For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Pleieassistent

Bilde av en mannlig pleieassistent på jobb med en pasient i bakgrunnen
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
3 måneder
Innsendinger:
6 stk
Pris:
kr 6 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
6 stk
Studietilgang:
3 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 6 500,-

Dette er utdanningen for deg som ønsker å arbeide innen pleie- og omsorgssektoren, eller som allerede arbeider med det, men som mangler formell utdanning på området. Nettkurset kvalifiserer deg til å gi praktisk hjelp, pleie og omsorg på sykehjem, i hjemmetjenesten, i omsorgsbolig eller på et sykehus.

Bli pleieassistent via nettkurs

Er du en omsorgsperson og liker å jobbe med mennesker? Da er dette retningen for deg. Felles for alt arbeid innenfor helse- og sosialfagene er møtet og relasjoner mellom mennesker. Pleieassistent handler i første rekke om grunnleggende forhold i møtet mellom mennesker som trenger hjelp, bistand og pleie, og personer som er ansatt i pleie- og omsorgstjenesten.

Pleieassistent-kurset gir deg en god faglig forståelse og trygghet. Kurset dekker viktige områder som rolleforståelse og holdninger, ulike psykiske og fysiske lidelser, samt grunnleggende forståelse i pleie- og omsorgsarbeid.

Dette får du i Pleieassistent-kurset

 • Enkle psykologiske aspekter i mellommenneskelige interaksjoner 
 • Kunnskap om hvordan du kan hjelpe ved aldersforandringer, psykiske lidelser og somatiske sykdommer og tilstander 
 • Kunnskap om hygiene og smittevern 
 • Kunnskap om relevant lovverk 
 • Kunnskap om det praktiske arbeidet som pleieassistent 

Denne korte yrkesrettede utdanningen gir deg også et godt grunnlag for en rekke videre studier til andre yrker og profesjoner innen pleie- og omsorgssektoren. 

"Eldrebølgen er større enn noen gang, som gir et stort behov for Pleieassistenter som skal bistå i omsorgen av vår aldrende befolkning"

Kursets innhold er fordelt på 6 moduler med faglig innhold. I kurset er det også tilknyttet en variasjon av læringsaktiviteter, relevante oppgaver, læringsquizer, videoer, podcaster og annet undervisningsmateriell. 

 • Modul 1: Møte mellom mennesker 
 • Modul 2: Aldersforandringer og psykiske lidelser. Hvordan hjelper vi?  
 • Modul 3: Somatiske sykdommer og tilstander. Hvordan hjelper vi?  
 • Modul 4: Hygiene og smittevern 
 • Modul 5: Lovverk  
 • Modul 6: Det praktiske arbeidet  
 
Studietimer:
125

Du kan starte på kurset når det passer deg, hver dag, hele året. 

Du studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil. Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best og leverer oppgaver når det passer deg. 

Dette får du: 

 • Studieveileder som følger deg gjennom hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

Det er ingen eksamen i dette kurset eller tradisjonelle innsendinger, men 6 selvrettende "test deg selv quizer". Du kan be om kursbevis når du har gjennomført og bestått kurset. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

Det er ingen formelle opptakskrav på dette kurset. 

Kunnskap 

Kandidaten har kunnskap om  

 • taushetsplikten 
 • menneskers grunnleggende behov 
 • normale aldersforandringer 
 • de vanligste sykdommene som eldre kan få  
 • stell og andre måter vi hjelper brukere/pasienter 
 • førstehjelp 
 • hygiene og smittevern 
 • etiske dilemmaer 
 • smittekjeden 
 • individuell plan 
 • lover og forskrifter  

Ferdigheter 

Kandidaten kan 

 • kommunisere med respekt og verdighet overfor pasienter, brukere og pårørende 
 • identifisere etiske problemstillinger, og arbeider etter yrkesetiske retningslinjer 
 • yte omsorg og service, og kommuniserer empatisk med pasienter, brukere og pårørende 
 • vise fleksibilitet og samarbeide med andre yrkesgrupper i helsesektoren 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 • kan bruke kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon til å skape tillit og trygghet for ulike pasient - og brukergrupper 
 • utvikler holdninger som innebærer toleranse, og oppfører seg på en respektfull og imøtekommende måte mot pasienter, brukere og pårørende, uavhengig av deres verdier, religion, etnisitet, kjønn eller politiske ståsted 
 • kan bidra til et godt samarbeid med kolleger og andre yrkesgrupper ved å vise evne og vilje til fleksibilitet og omstilling, også på tvers av fag og profesjon 

Det er ingen bokliste til dette kurset. Alt innhold ligger tilgjengelig i nettskolen i Canvas.