksempel rapporter, notater og PM.

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Emnet gir deg en innføring i forretningsjus, noe som er viktig for alle som ønsker å arbeide med jus i næringslivet og forstå rettsvesenet. Du vil få kunnskap om rettskilde- og metodelære samt sentrale hovedregler og unntak på utvalgte rettsområder. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Advokatsekretær. 

Forretningsjus vil gi deg kunnskap om: 

 • Innføring i jus 
 • Juridisk metode 
 • Avtalerett 
 • Kjøpsrett 
 • Husleierett 
 • Selskapsrett 
 • Arbeidsrett 
 • Erstatningsrett 
 • Gjeldsforhandling, tvangsinndrivelse og konkurs 

Du vil i løpet av studietiden bli kjent med grunnleggende prinsipper og regler som styrer juridisk argumentasjon samt en introduksjon til utvalgte sentrale rettsområder.

Emnet hører til utdanningen Advokatsekretær og gir deg 10 studiepoeng. 

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

Ønsker du økt kunnskap og innsikt i prosjektledelse? Emnet Prosjektledelse vil gi deg en grundig innføring i de sentrale arbeidsoppgavene for en prosjektleder og hva et prosjekt er. Samt hvilke spesielle ledelsesutfordringer prosjektledelse fører med seg og hva som skal til for å lykkes. 

Prosjektledelse tilhører fagskolen Prosjektlederskolen, men kan også kjøpes separat. Emnet gir deg 5 studiepoeng.

Bli en bedre prosjektleder og vær rustet for den økte bruken av prosjektarbeid som arbeidsform i mange virksomheter, noe som vil innebære at det blir enda større behov for dyktige prosjektledere. 

Dette lærer du i emnet Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om å bygge kunnskaper og ferdigheter i organisering av prosjektarbeid, samt metoder og oppgaver egnet for prosjektarbeidsformen. Videre omfatter emnet kunnskap om aktiv deltakelse og ledelse av prosjekter.

I arbeidet som prosjektleder er det viktig å hente ut verdier fra prosjektarbeidet. Ved å jobbe som prosjektleder får man mulighet til å tilegne seg kompetanse og ferdigheter gjennom å lede virksomheter og hente verdier for prosjekteiere. Prosjektledelse handler om å lykkes gjennom samarbeid med andre. 

Sentrale temaer:

 • Hvorfor det å være prosjektleder både er krevende og svært givende 
 • Hva som kjennetegner et prosjekt 
 • Hvilke oppgaver som egner seg for prosjektarbeidsformen 
 • Hva som kjennetegner en god prosjektleder 
 • Viktigheten av prosjektteamet 
 • At ulike prosjekttyper skaper ulike utfordringer 

Studiestart Prosjektledelse

Du kan starte på emnet hver dag, hele året og studere fra hvor du vil. Alt du trenger er en PC/mobil og internett. Prosjektledelse er lagt opp som deltidsstudie over nett slik at du kan kombinere studier med jobb og hverdagsliv. 

Eksamen gjennomføres i mai/juni og november/desember, og du melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Dette emnet bygger videre på kunnskaper og kompetanse fra emnet Microsoft Office 365 - Grunnleggende. Du vil opparbeide deg kunnskap om flere og mer avanserte funksjoner i programvarer fra Microsoft Office 365.

 

Dette får du: 

I emnet for Microsoft Office 365 – viderekommen lærer å benytte utvalgte avanserte funksjoner i: 

 • Word 
 • Excel 
 • PowerPoint 
 • Outlook 
 • Teams 
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Juridiske system og verktøy vil gjøre deg kjent med noen av de mest brukte juridiske systemene og verktøyene for dokument og informasjonsbehandling. Kunnskap om disse verktøyene og hvordan de benyttes gjør deg ettertraktet hos arbeidsgivere. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Advokatsekretær. 

Ved å ta Juridiske system og verktøy får du:

I dette emnet vil du også bli kjent med Adobe Acrobat Pro som benyttes av de aller fleste advokatkontorene, politiet, domstolene og forliksrådene. 

 • Lære hvordan du effektivt kan administrere klientinformasjon, opprette saker og registrere dokument gjennom det topp moderne klientregistreringssystem Advisor 
 • Lære hvordan du setter opp ryddige dokument ved hjelp av utvalgte program i Adobe Cloud (krever egen lisens) 
 • Forstå hva Datarom er, hovedfunksjoner og hvordan datarom settes opp
 • Få en grundig forståelse av Aktørportalen og hvordan den benyttes for utveksling av saksdokument, informasjon om saken og for saksflyt

Emnet hører til utdanningen Advokatsekretær, og gir deg 5 studiepoeng. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Emnet bygger videre på kunnskaper og ferdigheter fra Juridisk kontoradministrasjon - Grunnleggende, og vil gi deg kunnskap om hvordan virksomheter kan jobbe med anti-korrupsjon og rutiner for å motvirke hvitvasking. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Advokatsekretær. 

Juridisk kontoradministrasjon vil gi deg kunnskap om: 

 • Korrekt juridisk terminologi, presis korrespondanse og god kommunikasjon 
 • Reglene om fri rettshjelp 
 • Ordningen med rettshjelpsforsikring 
 • Bransjens strenge krav i forbindelse med rutiner for å forhindre hvitvasking og korrupsjon 
 • Fordeler og ulemper ved å innføre reisepolitikk i en virksomhet 
 • Betydningen av oppdragsavtaler og tilhørende dokumentasjon 
 • Arbeidsgivers forventninger i bransjen 

Emnet vil også ta for seg advokatkontoret, kommunikasjon med klient, regler og rutiner knyttet til oppdragsavtalen samt bransjekutymer. 

Emnet hører til utdanningen Advokatsekretær, og gir deg 5 studiepoeng. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Strafferett og sentrale rettsområder gir deg en innføring i sivilprosess, straffeprosess og strafferett. Du vil også lære om vilkår for å kunne straffe, formålet med straff og hvilke straffereaksjoner som finnes. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Advokatsekretær. 

Strafferett og sentrale rettsområder gir deg kunnskap om: 

 • Jus og juridisk metode 
 • Strafferett 
 • Domstolene 
 • Straffeprosess 
 • Sivilprosess 
 • Tingsrett 
 • Avhendingsrett 
 • Forvaltningsrett 
 • Familie- og arverett 

En forståelse for strafferetten er viktig for å forstå modulen om straffeprosess, hvor du lærer om sakens gang i en straffesak. I sivilprosess lærer du om sakens gang i sivile saker. Dette er svært nyttig kunnskap når du skal ut i bransjen og arbeide med dokumenter og kommunikasjon som er del av saksprosessen i straffesaker og sivile saker.

Emnet tar også for seg generelle saksbehandlingsregler i forvaltningsretten, regler knyttet til sameie og avhending av fast eiendom samt familie- og arverett. 

Emnet hører til utdanningen Advokatsekretær, og gir deg 10 studiepoeng. 

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

I utdanningen får du mulighet til å komme enda tettere på regnskapsbransjen gjennom emnet Bransjekunnskap. Emnet går over flere uker, og vil gjennom en større, bransjerettet oppgave gi verdifull erfaring, mulighet for nettverksbygging mot bransjen og gjøre deg enda bedre rustet for en jobb etter endt utdanning.

Emnet bransjekunnskap kan gjennomføres på to måter:

 1. Du kan selv finne deg en selvvalgt bransjerelatert virksomhet, der du til sammen deltar 125 timer (eventuelt flere bedrifter og til sammen 125 timer), og ut fra dette lage en rapport. Bedriften må godkjennes av skolen.
 2. Eller du kan velge å gjøre en bransjerelevant oppgave gjennom skolen. Her kan du selv velge tema som skal godkjennes fra faglærer. En forutsetning for oppgaven, er at du har dialog med et eller flere bedrifter/selskaper.
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Som student hos NKI Nettstudier studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil. Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer oppgaver når det passer deg og melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Dette får du: 

 • Studieveileder tilgjengelig gjennom hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • Eksamenswebinarer hvert semester hjelper deg i forberedelsen til eksamen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

 • Utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen 
 • Du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker 
 • Du bør sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker 
 • Velg «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested i søknaden til Lånekassen 

Les mer om hvordan du søker lån og stipend hos Lånekassen 

Advokatsekretær har en tradisjonell tittel, men mulighetene er mange. Det sentrale er at du gjennom studiet vil lære teori og praktisk arbeid som er direkte relevant for å utføre kontoradministrative arbeidsoppgaver hos juridiske virksomheter.

Våre tidligere studenter har fått jobb ved advokatkontor, politiet, forliksråd, domstol og oppnådd stillingstitler som:

 • Advokatsekretær
 • Juridisk assistent
 • Juridisk saksbehandler
 • Advokatassistent
 • Administrasjonsmedarbeider 

Videre studiemuligheter

Etter å ha arbeidet som advokatsekretær og opparbeidet deg arbeidserfaring kan du ta kurset Advokatassistent DNA hos Advokatforeningen, hvor du går dypere inn i jussen og dermed også kan arbeide mer selvstendig med juridiske spørsmål.  

Overordnede kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om juridisk metode, juridiske grunnbegrep og sentrale temaer innenfor privat rett og offentlig rett
 • har kunnskap om sentrale prinsipp for god advokatskikk, etikk og krav til kvalitet
 • skal kjenne til sentrale lover, relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for advokatbransjen og juridiske virksomheter
 • har kunnskap om arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling ved domstoler, advokatfirma og andre juridiske virksomheter samt forstår prinsippene for klientbehandling og kundeservice
 • har kunnskap om juridisk forretningskorrespondanse
 • har kunnskap om hvordan elektroniske systemløsninger og verktøy kan brukes av advokatkontor, domstoler andre juridiske virksomheter
 • har kunnskap om relevante elektroniske systemløsninger og verktøy som kan brukes av advokatkontor, domstoler andre juridiske virksomheter
 • har kunnskap om prosjektteori og hvordan gjennomføre et bransjerelevant prosjekt
 • kjenner til rettssystemets og jussens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • kjenner til hvordan yrkesfaglige kunnskap kan oppdateres via relevante trykte- og digitale medier

 

Overordnede ferdigheter

Studenten:

 • kan kartlegge en situasjon, identifisere juridiske fagområder og i samarbeid med arbeidsgiver arbeide effektivt for å ivareta arbeidsgivers og klientens/publikums interesser
 • kan forklare sentrale juridiske begrep og uttrykk
 • kan, anvende kontorfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, samt lokalisere relevante rettskilder på rettsområder innenfor privat og offentlig rett
 • har tilegnet seg ferdigheter for selvstendig innhenting og bearbeiding av informasjon fra juridiske kilder, blant annet ved hjelp av verktøy som eksempelvis Lovdata Pro
 • kan produsere brev og juridiske dokumenter, innenfor de angitte rettsområdene ved å benytte digitale verktøy
 • kan skrive juridisk forretningskorrespondanse på norsk og kjenner til relevant juridisk terminologi på engelsk
 • kan kommunisere faglig korrekt både muntlig og skriftlig
 • kan finne informasjon og fagstoff ved bruk av eksempelvis Lovdata Pro og andre relevante papirbaserte og elektroniske kilder
 • kan planlegge og gjennomføre et prosjekt i et relevant prosjektverktøy
 • kan anvende bransjerelevante IT-verktøy

Overordnet generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for, og utviklet etiske grunnholdninger knyttet til god advokatskikk og god etikk innenfor juridisk arbeid og advokatbransjen
 • kan bygge gode relasjoner internt og med eksterne samarbeidspartnere og kunder/klienter
 • kan utføre juridiske kontoradministrative arbeidsoppgaver avhengig av oppdragsgivers eller kunder/klientens behov
 • kan utvikle, forenkle eller effektivisere arbeidsmetoder innenfor ansvarsområdet
 • har nødvendig kompetanse til å ivareta arbeidsgivers interesser ovenfor kunder/klienter og samarbeidspartnere

Når du søker, legger du ved dokumentasjon på en av følgende: 

Søker du med vitnemål fra andre land enn de nordiske må du også dokumentere dine norskferdigheter. Det kan du gjøre med norsk fra videregående eller Norskprøven med minimum resultat B1 fra alle fire delprøver. 

Er du usikker? Ta kontakt med en av våre studierådgivere, vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt med en av våre studierådgivere, vi hjelper deg gjerne

Det er ikke nødvendig å kjøpe alle bøkene før studiestart, du vil få mer informasjon om bøker og annet pensum i nettskolen. Komplett pensumliste finner du i nettskolen. 

 

Emnet Forretningsjus: 

 • Lov og rett for næringslivet, Langfeldt, Sverre Faafeng Bråthen, Tore Viken, Monica, Innbundet / 2022 / Bokmål (OBS: ny bok forventes utgitt medio august hvert år). ISBN: 9788245047394

Frivillig støttelitteratur:  

 • Heivoll, Geir, Jus for økonomiske og administrative studier (Merk at boken er utdatert på flere områder, men den har en noe enklere tilnærming som kan være nyttig for de som har sitt første møte med jus) 

Emnet Prosjektledelse:  

 • Prosjektveilederen, Vaagaasar, Skyttermoen, Cappelen Damm 2017. ISBN 9788202549329 

Emnet Juridiske system og verktøy: 

 • Studenten må kjøpe egen lisens til Adobe Cloud i den perioden studenten gjennomfører emnet. 

Emnet Strafferett og sentrale rettsområder: 

 • Lov og rett for næringslivet, Langfeldt, Sverre Faafeng Bråthen, Tore Viken, Monica, Innbundet / 2022 / Bokmål (OBS: ny bok forventes utgitt medio august hvert år). ISBN: 9788245047394

Frivillig støttelitteratur:  

 • Heivoll, Geir, Jus for økonomiske og administrative studier (Merk at boken er utdatert på flere områder, men den har en noe enklere tilnærming som kan være nyttig for de som har sitt første møte med jus) 

 

PC-utstyr

Ved NKI praktiserer vi Bring your own Device og på dette studiet må du ha:

 • Windowsbasert PC, OS: Windows 10, eller nyere (64 bit)
 • CPU: 2GHz, 64-bit multicore (min. 7:e generasjon) – eller tilsvarende AMD prosessor
 • RAM: 8 GB
 • Wi-Fi 5
 • HDD: SSD 256 GB
 • GPU: Intel eller AMD med 64-bits støtte, 2 GHz eller raskere
 • Viktig: pc må støtte minstekrav i Adobes anbefalinger

Det tas forbehold om endringer. 

I denne fagskolen gjennomføres det skriftlig hjemmeeksamen på nett 

 • Du må ha bestått eventuelle arbeidskrav for å gå opp til eksamen 
 • Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember 
 • Du melder deg selv opp til eksamen i hvert emne når du er klar for det   
 • Eksamensavgiften er inkludert i prisen
 • Mer informasjon om eksamen finner du i nettskolen

Her kan du lese mer om eksamen hos NKI Nettstudier

Det tas forbehold om endringer.