For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Gode jobbmuligheter i helsevesenet, bli helsesekretær via nettstudier

Bilde av Grete, lærer på Helsesekretær

Etter veldig mange år med svært lav arbeidsledighet, har pilene begynt å peke oppover. Samtidig peker pilene for faglærte helsesekretærer nedover. Dette gir gode jobbmuligheter for faglærte.

Vi har allerede et underskudd på faglærte helsesekretærer i Norge, og ifølge SSB vil dette underskuddet bare øke i årene som kommer. I rapporten «Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035» blir helsesekretærer spesielt trukket frem, sammen med sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, ergoterapeuter, jordmødre, bioingeniører, radiografer og tannhelsesekretærer. Det utdannes rett og slett for få til disse yrkene. 

Sikre deg jobbmuligheter som helsesekretær via NKI Nettstudier

"Mangelen på sykepleiere og helsefagarbeidere er noe de fleste kjenner til. Men jeg tror nok at mangelen på helsesekretærer kan være litt underkommunisert", sier Grethe Nilsen.

Hun er faglærer på helsesekretærutdanningen til NKI Nettstudier, og har vært en del av teamet som har laget de nye helsesekretærkursene våre. I tillegg er hun lærer og sensor på den samme utdanningen på Ishavsbyen videregående skole i Tromsø.

Arbeidsoppgavene til en helsesekretær

Mange vet ikke hva en helsesekretær gjør, selv om de aller fleste som har vært hos legen har møtt på minst én. Å ta imot pasienter som henvender seg i luka eller på telefonen, er nemlig bare en liten del av jobben. I tillegg tar helsesekretæren blant annet blodprøver, assisterer legen ved behov, journalfører, har ansvar for logistikkarbeidet, vurderer og dokumenterer. 

"Helsesekretæren er ofte navet på et legekontor. Det er ikke mye som skjer, uten at helsesekretæren har en finger med i spillet."

Grethe Nilsen smiler og legger til at hun ønsker nye studenter varmt velkommen til de helt nye og oppdaterte helsesekretærkursene.

"Gitt utviklingen vi ser på arbeidsmarkedet nå, er det smart å vurdere denne utdanningen. Men det er ikke for alle, det må sies. Å jobbe som helsesekretær krever at man både er nøyaktig og at man er god på service. Alt annet kan læres." 

Gratis studierådgivning 

Har du spørsmål eller ønsker hjelp til å finne riktig utdanning? Ta kontakt med våre dyktige studierådgivere, de hjelper deg gjerne.