For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Relasjonsledelse i praksis

mann og dame sitter ved et bord og snakker
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
3 måneder
Studietimer:
125
Innsendinger:
3 stk
Pris:
kr 6 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
3 stk
Studietilgang:
3 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 6 500,-

I nettkurset Relasjonsledelse i praksis vil du møte mange nye refleksjoner rundt ledelse, ditt syn på ledelse og hvordan utøve relasjonsledelse i praksis. Dette kurset er for mange inngangsporten til ledelse og selve refleksjonen rundt det å lede mennesker. Erkjennelsen av at folk er forskjellige og at samme tilnærmingen ikke virker like godt på alle.

Relasjonsledelse er en menneskeorientert ledelsesteori og bygger på et humanistisk menneskesyn. Relasjonsledelse handler om å påvirke medarbeidere gjennom tillitsrelasjoner og dialog. Ledelse er å oppnå målsatte resultater sammen med andre. I relasjonsledelse  handler det om å skape resultater gjennom sterke relasjoner. Det motsatte er «kunstig autoritet», når lederen må bestemme eller bruke makt for å få noen til å gjøre noe, fremfor den naturlige autoriteten som oppstår med tillit. Kanskje har du selv opplevd å ty til makt for å få kollegene dine til å levere? Eller har du merket noe i deg selv når du opplever å bli beordret til noe?

 

I relasjonsledelse fokuserer vi på de mellommenneskelige aspektene innen ledelse. Vi kobler og ser på sammenhengen til andre ledelsestilnærminger som transformasjonsledelse, oppgaveorientert ledelse, selvledelse samt superledelse.

Å skape gode menneskelige relasjoner i denne sammenheng har en bestemt hensikt: Å skape et klima for samspill som gjør at medarbeiderne motiveres til å yte sitt beste for å nå virksomhetens mål. Emnet tar for seg sentrale sider ved relasjonsorientert ledelse, spesielt praktiske dialogferdigheter, motivasjon og kommunikasjon. Vi er praktiske samtidig som vi forklarer at effektiv relasjonsledelse ikke kan oppnås adskilt fra lederens personlige utvikling. Utfordringen i organisasjoner er ofte å få mennesker man leder på et operativt nivå, til å dra i samme retning. For mange ledere er det nettopp her det svikter, villigheten og ikke minst motet til å utvikle relasjoner.

Relasjonsledelse kan ikke læres som ren teori. Det er  ferdigheter som må utvikles gjennom å gjøre praktiske erfaringer! Vårt mål er at emnet skal gjøre deg bevisst de erfaringene du har fra arbeidslivet, og gjennom eksempler gi deg hjelp til å se hvordan teorier kan settes ut i praksis.

Studietimer:
125

Ingen formelle opptakskrav. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Dette kurset tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo innenfor den studietiden du har tilgjengelig. 

I nettskolen finner du lesestoff, aktuelle lenker, forskjellige læringsaktiviteter og en innleveringsoppgave. Et variert interaktivt innhold som bidrar til læring og refleksjon. I emnet er det tilknyttet en faglærer og en rådgiver studentstøtte, som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha i studietiden. Innsendingsoppgaven leverer du i nettskolen, og du vil fra læreren få faglig tilbakemelding, veiledning og råd i læringsprosessen. 

Når innsendingsoppgaven er godkjent, er kurset gjennomført og bestått. Du kan deretter kontakte rådgiver studentstøtte for å få utstedt et kursbevis. 

Det er ikke eksamen i dette kurset. 

Kurset er praktisk rettet med fokus på relasjoner. Kurset dekker viktige fagområder som en leder forventes å ha en forståelse for. Moderne ledelse stiller høye krav til kunnskap om hvordan å lede forskjellige typer personer i forskjellige settinger. Dette kurset gir deg faglig påfyll som leder, mulighet til lederstilling eller forfremmelse.

Relasjonsledelse, 5. utg. Spurkeland, Jan. Universitetsforlaget 2017. ISBN: 9788215029276