For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Forkurs ingeniør

Utdanningsnivå:
Realfag og forkurs
Pris:
kr 25 000,-
Ekskl. bøker
Studietid:
18 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
16

Forkurset gir deg et faglig grunnlag som kvalifiserer til opptak til høyere teknologisk utdanning basert på generell studiekompetanse.

Forkurset er spesielt rettet mot deg som har yrkesutdanning og som trenger denne fordypningen for å søke opptak til ingeniørutdanning. Dersom du har generell studiekompetanse, er det denne utdanningen som passer for deg: Realfagspakke forkurs ingeniør.

Forkurset gjennomføres som nettstudium. Eksamen arrangeres mai/juni hvert år. MERK: Kursemnet Engelsk ikke vil være klart før våren 2023, og eksamen i engelsk kan derfor ikke gjennomføres før våren 2024.

Kursemnene er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs av Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for teknologi, 2022.

Kursene er utviklet i samarbeid med dyktige lærere og høyskolelektorer.

Du får:

 • Videoforelesninger
 • Interaktive oppgaver og selvtester
 • Øvingsoppgaver med løsningsforslag
 • Innsendingsoppgaver med tilbakemelding fra lærer
 • Diskusjonsforum med andre studenter
 • Oppsummerende fokustekster
 • Henvisning til fordypningsstoff
 • Studieveiledning
 • Eksamenswebinar

Matematikk forkurs gir deg grunnleggende kunnskaper om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn. Gjennom kurset vil du tilegne deg et solid grunnlag i matematikk, slik at du kan fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi. Kurset vektlegger trening i å bruke sentrale metoder innen geometri, algebra og funksjoner ved hjelp av tilpassede videoer og oppgaver. Regneferdighetene du lærer i matematikk vil kunne anvendes på problemstillinger i fysikk. Du får også en innføring i programmering med Python, slik at du blir i stand til å utføre enkle numeriske beregninger. 

 

Les mer...

Pris:
kr 12 000,-
Studietimer:
600
Innsendinger:
5
Fagkode:
FO001321

Fysikk er fundamentet i ingeniørutdanning og i teknologiske fag. Fysikkfaget handler om å prøve å forstå naturen, fra atomene til universet. Hvilke krefter virker i naturen og hva er de grunnleggende byggesteiner i den materielle verden?

Kurset vil gjøre deg i stand til å tolke og løse fysiske problemstillinger, samt å forstå mer av fysikkens betydning for samfunnsmessige og tekniske problemstillinger. Emner i fysikk er blant annet krefter og bevegelse, energi, statikk, termofysikk, stråling og elektrisitet.

Forkurset er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs.

Kurset er utviklet i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs. Sammen med læreboken “Ergo Fysikk Forkurs” vil kurset forbereder deg til skriftlig eksamen. 

Les mer...

Pris:
kr 9 000,-
Studietimer:
360
Innsendinger:
5
Fagkode:
FO001421

Norsk forkurs gir grunnleggende kunnskaper om kommunikasjon og ferdigheter i akademisk skriving. Du lærer om studieteknikk, kommunikasjonsprosessen, retorikk, norsk språk og litteratur. I tillegg får du grunnleggende innføring i prosjektarbeid. Kursinnholdet er laget for deg som skal bli student innen høyrere utdanning med et særlig fokus på ingeniørutdanningen. 

Studietimer:
320
Innsendinger:
3
Fagkode:
FO001721

MERK: Kursemnet Engelsk ikke vil være klart før våren 2023, og eksamen i engelsk kan derfor ikke gjennomføres før våren 2024. Planlegger du å gjøre deg ferdig med hele forkurset våren 2023? Ta kontakt med oss så finner vi en løsning.

Studietimer:
160
Fagkode:
FO001521

Teknologi og samfunn gir deg et helhetlig perspektiv på teknologiutvikling og belyser hovedstrukturer i norsk næringsliv. Kunnskap om hvordan privat og offentlig arbeidsliv fungerer er en viktig del av læringsutbytte. Du vil hvordan demokratiet i Norge er bygget opp, og hvordan samfunnet reguleres gjennom lover og forskrifter. Problemstillinger rundt globalisering, etiske valg og utviklingstendenser i fagfeltet bidrar til å trene deg på å diskutere og vurdere prosesser og deres konsekvenser for samfunn og miljø. Kursinnholdet er laget for deg som skal bli student innen høyrere utdanning med et særlig fokus på ingeniørutdanningen. 

Kurset er utviklet i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs. Sammen med læreboken “Teknologi og samfunn - forkurs” vil kurset forbereder deg til skriftlig eksamen. 

Du får: 

 • Oversiktlig presentasjon av fagstoff 
 • Quizer
 • Innsendingsoppgaver som rettes av faglærere 
 • Eksamensoppgaver med løsningsforslag 
 • Mulighet for å diskutere med andre studenter 
 • Eksamenswebinar 
Studietimer:
160
Innsendinger:
3
Fagkode:
8127

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Hvert av kursene avsluttes med en offentlig godkjent eksamen, hver på 5 timer. Eksamen arrangeres mai hvert år.

Her finner du mer informasjon om eksamen

Opptaksgruppe I til forkurset:
Avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve. Alle fagbrev/svennebrev er likestilt uansett
hvordan det er oppnådd og lengden på opplæringen i skolen.
Opptaksgruppe II til forkurset:
Bestått VG1 og VG2 yrkesfag i norsk/nordisk videregående skole.
Opptaksgruppe III til forkurset:
Realkompetanse. For å få godkjent realkompetanse til fullt forkurs må søkeren oppfylle følgende
vilkår:
- Søkere må fylle 18 år eller mer det året de søker om opptak.
- Søkere må dokumentere minst 5 års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning på nivå over
grunnskole.
Søkere fra land utenfor Norden må i tillegg normalt dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk
tilsvarende kravene for generell studiekompetanse, jf. nasjonal forskrift om opptak til høyere
utdanning § 2-2.
Opptaksgruppe IV til forkurs og/eller realfagskurs:
Generell studiekompetanse

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Matematikk Forkurs - 9788203411984

Ergo Fysikk Forkurs - 9788203411991

Norsk for ingeniører - 9788215063171

English for Engineers - 9788215063195

Teknologi og samfunn - ingeniør - 9788215036779

 

 

- Jeg er ett skritt nærmere drømmestudiet mitt.

Stian, Forkurs bachelor ingeniør

Relaterte studier