For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Arbeidsledelse

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 6 200,-
Ekskl. bøker
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
3

I kurset Arbeidsledelse, lærer du hvordan du skaper resultater basert på trivsel og effektivitet i samarbeid med dine medarbeidere.

Arbeidsledelse kalles også for operativ ledelse, og en god operativ leder må kunne ta initiativ, gå foran og vise vei, sette mål, løse konflikter og ta ansvar. Men lederen må også ha myndighet til å ta beslutninger og disponere ressurser innenfor sitt område.

Hovedemner:

 • ledelse og lederens oppgaver
 • hvordan ledelse kan forankres i norsk virkelighet
 • serviceledelse og kvalitetsledelse
 • forutsetninger for å skape effektivt teamarbeid, lagånd og "vi-følelse"
 • prinsipper og metoder for resultatorientert planlegging og oppfølging
 • skape resultater gjennom medarbeiderne
 • lederens ansvar for helse, miljø og sikkerhet
 • motivasjon på arbeidsplassen
 • årsaker, virkninger og håndtering av stress, konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Studietimer:
150
Innsendinger:
3

Når du har gjennomført kurset i Arbeidsledelse, skal du kunne drøfte og gi eksempler på hvordan en arbeidsleder – i samarbeid med sine medarbeidere - kan skape resultater basert på trivsel og effektivitet.

Læringsmål:

 • definere begrepet ledelse
 • beskrive ulike måter en leder kan skape autoritet og utøve makt på
 • gi eksempler på hvilke hovedroller en arbeidsleder må kunne "spille"
 • beskrive hvordan ledelse kan forankres i norsk virkelighet og tilpasses den foreliggende situasjonen
 • beskrive hva som menes med henholdsvis serviceledelse og kvalitetsledelse samt hvilke krav dette stiller til en leder
 • beskrive nødvendige forutsetninger for å skape effektivt teamarbeid, lagånd og "vi-følelse"
 • beskrive prinsipper og metoder for resultatorientert planlegging og oppfølging og hvordan lederen kan skape resultater gjennom medarbeiderne
 • beskrive lederens ansvar og oppgaver for å ta vare på helse, miljø og sikkerhet
 • beskrive grunnleggende behov hos mennesker, og hvordan disse virker inn på motivasjonen på arbeidsplassen
 • beskrive årsaker, virkninger og håndtering av henholdsvis stress, konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.