For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Rekruttering (DNV-GL godkjent)

bilde av bord med pc, penn, notatblokker er tatt ovenfra
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
3 måneder
Studietimer:
125
Innsendinger:
4 stk
Pris:
kr 12 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
4 stk
Studietilgang:
3 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 12 500,-

Det å skulle ansatte rett person, på rett sted til rett tid er av de mest utfordrende og kompliserte oppgavene en leder kan ha. Det er samtidig også en av de mest interessante. Kurset omfatter hele ansettelsesprosessen fra A-Å, og inneholder verktøy, maler og hjelpemidler du kan ta i bruk når du rekrutterer for egen virksomhet eller hvis du skal støtte andre i prosessen som rådgiver.

Kurset er godkjent av Det Norske Veritas (DNV), og kvalifiserer deg til å gå opp til sertifiseringseksamen hvis du ønsker det. Bestått eksamen gir deg DNV GL – sertifikatet som sertifisert rekrutterer. Dette er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer dine relevante kunnskaper innenfor fagområdet.

Kurset er utviklet i samarbeid med konsulentfirmaet Raad Gruppen AS

Kurset passer for:

 • HR-leder eller HR-medarbeider som ønsker å bygge opp kompetanse innenfor fagområdet rekruttering og utvelgelse .
 • Ledere med personalansvar som selv skal ansette egne medarbeidere, og ønsker å gjennomføre rekrutterings- og utvelgelsesprosesser med høy kvalitet.
 • Alle som ønsker å tilegne deg kompetanse for en karriere innenfor fagområdet rekruttering og utvelgelse

Kurset tar for seg følgende temaer: 

 • Forberedelse til ansettelsesprosessen: Fokus på etikk, lover og regler, samt utarbeidelse av detaljert stillingsanalyse og definisjon av kompetansekravene for stillingen
 • Rekrutteringsmetodikk: Fokus på metoder basert på kompetansekravene for å tak i de riktige kandidatene via annonsering, bruk av sosiale medier, databaser og direkte markedssøk.
 • Utvelgelsesprosessen: Fokus på metoder for å velge ut den riktige kandidatene, med bl.a. strukturert intervjuteknikk og bruk av arbeidspsykologiske testverktøy.

 

Kurset omfatter hele ansettelsesprosessen fra A-Å, og inneholder verktøy, maler og hjelpemidler som du kan bruke med en gang når du skal rekruttere for egen virksomhet eller hvis du skal støtte andre i prosessen som rådgiver.

Kursinnhold: 

Studieenhet 1 : Forberedelse til ansettelsesprosessen

 • Etikk, lover og regler
 • Personvern, GDPR
 • Utarbeidelse av stillingsanalyse
 • Kompetansebegrepet i rekrutteringsprosessen
 • Definisjon av kompetansekrav for stillingen
 • Employer Branding

Studieenhet 2: Rekrutteringsmetodikk

 • Valg av rekrutteringsmetode basert på kompetansekrav
 • Databasesøk
 • Aktivt markedssøk (Executive Search)
 • Annonsering som metode
 • Valg annonsemedium
 • Annonsering på nettet
 • Bruk av stillingsportaler på nett
 • Hvor utforme gode stillingsannonser for trykk og web

 

 • Bruk av sosiale medier i rekrutteringsprosessen
  • Hvordan bruke sosiale medier
  • Etablering av tilstedeværelse for firma
  • Annonsering i sosiale medier
  • Kandidatsøk i sosiale medier
  • Bruk av Facebook i rekruttering
  • Bruk av LinkedIn i rekruttering
  • Bruk av Twitter i rekruttering
  • Kandidatadminstrasjon
   • Aktive og passive kandidater
   • Håndtering av henvendelser fra kandidater
   • Søknadshåndtering
   • Kandidatoppfølging
   • Omdømmebygging i prosessen

 

Studieenhet 3: Utvelgelsesprosessen

 • Metoder og verktøy
  • Metoders validitet og reliabilitet
  • Bruk av kompetansekravene i utvelgelsesprosessen
  • Feilkilder og fallgruver i utvelgelsesprosessen
  • Vurdering og kategorisering av søknader
  • Riktig og feil bruk av magefølelse/intuisjon i utvelgelsen
  • Bakgrunnssjekk

 

 • Intervjuet
  • Intervjutyper
  • Intervjuteknikk
  • Forberedelse til intervjuet
  • Gjennomføring av intervju
  • Dårlige spørsmålstyper i intervjuet
  • Gode spørsmålstyper i intervjuet
  • Oppbygging av spørsmålssekvens
  • Intervjueradferd
  • Uformelle intervju
  • Førstegangsintervju
  • Dybdeintervju
  • Strukturert kompetansebasert intervju
  • Utarbeidelse av spørsmål til kompetansebasert intervju
  • Kompetansebasert vurdering av kandidaten
  • Forberedelse og gjennomføring av referanseintervjuet

 

 Testverktøy

 • Feilkilder ved bruk av tester
 • Betydning av validitet, reliabilitet, korrelasjon og normgrupper
 • Evnetester
 • Personlighetstester, BIG5/FFM
 • Simuleringsøvelser
 • Arbeidssprøver
 • Assessment-senter

 

 • Kandidatsammenligning og –utvelgelse
  • Vurdering og bruk av kompetanser i kandidatvurderingen
  • Sammenligning av kandidaters kompetanse
  • Betydning av kompetansegap
  • Valg av kandidat
Studietimer:
125

Ingen formelle opptakskrav.

Dette nettkurset tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo innenfor den studietiden du har tilgjengelig. 

I nettskolen finner du lesestoff, aktuelle lenker, forskjellige læringsaktiviteter og en innleveringsoppgave. Et variert interaktivt innhold som bidrar til læring og refleksjon. I emnet er det tilknyttet en faglærer og en rådgiver studentstøtte, som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha i studietiden. Innsendingsoppgaven leverer du i nettskolen, og du vil fra læreren få faglig tilbakemelding, veiledning og råd i læringsprosessen. 

Når innsendingsoppgaven er godkjent, er kurset gjennomført og bestått. Du kan deretter kontakte rådgiver studentstøtte for å få utstedt et kursbevis. nett

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Det er ikke eksamen i dette kurset. 

Raad gruppen

I tillegg til bokpakken er det to kompendier som må bestilles ved å kontakte Raad Gruppen AS: kurs@raad.no

 • Innledning til gjennomføring av ansettelsesprosesser, Kompendium, Dag O. Eriksen. Oslo 2019.
 • Rekrutteringsprosessen, Kompendium, Dag O. Eriksen. Oslo 2019.