For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Juridisk kontormedarbeider

Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
30
Studietimer:
750
Innsendinger:
7 stk
Pris:
kr 48 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
7 stk
Studietilgang:
12 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 48 500,-

Er du interessert i jus og ønsker å jobbe med juridisk kontorarbeid? Juridisk kontormedarbeider er en kort yrkesrettet utdanning hvor du kan gå rett ut i jobb etter endt utdanning. Det er en spennende og praktisk fagskole som gir deg kunnskap innen juridisk kontoradministrasjon.

Nettstudiet Juridisk kontormedarbeider passer for: 

Utdanningen passer både for deg som ikke har bakgrunnskunnskaper, men ønsker å jobbe med juridisk kontorarbeid, og for deg som ønsker å formalisere kompetansen din. 

Dette får du når du tar fagskolen Juridisk kontormedarbeider:

 • Etterspurte grunnleggende ferdigheter i Microsoft Office 365 
 • Kunnskap og ferdigheter til å benytte sentrale verktøy som Lovdata Pro og andre relevante rettskildeportaler 
 • Kunnskap og ferdigheter til å bidra til virksomhetens kontoradministrative side 
 • Grunnleggende forståelse for juridisk metode som gjør deg i stand til å oppdatere dine juridiske kunnskaper og ferdigheter i fremtiden 
 • I emnet Prosjektledelse vil du utvikle dine ferdigheter som prosjektleder 
 • Arbeidslivs- og bransjerelevante emner 

Gjennom utdanningen vil du lære deg de verktøyene du trenger for å kunne utføre kontorarbeid innen den juridiske bransjen. I løpet av nettstudiet vil du blant annet lære relevant programvare, kontorrutiner, bransjerelevante verktøy, bransjeetikk og prosjektsamarbeid slik at du kan gå rett ut i en operativ stilling etter endt utdanning. 

Videre studiemuligheter etter fagskolen Juridisk kontormedarbeider

Juridisk kontormedarbeider er det første året av fagskoleutdanningen Advokatsekretær. Hvis du ønsker å fordype deg enda mer i det juridiske fagfeltet, kan du fortsette på det siste året av Advokatsekretær. Advokatsekretær gir deg 30 nye studiepoeng. 

Microsoft Office 365 Grunnleggende gir deg en forståelse av hvilke programmer som inngår i Microsoft 365 og en innføring i de mest brukte kontorprogrammene. Å lære seg disse ferdighetene vil gi deg et solid fundament for suksess i dagens digitale arbeidsmiljø. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Saksbehandler. 

Å lære seg grunnleggende ferdigheter i programvarer som Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Teams kan gi deg en enorm fordel i dagens arbeidsmarked. Disse programmene brukes av bedrifter over hele verden, og å være dyktig i å bruke dem kan øke produktiviteten din, forbedre kommunikasjonen og gjøre deg mer verdifull for arbeidsgivere. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Rettskilde- og informasjonsportaler gir deg kunnskaper om- og ferdigheter i viktige verktøy som brukes innenfor den juridiske kontorbransjen, inkludert Lovdata Pro, Gyldendal Rettsdata og Juridika. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Advokatsekretær. 

Du vil få kunnskap om: 

 • Lovdata Pro: en online tjeneste som gir deg tilgang til lover og forskrifter, inkludert historiske versjoner og endringer. 
 • Gyldendal Rettsdata: tilbyr et bredt spekter av juridisk informasjon, inkludert lover og forskrifter, forarbeider, rettspraksis og ikke minst lovkommentarer fra noen av landets dyktigste professorer og advokater på sine fagfelt. 
 • Juridika; et viktig verktøy som gir deg tilgang til et stort utvalg av juridisk litteratur fra Universitetsforlaget 
 • Hvordan utforske saker og finne relevant juridisk informasjon på en rask og nøyaktig måte

Å ha en god forståelse av disse verktøyene vil gjøre deg til en mer effektiv og nøyaktig medarbeider. Dette er viktige verktøy å kunne om du ønsker en karriere innenfor juridisk kontorbransje. 

Gjennom å ta i bruk disse verktøyene vil du kunne forbedre din faglige kompetanse og prestasjon, og dermed styrke din karrierevei i en stadig mer krevende bransje. 

Emnet hører til utdanningen Advokatsekretær, og gir deg 5 studiepoeng. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Grunnleggende juridisk kontoradministrasjon vil gi deg en innføring i generelle arbeidsoppgaver ved et kontor og en god forståelse av viktigheten av et godt og klart språk. Du vil også få kunnskap om hva som utgjør god kundeservice, etikk og klientbehandling. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Advokatsekretær. 

 

Emnet hører til utdanningen Advokatsekretær og gir deg 5 studiepoeng. 

Grunnleggende juridisk kontoradministrasjon vil gi deg kjennskap til: 

 • Grunnleggende prinsipper innenfor bransjerelevant etikk som tillitsforhold, fortrolighet, relasjoner til klienter 
 • Generelle rutiner for dokumenthåndtering og lagring/bevaring av dokumenter 
 • Korrekt og presis korrespondanse samt god kommunikasjon 
 • Kontoradministrasjon og dokumenthåndtering hos virksomheter innenfor det juridiske fagfeltet 
 • Rutiner for intern og ekstern kommunikasjon 
 • Ulike rollers arbeidsoppgaver ved bransjerelevante aktører og virksomheter 
 • Arbeidsoppgavene som ligger til ulike stillinger på et advokatkontor
 • Hvordan opptre profesjonell og håndtere klienter på en måte som er både rettferdig og respektfull

Som ansatt i juridisk bransje vil du til daglig jobbe med dokumenter krever presisjon både når de utformes og når de leses. Du vil derfor i løpet av studietiden bli kjent med ulike dokument og hva de benyttes til, som for eksempel rapporter, notater og PM.

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Emnet gir deg en innføring i forretningsjus, noe som er viktig for alle som ønsker å arbeide med jus i næringslivet og forstå rettsvesenet. Du vil få kunnskap om rettskilde- og metodelære samt sentrale hovedregler og unntak på utvalgte rettsområder. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Advokatsekretær. 

Forretningsjus vil gi deg kunnskap om: 

 • Innføring i jus 
 • Juridisk metode 
 • Avtalerett 
 • Kjøpsrett 
 • Husleierett 
 • Selskapsrett 
 • Arbeidsrett 
 • Erstatningsrett 
 • Gjeldsforhandling, tvangsinndrivelse og konkurs 

Du vil i løpet av studietiden bli kjent med grunnleggende prinsipper og regler som styrer juridisk argumentasjon samt en introduksjon til utvalgte sentrale rettsområder.

Emnet hører til utdanningen Advokatsekretær og gir deg 10 studiepoeng. 

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

Ønsker du økt kunnskap og innsikt i prosjektledelse? Emnet Prosjektledelse vil gi deg en grundig innføring i de sentrale arbeidsoppgavene for en prosjektleder og hva et prosjekt er. Samt hvilke spesielle ledelsesutfordringer prosjektledelse fører med seg og hva som skal til for å lykkes. 

Prosjektledelse tilhører fagskolen Prosjektlederskolen, men kan også kjøpes separat. Emnet gir deg 5 studiepoeng.

Bli en bedre prosjektleder og vær rustet for den økte bruken av prosjektarbeid som arbeidsform i mange virksomheter, noe som vil innebære at det blir enda større behov for dyktige prosjektledere. 

Dette lærer du i emnet Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om å bygge kunnskaper og ferdigheter i organisering av prosjektarbeid, samt metoder og oppgaver egnet for prosjektarbeidsformen. Videre omfatter emnet kunnskap om aktiv deltakelse og ledelse av prosjekter.

I arbeidet som prosjektleder er det viktig å hente ut verdier fra prosjektarbeidet. Ved å jobbe som prosjektleder får man mulighet til å tilegne seg kompetanse og ferdigheter gjennom å lede virksomheter og hente verdier for prosjekteiere. Prosjektledelse handler om å lykkes gjennom samarbeid med andre. 

Sentrale temaer:

 • Hvorfor det å være prosjektleder både er krevende og svært givende 
 • Hva som kjennetegner et prosjekt 
 • Hvilke oppgaver som egner seg for prosjektarbeidsformen 
 • Hva som kjennetegner en god prosjektleder 
 • Viktigheten av prosjektteamet 
 • At ulike prosjekttyper skaper ulike utfordringer 

Studiestart Prosjektledelse

Du kan starte på emnet hver dag, hele året og studere fra hvor du vil. Alt du trenger er en PC/mobil og internett. Prosjektledelse er lagt opp som deltidsstudie over nett slik at du kan kombinere studier med jobb og hverdagsliv. 

Eksamen gjennomføres i mai/juni og november/desember, og du melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Som student hos NKI Nettstudier studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil.

Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer oppgaver når det passer deg og melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Dette får du: 

 • Din egen studieveileder som følger deg gjennom hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • Eksamenswebinarer hvert semester hjelper deg i forberedelsen til eksamen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

 • Utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen 
 • Du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker 
 • Du bør sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker 
 • Velg «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested i søknaden til Lånekassen 

Les mer om hvordan du søker lån og stipend hos Lånekassen

Når du søker, legger du ved dokumentasjon på en av følgende: 

Søker du med vitnemål fra andre land enn de nordiske må du også dokumentere dine norskferdigheter. Det kan du gjøre med norsk fra videregående eller Norskprøven med minimum resultat B1 fra alle fire delprøver. 

Er du usikker? Ta kontakt med en av våre studierådgivere, vi hjelper deg gjerne

Fagskoleutdanningen Juridisk kontormedarbeider gir deg en grunnleggende forståelse for kontoradministrative arbeidsoppgaver og ansvarsområder knyttet opp mot en slik stilling, og kvalifiserer deg til flere spennende stillinger.

Våre tidligere studenter har fått jobb hos forliksråd, fagforeninger, advokatkontor og bransjeforeninger og fått titler som;

 • Juridisk kontormedarbeider 
 • Kontormedarbeider
 • Sekretær
 • Administrasjonsmedarbeider

Juridisk kontormedarbeider er det første året av fagskoleutdanningen Advokatsekretær. Hvis du ønsker å fordype deg mer i det juridiske fagfeltet, kan du fortsette på det siste året av Advokatsekretær. 

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse: 

Overordnede kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om juridisk metode, sentrale begrep og temaer innenfor privat rett og offentlig rett 
 • har kunnskap om sentrale prinsipper for god advokatskikk, etikk og krav til kvalitet 
 • kjenner til relevante lover og regelverk 
 • har kunnskap om arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling ved domstoler, advokatfirma og andre juridiske virksomheter samt forstår prinsippene for klientbehandling og kundeservice 
 • har kunnskap om juridisk forretningskorrespondanse 
 • har kunnskap om relevante elektroniske systemløsninger og verktøy som kan brukes av advokatkontor, domstoler andre juridiske virksomheter 
 • har kunnskap om prosjektteori og hvordan gjennomføre et bransjerelevant prosjekt 
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap via relevante trykte- og digitale medier 

Overordnede ferdigheter

Studenten:

 • kan kartlegge en situasjon, identifisere juridisk fagfelt og løse konkrete juridiske problemstillinger ved å benytte juridisk metode 
 • kan innhente og bearbeide informasjon fra relevante rettskilder, eksempelvis ved bruk av Lovdata Pro 
 • kan produsere brev og juridiske dokumenter innenfor de angitte rettsområdene ved å benytte digitale verktøy 
 • kan skrive juridisk forretningskorrespondanse på norsk og kjenne til relevant juridisk terminologi på engelsk 
 • kan kommunisere faglig korrekt både muntlig og skriftlig 
 • kan planlegge og gjennomføre et bransjerelevant prosjekt i et relevant prosjektverktøy 
 • kan lokalisere sentrale rettskilder på rettsområder omhandlet i studiet 
 • kan anvende bransjerelevante IT-verktøy 

Overordnet generell kompetanse

Studenten:

 • forstår rettssystemets og jussens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv 
 • har forståelse for, og utviklet etiske grunnholdninger knyttet til god advokatskikk og god etikk innenfor juridisk arbeid og advokatbransje 
 • kan bygge gode relasjoner internt og med eksterne samarbeidspartnere og kunder/klienter 
 • kan utføre juridiske kontoradministrative arbeidsoppgaver avhengig av oppdragsgivers eller kunder/klientens behov 
 • kan utvikle, forenkle eller effektivisere arbeidsmetoder innenfor ansvarsområdet 
 • har nødvendig kompetanse til å ivareta arbeidsgivers interesser ovenfor kunder/klienter og samarbeidspartnere 

Du kan også velge å ta ett emne om gangen, disse vil godkjennes om du ønsker å fullføre hele fagskolegraden. 

Det er ikke nødvendig å kjøpe alle bøkene før studiestart, du vil få mer informasjon om bøker og annet pensum i nettskolen. Komplett pensumliste finner du i nettskolen. 

Emnet Forretningsjus: 

 • Lov og rett for næringslivet, Langfeldt, Sverre Faafeng Bråthen, Tore Viken, Monica, Innbundet / 2022 / Bokmål (OBS: ny bok forventes utgitt medio august hvert år). ISBN: 9788245047394

Frivillig støttelitteratur:  

 • Heivoll, Geir, Jus for økonomiske og administrative studier (Merk at boken er utdatert på flere områder, men den har en noe enklere tilnærming som kan være nyttig for de som har sitt første møte med jus) 

Emnet Prosjektledelse:  

 • Prosjektveilederen, Vaagaasar, Skyttermoen, Cappelen Damm 2017. ISBN 9788202549329 

PC-utstyr:

Ved NKI Nettstudier praktiserer vi Bring your own Device, og på dette studiet må du ha:

 • Windowsbasert PC, OS: Windows 10 (64 bit)
 • CPU: 2GHz, 64-bit multicore (min. 7:e generasjon) – eller tilsvarende AMD prosessor
 • RAM: 8 GB (minimum)
 • Wi-Fi 5
 • HDD: SSD 256 GB
 • GPU: Intel eller AMD med 64-bits støtte, 2 GHz eller raskere

Det tas forbehold om endringer. 

I denne fagskolen gjennomføres det skriftlig hjemmeeksamen på nett 

 • Du må ha bestått eventuelle arbeidskrav for å gå opp til eksamen 
 • Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember 
 • Du melder deg selv opp til eksamen i hvert emne når du er klar for det   
 • Eksamensavgiften er inkludert i prisen
 • Mer informasjon om eksamen finner du i nettskolen

Her kan du lese mer om eksamen hos NKI Nettstudier

Det tas forbehold om endringer. 

 

Hva gjør en juridisk kontormedarbeider?

- Maria, lærer på Juridisk kontormedarbeider