For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Teknisk tegner - Bygg

Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
9 måneder
Innsendinger:
17 stk
Pris:
kr 38 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
17 stk
Studietilgang:
9 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 38 500,-

Teknisk tegner - Bygg er et nettkurs for deg som ønsker å arbeide innenfor byggenæringens fire vegger. Enten du er nyutdannet, eller kun ønsker å tilegne deg bruken av Revit, så vel som byggeteknikk og bruk av teknisk forskrift, er dette kurset riktig sted å begynne.

Karriere som BIM-konsulent 

Utdanningen har fokus på korrekt bruk av verktøyene du finner i Revit Architecture, tegneteknikk så vel som korrekt utførelse av bygningstekniske detaljer.

Kurset sammenfletter bruken av Revit, materiallære, byggeteknikk og teknisk forskrift – kunnskap som er nødvendig for en karriere som BIM-konsulent eller teknisk tegner ved et arkitektkontor, ingeniørfirma eller hos en bygningsentreprenør.

Skolelisens på Revit er inkludert i prisen. Autodesk Revit er kun kompatibelt med Windows-maskiner/PC, og kan dessverre ikke kjøres på Mac.

Kurset vil gi deg innføring i bruk av et DAK-program som blir stadig mer benyttet av arkitekter, ingeniører, tekniske tegnere, byggherrer og andre innen byggebransjen.

Dette lærer du i nettkurset Revit Architecture:

Du lærer å bevege deg i 2D-tegningen og 3D-miljøet og å modellere et enkelt hus i Revit structure/archiecture. Du blir kjent med oppbyggingen og logikken i Revit. Du lærer å skrive ut, overføre til andre filformater, ikke minst det som etter hvert blir standardformatet for overføring av informasjon mellom ulike modelleringsprogrammer: IFC Industry Foundation Classes.

Kurset vil gi deg god opplæring i følgende: 

 • innstilling av Revit og grunnleggende innstillinger
 • lære å navigere i 2D-tegningen og 3D-miljøet
 • bruk av de forskjellige verktøyene for å tegne et hus over flere etasjer med trapper, vinduer, dører og tak,
 • lære å arbeide rasjonelt i Revit ved bruk av hurtigkommandoer og ikoner
 • målsetting
 • lage fasader og snitt i Revit
 • lage rendrete (fotorealistiske) bilder og skissebilder
 • gjør de nødvendige innstillingene for tittelfelt og utskrift

Skolelisens på Revit er inkludert i prisen. Autodesk Revit er kun kompatibelt med Windows-maskiner/PC, og kan dessverre ikke kjøres på MacDu lærer å skrive ut, overføre til andre filformater, ikke minst det som etter hvert blir standardformatet for overføring av informasjon mellom ulike modelleringsprogrammer: IFC Industry Foundation Classes

Pris: eksl. bøker
kr 18 400,-
Studietimer:
120

Emnet byggeteknikk skal gi deg grunnleggende kunnskaper i planlegging, byggeprosess, utførelse av hovedkonstruksjoner og detaljer som til sammen gir den nødvendige informasjonen og grunnlaget for å kunne utføre byggearbeid.

Studietimer:
50

Emnet gir deg en grunnleggende innføring i materiallære. Etter kurset har du fått basiskunnskaper som har gjort deg kjent med ulike materialer som brukes når du bygger hus. Det er avgjørende å kjenne til hvilke materialer du kan bruke, hvilke egenskaper materialene har og hvordan vi kan gjøre nytte av disse egenskapene.

Utvikling av nye produkter for byggebransjen gir oss en utfordring når det gjelder kunnskap og valg. Gjennom det arbeidet du skal jobbe med i dette kurset vil du få muligheten til å reflektere over det mangfoldet som finnes.

Studietimer:
45

Emnet er programvare-agnostisk, det vil si at du i prinsippet kan gjennomføre kurset med hvilket som helst DAK-program (AutoCAD, ArchiCAD, Revit), men vi anbefaler likevel at du benytter deg av Revit, ettersom det er det som benyttes i studiet Teknisk tegner - bygg. 

Emnet fokuserer på korrekt tegningsproduksjon og dokumentasjon av bygningsdetaljer. Kurset forutsetter at du har kjennskap til Revit eller lignende programvare. Kurset kan derfor sees på som en forlengelse av Revit-kurset, men med fokus på korrekt tegneteknisk utførelse, og ikke programvarespesifikke funksjoner.

Studietimer:
160

Kunnskaper 
Kandidaten har opparbeidet seg etter kurset:

 • har kunnskaper om hvordan bygg settes opp
 • har kunnskap om de materialene som benyttes i et bygg og hvordan de virker sammen
 • kjenner teorien som ligger bak beregning av konstruksjoner
 • kjenner de ytre påkjenningene som en må ta hensyn til i planleggingsarbeidet av et bygg
 • har kunnskap om hva som må til for å kunne gjennomføre en søknad, samt hvordan den generelle saksgangen er lagt opp

Ferdigheter 
Kandidaten har opparbeidet seg etter kurset:

 • har en grunnleggende forståelse teorien som ligger bak oppføringen av bygg
 • har en grunnleggende forståelse for hvilke materialer som brukes i et bygg, samt hvordan disse fungerer sammen
 • har en grunnleggende kunnskap om programvaren Revit og hvordan den benyttes i arbeidet med opptegning av byggverk
 • kan gjennomføre et tegneprosjekt med bakgrunn som er tilegnet i fagene
 • kan utføre tegninger som skal holde en standard slik at de kan benyttes både som søknadstegninger, arbeidstegninger og detaljtegninger

Generell kompetanse
Kandidaten har opparbeidet seg etter kurset:

 • kan benytte digitale verktøy for å utføre søknadstegninger, arbeidstegninger og detaljtegninger
 • kan lage tegninger beregnet på søknad, arbeidstegninger og detaljtegninger av prosjektet
 • har en grunnleggende forståelse for tegning av byggverk
 • har en plattform som gir forståelse av teori, enkel prosjektering og gjennomføring av tegneprosjekter på byggverk

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Ingen formelle opptakskrav.

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

Det er ingen eksamen i dette kurset. Etter innleveringene er vurdert godkjent er kurset bestått og du kan be om kursbevis.