For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Forkurs ingeniør realfagskurs

Utdanningsnivå:
Forkurs
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
18 måneder
Innsendinger:
10 stk
Pris:
kr 20 000,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Forkurs
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
10 stk
Studietilgang:
18 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 20 000,-

Forkurset skal gi et faglig grunnlag som kvalifiserer til opptak til høyere teknologisk utdanning basert på generell studiekompetanse. Dette forkurset er spesielt rettet mot deg som har generell studiekompetanse og som trenger denne fordypningen for å søke opptak til ingeniørutdanning.

Dersom du har yrkesfaglig utdanning, er det denne utdanningen som passer for deg: Forkurs ingeniør.

Forkurset gjennomføres som nettstudium. Eksamen arrangeres mai/juni hvert år.

Kursemnene er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs av Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for teknologi, 2022.

Kursene er utviklet i samarbeid med dyktige lærere og høyskolelektorer. Du får:

 • Videoforelesninger
 • Interaktive oppgaver og selvtester
 • Øvingsoppgaver med løsningsforslag
 • Innsendingsoppgaver med tilbakemelding fra lærer
 • Diskusjonsforum med andre studenter
 • Oppsummerende fokustekster
 • Henvisning til fordypningsstoff
 • Studieveiledning

Matematikk forkurs gir deg grunnleggende kunnskaper om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn. Gjennom kurset vil du tilegne deg et solid grunnlag i matematikk, slik at du kan fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi. Kurset vektlegger trening i å bruke sentrale metoder innen geometri, algebra og funksjoner ved hjelp av tilpassede videoer og oppgaver. Regneferdighetene du lærer i matematikk vil kunne anvendes på problemstillinger i fysikk. Du får også en innføring i programmering med Python, slik at du blir i stand til å utføre enkle numeriske beregninger. 

Kurset er utviklet i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs. Sammen med læreboken “Matematikk forkurs” vil kurset forbereder deg til skriftlig eksamen. 

Du får: 

 • Oversiktlig presentasjon av fagstoff 
 • Øvingsoppgaver med løsningsforslag 
 • Videoer med oppgaveløsning 
 • Innsendingsoppgaver som rettes av faglærere 
 • Eksamensoppgaver med løsningsforslag 
 • Eksamensvideoer med gjennomgang av løsning 
 • Mulighet for å diskutere med andre studenter 
Pris: eksl. bøker
kr 12 000,-
Studietimer:
600

Dette forkurset sikrer at du får grunnleggende kunnskaper i fysikk slik at du er i stand til å følge undervisningen i ingeniørutdanningen.

 

Kurset skal gi en innføring i grunnleggende kunnskaper, gi trening i å behandle fysiske størrelser, tolke, vurdere og løse fysiske problemstillinger og vise fysikkens betydning for samfunnsmessige og tekniske problemstillinger.

Forkurset er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs.

 

Kurset tar for seg følgende emner:

Bevegelse 1, kraft og bevegelse 1, arbeidsmetoder i fysikk, målinger, eksperimenter og usikkerhet, energi og bevegelsesmengde, væsker og gasser, termofysikk, lys og bølger, atomfysikk og kjernefysikk, elektrisitet og kjemiske stoffer og reaksjoner, kraft, bevegelse 11 og statikk.

Pris: eksl. bøker
kr 9 000,-
Studietimer:
360

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Hvert av kursene avsluttes med en offentlig godkjent eksamen, hver på 5 timer. Eksamen arrangeres mai/juni hvert år.

All informasjon om eksamen.

Opptaksgruppe IV til forkurs og/eller realfagskurs:
Generell studiekompetanse

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Matematikk Forkurs - 9788203411984

Ergo Fysikk Forkurs - 9788203411991