For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Stress og stressmestring

Kvinne sitter på en brygge og ser ut på vannet
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
6 måneder
Innsendinger:
6 stk
Pris:
kr 9 000,-
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
6 stk
Studietilgang:
6 måneder
Pris:
kr 9 000,-

Vil du lære å håndtere og utnytte stress til noe positivt? Bli kjent med begrepet stress og få konkrete verktøy for å mestre stress og takle utfordringer på en positiv måte.

Kurset i stress og stressmestring er laget for deg som ønsker en dypere forståelse av stress, hvordan det påvirker livene våre i både positiv og negativ forstand, samt verktøy for å utnytte stresset til noe positivt. 

Nettkurs i stress og stressmestring

Kurs i stress og stressmestring er et fleksibelt nettkurs uten formelle opptakskrav. Det betyr at du kan ta kurset når det passer deg, ved siden av jobb og privatliv. 

Innholdet er primært vektet for deg som studerer stress og stressmestring for første gang, men kurset er og vektet for deg med grunnleggende fysiologi og psykologi-kunnskaper.

Dette lærer du om i kurset:

 • Stress: Betydning, positivt og negativt stress, samt påvirkning av oppfattelse på skadeomfang.
 • Biologiske kjedereaksjoner: Organsystemer og hormoner involvert i "fight or flight" og "rest and digest" responsen.
 • Psykologisk forståelsesramme: Stress i lys av toleransevinduet og stress/sårbarhetsmodell.
 • Universelle psykologiske fenomener: Felles trekk hos mennesker uavhengig av språk, kultur og demografiske variabler.
 • Gjenkjenning av stress: Symptomer ved akutt og langsiktig stress, og sammenheng med utmattelse og utbrenthet.
 • Håndtering og mestring av stress: Kortsiktige og langsiktige tiltak, inkludert livsstilsvalg og psykologiske strategiske verktøy.
 • Kroppslige avspenningsteknikker: Meditasjon, mindfulness, pusteteknikker, og termoregulering (bad i kaldt vann eller bruk av badstue).

Kurset i stress og stressmestring er utviklet i samarbeid med næringslivet og autorisert psykolog Caroline Emilie Tellefsen, også kjent som «Badepsykologen» ved Oslo Universitetssykehus

Caroline Emilie Tellefsen, forteller: 

"Jeg ser i møte med mine klienter at de fleste utfordringer knyttet til helse og livsglede starter med stress. Jeg har derfor stor tro på at økt kunnskap om stress og stressmestring kan forebygge og redusere en lang rekke helseplager"

Bilde av Caroline Tellefsen med havet i bakgrunnen.

Jobbmuligheter etter nettkurs i stress og stressmestring

Stress omfatter oss alle i ulik grad både i privatliv eller yrkessammenheng, uavhengig av yrke, er kurset relevant for de fleste. Det kan være et personlig ønske om å forstå sitt eget stress, men også å veilede andre gjennom arbeid med mennesker.

Dette gjelder spesielt yrkesgrupper som sykepleier, helsesykepleier, vernepleier, fysioterapeut, lærer, kokk, journalist, personlig trener (PT), coacher, HR-ansvarlige og lærere innen helsefag vil kanskje ha spesielt god nytte av kurset. Det samme gjelder personer i privat næringsliv og konsultenbransjen, en sektor med høye krav, store summer og mye stress. Som etterutdanning kan kurset også være relevant for deg som er medisinsk sekretær, helsesekretær, pleieassistent og barnehagelærer.

Kursets innhold er fordelt på én intromodul og 6 moduler med faglig innhold. I kurset er det også tilknyttet en variasjon av læringsaktiviteter, relevante oppgaver, læringsquizer, videoer, podcaster og annet undervisningsmateriell. 

Modul 1: Stress som en venn eller fiende? 
I denne modulen vil du lære om stress på et overordnet nivå og presenteres for ulike begreper som er relevant for å forstå hvordan stress fungerer. I tillegg vil du bli litt kjent med hvorfor stress kan forstås både som en venn og som en fiende.

Modul 2: Biologisk stressteori
I denne modulen vil du lære om stress fra et biologisk perspektiv. Du vil bli presentert for teorier om stress i et biologisk perspektiv, samt at du vil lære om hvor i kroppen stressresponsen produseres. Modulen vil innledningsvis presentere et historisk bakteppe for stressforståelsen vi har i dag. Fordi hjernen er vårt viktigste organ både for å øke og senke stressnivåer vil modulen gi en kort innføring i nervesystemet vårt, før det biologiske perspektivet på stress vil gjøres rede for.

Modul 3: Psykologisk stressteori 
I denne modulen vil du lære om stress fra et psykologisk perspektiv. Du vil bli presentert for en psykologisk forståelsesramme for stress ved bruk av blant annet toleransevinduet og stress-sårbarhetsmodellen. Videre vil du lære om noen psykologiske fenomener som kan sees på som risiko- og beskyttelsesfaktorer i møte med stress i tilknytning til utforskning av resiliensbegrepet.

Modul 4: Når stresset tar overhånd 
I denne modulen vil du lære om hva som kan skje når stresset tar overhånd. Du vil presenteres for hvordan du kan merke stress på symptomnivå, og lære om utbrenthet og hva som kan gjøres både fra individ- og systemperspektivet når utbrenthet rammer.

Modul 5: Håndtering og mestring 
I denne modulen bygges det videre på kunnskapen du har tilegnet deg hittil i kurset. Nå skal vi fokusere på hvordan du kan håndtere og mestre stress. Du er nå kjent med de biologiske og psykologiske teoriene, og hva som kan skje når stresset tar overhånd og hva utbrenthet er. Håndtering og mestring er delt inn i to deler, og denne første delen vil fokusere på hvordan du ved bruk av generelle og psykologiske verktøy kan håndtere og mestre stress du opplever i din hverdag. 

Modul 6: Sensomotorisk stressmestring 
I forrige modul ble du kjent med noen psykologiske verktøy for å mestre stress. I denne modulen vil stressmestring jobbes med ved mer utstrakt bruk av kroppslige teknikker, og du vil lære ulike metoder for å hjelpe kroppen inn i avspenning, ro og endring av tilstand. Denne modulen legger opp til mer egenaktivitet og interaktive læringsmetoder for å sikre at du husker det du lærer ekstra godt.

Studietimer:
250

Du kan starte på kurset når det passer deg, hver dag, hele året. 

Du studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil. Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best og leverer oppgaver når det passer deg. 

Dette får du: 

 • Din egen studieveileder som følger deg gjennom hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

Det er ingen eksamen i dette kurset. Etter innleveringene er vurdert godkjent er kurset bestått, og du kan be om kursbevis. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

Det er ingen formelle opptakskrav på dette kurset. 

Studenten vil gjennom kurset: 

 • Kunne definere stress på flere ulike måter 
 • Ha kjennskap til omfanget av stress og stressrelatert problemer
 • Redegjøre for relevante biologiske teorier om stress
 • Redegjøre for psykologiske fenomener som er relevant for å forstå stress
 • Kjenne til hva som kan skje på individnivå ved for mye stress over tid
 • Kjenne til hva som kjennetegner utbrenthet og hvordan det kan oppstå
 • Kjenne til strategier for tilfriskning ved utbrenthet
 • Kjenne til og benytte psykologiske strategier for å håndtere stress
 • Kjenne til og benytte kroppslige strategier for å håndtere stress
 • Reflektere rundt egne strategier og implementeringen av nye strategier for å håndtere stress

Det er ingen bokliste til dette kurset. Alt innhold ligger tilgjengelig i nettskolen i Canvas.