For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Forkurs ingeniør

Ung mann jobber på PC og tekniske systemer
Utdanningsnivå:
Kurs
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
18 måneder
Studietimer:
1600
Innsendinger:
16 stk
Pris:
kr 26 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Kurs
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
16 stk
Studietilgang:
18 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 26 500,-

Forkurset gir deg et faglig grunnlag som kvalifiserer til opptak til høyere teknologisk utdanning basert på generell studiekompetanse.

Forkurset er spesielt rettet mot deg som har yrkesfag fra videregående opplæring og som trenger denne fordypningen for å søke opptak til ingeniørutdanning. Dersom du har generell studiekompetanse, er det denne utdanningen som passer for deg: Realfagspakke forkurs ingeniør.

Forkurset gjennomføres som nettstudium. Eksamen arrangeres mai/juni hvert år. 

Kursemnene er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs av Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for teknologi, 2022.

Kursene er utviklet i samarbeid med dyktige lærere og høyskolelektorer.

Du får:

 • Videoforelesninger
 • Interaktive oppgaver og selvtester
 • Øvingsoppgaver med løsningsforslag
 • Innsendingsoppgaver med tilbakemelding fra lærer
 • Diskusjonsforum med andre studenter
 • Oppsummerende fokustekster
 • Henvisning til fordypningsstoff
 • Studieveiledning

Matematikk forkurs gir deg grunnleggende kunnskaper om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn. Gjennom kurset vil du tilegne deg et solid grunnlag i matematikk, slik at du kan fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi. Kurset vektlegger trening i å bruke sentrale metoder innen geometri, algebra og funksjoner ved hjelp av tilpassede videoer og oppgaver. Regneferdighetene du lærer i matematikk vil kunne anvendes på problemstillinger i fysikk. Du får også en innføring i programmering med Python, slik at du blir i stand til å utføre enkle numeriske beregninger. 

Kurset er utviklet i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs. Sammen med læreboken “Matematikk forkurs” vil kurset forbereder deg til skriftlig eksamen. 

Du får: 

 • Oversiktlig presentasjon av fagstoff 
 • Øvingsoppgaver med løsningsforslag 
 • Videoer med oppgaveløsning 
 • Innsendingsoppgaver som rettes av faglærere 
 • Eksamensoppgaver med løsningsforslag 
 • Eksamensvideoer med gjennomgang av løsning 
 • Mulighet for å diskutere med andre studenter 
Pris: eksl. bøker
kr 12 000,-
Studietimer:
600

Fysikk er fundamentet i ingeniørutdanning og i teknologiske fag. Fysikkfaget handler om å prøve å forstå naturen, fra atomene til universet. Hvilke krefter virker i naturen og hva er de grunnleggende byggesteiner i den materielle verden?

Du får: 

 • Oversiktlig presentasjon av fagstoff 
 • Øvingsoppgaver med løsningsforslag 
 • Videoer med oppgaveløsning 
 • Innsendingsoppgaver som rettes av faglærere 
 • Eksamensoppgaver med løsningsforslag 
 • Eksamensvideoer med gjennomgang av løsning 
 • Mulighet for å diskutere med andre studenter
Pris: eksl. bøker
kr 9 000,-
Studietimer:
360

Norsk forkurs gir grunnleggende kunnskaper om kommunikasjon og ferdigheter i akademisk skriving. Du lærer om studieteknikk, kommunikasjonsprosessen, retorikk, norsk språk og litteratur. I tillegg får du grunnleggende innføring i prosjektarbeid. Kursinnholdet er laget for deg som skal bli student innen høyrere utdanning med et særlig fokus på ingeniørutdanningen. 

Kurset er utviklet i samarbeid med høyskolelektor og lærebokforfatter Anders Ulstein i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs. Oppgavene i kurset forbereder til skriftlig eksamen. 

Du får: 

 • Videoforelesninger 
 • Interaktive oppgaver og tester 
 • Øvingsoppgaver med løsningsforslag 
 • Henvisning til fordypningsstoff 
 • Oppsummerende fokustekster 
 • Innsendingsoppgaver med tilbakemelding fra lærer 
 • Mulighet for å diskutere med andre studenter 
Studietimer:
320

Engelsk forkurs er et helt nytt kurs som hjelper deg frem mot eksamen i engelsk forkurs. Du lærer å bruke engelsk som verktøy for god kommunikasjon og kunnskap om akademisk skriving. 

Ved hjelp av videoer og animasjoner får du innsikt i fagspråk og uttrykksformer. Våre lærere står klare til å gi deg feedback og positiv respons på dine innleveringer. Faget er satt sammen slik at også du kan klare det i en travel hverdag. 

Kurset er utvikler i samarbeid med Anders Ulstein, Assistant Professor ved NTNU og Sandy Tippett. Sammen har de skrevet læreboken, English for Engineers, som passer perfekt til dette kurset. Anders Ulstein er også leder for forkurssekreteriatet, som administrerer emneinnhold og eksamen. 

Studietimer:
160

Teknologi og samfunn gir deg et helhetlig perspektiv på teknologiutvikling og belyser hovedstrukturer i norsk næringsliv. Kunnskap om hvordan privat og offentlig arbeidsliv fungerer er en viktig del av læringsutbytte. Du vil hvordan demokratiet i Norge er bygget opp, og hvordan samfunnet reguleres gjennom lover og forskrifter. Problemstillinger rundt globalisering, etiske valg og utviklingstendenser i fagfeltet bidrar til å trene deg på å diskutere og vurdere prosesser og deres konsekvenser for samfunn og miljø. Kursinnholdet er laget for deg som skal bli student innen høyrere utdanning med et særlig fokus på ingeniørutdanningen. 

Kurset er utviklet i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs. Sammen med læreboken “Teknologi og samfunn - forkurs” vil kurset forbereder deg til skriftlig eksamen. 

Du får: 

 • Oversiktlig presentasjon av fagstoff 
 • Quizer
 • Innsendingsoppgaver som rettes av faglærere 
 • Eksamensoppgaver med løsningsforslag 
 • Mulighet for å diskutere med andre studenter 
Studietimer:
160

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

 • Utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen 
 • Du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker 
 • Du bør sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker 

Les mer om hvordan du søker lån og stipend hos Lånekassen

Opptaksgruppe I til forkurset:

Avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve. Alle fagbrev/svennebrev er likestilt uansett hvordan det er oppnådd og lengden på opplæringen i skolen.

Opptaksgruppe II til forkurset:

Bestått VG1 og VG2 yrkesfag i norsk/nordisk videregående skole.

Opptaksgruppe III til forkurset:

Realkompetanse. For å få godkjent realkompetanse til fullt forkurs må søkeren oppfylle følgende vilkår:

 • Søkere må fylle 18 år eller mer det året de søker om opptak.
 • Søkere må dokumentere minst 5 års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning på nivå over grunnskole.

Søkere fra land utenfor Norden må i tillegg normalt dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende kravene for generell studiekompetanse, jf. nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

Opptaksgruppe IV til forkurs og/eller realfagskurs:

Generell studiekompetanse

Du kan starte på kurset når det passer deg, hver dag, hele året. 

Du studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil. Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer så mange innsendingsoppgaver du ønsker og melder deg opp til privatisteksamen når du er klar for det. 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier.

 • Matematikk Forkurs, ISBN: 9788203411984
 • Ergo Fysikk Forkurs, ISBN: 9788203411991
 • Norsk for ingeniører, ISBN: 9788215063171
 • English for Engineers, ISBN: 9788215068954 
 • Teknologi og samfunn - ingeniør, ISBN: 9788215036779

Hvert av kursene avsluttes med en offentlig godkjent eksamen, hver på 5 timer. Eksamen arrangeres mai hvert år.

Her finner du mer informasjon om eksamen