For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Forkurs bachelor ingeniør

Utdanningsnivå:
Realfag og forkurs
Pris:
kr 22 900,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
27

Forkurset skal gi et faglig grunnlag som kvalifiserer til opptak til høyere teknologisk utdanning basert på generell studiekompetanse.

Nytt revidert innhold og pensum etter ny læreplan er klart i løpet av høsten 2022. Send oss mailadressen din i skjemaet under så vil vi holde deg oppdatert om når du kan starte på studiet.

Meld din interesse

Studiet er spesielt rettet mot deg som har yrkesutdanning og praksis eller generell studiekompetanse fra før, og som trenger denne fordypningen for å søke opptak til ingeniørutdanning. 

Forkurset gjennomføres som nettstudium. Eksamen arrangeres mai/juni hvert år.

Emnene er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs av Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for teknologi, 2014.

Forkurset er under revidering. Siste mulighet til å avlegge eksamen i denne versjonen av forkurset, er våren 2023. Våren 2024 vil det være eksamen i revidert utgave.

Emnet sikrer at du får grunnleggende kunnskaper i matematikk slik at du er i stand til å følge undervisningen i ingeniørutdanningen. 

Emnet er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs

Emnet skal gi en innføring i grunnleggende emner og begreper, gi trening i å behandle matematiske størrelser, tolke, vurdere og løse matematiske problemstillinger og vise matematikkens betydning for samfunnsmessige og tekniske problemstillinger.

Hovedemner

 • aritmetikk og algebra
 • mengdelære, likninger og ulikheter
 • trigonometri
 • funksjoner, herunder polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, trigonometriske funksjoner
 • derivasjon
 • integrasjon og differensiallikninger
 • geometri
 • vektorer
 • rekker
 • sannsynlighetsregning
Studietimer:
640
Innsendinger:
12
Fagkode:
7010

Dette forkurset sikrer at du får grunnleggende kunnskaper i fysikk slik at du er i stand til å følge undervisningen i ingeniørutdanningen.

 

Kurset skal gi en innføring i grunnleggende kunnskaper, gi trening i å behandle fysiske størrelser, tolke, vurdere og løse fysiske problemstillinger og vise fysikkens betydning for samfunnsmessige og tekniske problemstillinger.

Forkurset er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs.

 

Kurset tar for seg følgende emner:

Bevegelse 1, kraft og bevegelse 1, arbeidsmetoder i fysikk, målinger, eksperimenter og usikkerhet, energi og bevegelsesmengde, væsker og gasser, termofysikk, lys og bølger, atomfysikk og kjernefysikk, elektrisitet og kjemiske stoffer og reaksjoner, kraft, bevegelse 11 og statikk.

Studietimer:
400
Innsendinger:
7
Fagkode:
7011

Gjennom arbeidet med "Kommunikasjon og norsk" skal du tilegne deg kunnskap og ferdigheter i å kommunisere skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk i ulike faglige sammenhenger. 

Emnet er i henhold til kravene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårlig realfagskurs

Studietimer:
400
Innsendinger:
5
Fagkode:
8126

Emnet inngår i "Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning" og skal gi en innføring i temaer relatert til ingeniøren og teknologens rolle som samfunnsborger.

Ingeniørenes arbeid bidrar til at det utvikles ny teknologi og nye løsninger, som igjen påvirker samfunnet. Ingeniører er derfor også samfunnsutviklere og ingeniører er viktige aktører i arbeidet med å finne løsninger på de utfordringene samfunnet møter.

Emnet Teknologi og samfunn skal gi deg bevissthet om denne rollen og det ansvaret det medfører.

Kunnskap
 • Kandidaten har kunnskap om demokrati og samfunnets organisering
 • Kandidaten har kjennskap til hvordan private og offentlige organisasjoner i arbeidslivet fungerer
 • Kandidaten har kjennskap til lover og forskrifter, hvordan disse utvikles og brukes.
 • Kandidaten har kunnskap om hva som karakteriserer teknologiutviklingen historisk og geografisk.
 • Kandidaten har kunnskap om teknologi som grunnlag for samfunnsengasjement og samspillet mellom teknologi, samfunn, økonomi og miljø.
Ferdigheter
 • Kandidaten kan vurdere og diskutere, muntlig og skriftlig, enkle teknologiske produkter og prosesser, og deres konsekvenser for samfunn og miljø.
 • Kandidaten kan gjøre greie for sentrale utviklingstendenser og hovedstrukturen i norsk næringsliv, samt den betydning globalisering og kulturforskjeller har for teknologi, nærings- og samfunnsutvikling.
 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for samfunnsvitenskapelig tenking.
 • Kandidaten kan bruke etiske prinsipper i sine vurderinger og valg.
Generell kompetanse
 • Kandidaten forstår betydningen av ikke tekniske ferdigheter i sitt arbeid med teknologiske løsninger.
 • Kandidaten forstår betydningen av innovasjon og entreprenørskap.
 • Kandidaten forstår betydningen av samarbeid og tverrfaglighet
Studietimer:
160
Innsendinger:
3
Fagkode:
8127

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

 • 4 eksamener á kr 1 750,-

Hvert av kursene avsluttes med en offentlig godkjent eksamen, hver på 5 timer. Eksamen arrangeres mai/juni hvert år.

All informasjon om eksamen.

Det er tre mulige kvalifiseringsgrunnlag:

1. Fagbrev eller fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra andre utdanningsprogram enn studiespesialiserende retning.

2. Generell studiekompetanse.

3. Grunnskole og minst 5 års praksis (søkere må være 25 år eller eldre for å søke om å bli realkompetansevurdert).

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

 • Access - English for Engineering Students (2nd edition 2015)ISBN: 9788241207297
 • coSinus Forkurs Oppgavesamling 2016ISBN: 9788202509071
 • Gyldendals tabeller og formler i fysikkISBN: 9788205419193
 • Norsk for fagskolen, 3. utgave 2020ISBN: 9788245033618
 • Rom Stoff Tid Forkurs - grunnbok, 4.utgave.ISBN: 9788202511357
 • Rom Stoff Tid Forkurs - studiebok, 4.utgave.ISBN: 9788202511364
 • Sinus Forkurs Grunnbok 2016 ISBN: 9788202509057
 • Teknologi og samfunn - forkursISBN: 9788215030692

 

- Jeg er ett skritt nærmere drømmestudiet mitt.

Stian, Forkurs bachelor ingeniør