For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Operativ og resultatorientert ledelse

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 6 200,-
Ekskl. bøker
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
3

I kurset lærer du hvordan du skaper resultater basert på trivsel og effektivitet i samarbeid med dine medarbeidere.

En god operativ leder må kunne ta initiativ, gå foran og vise vei, sette mål, løse konflikter og ta ansvar. Men lederen må også ha myndighet til å ta beslutninger og disponere ressurser innenfor sitt område.

Hovedemner:

 • ledelse og lederens oppgaver
 • hvordan ledelse kan forankres i norsk virkelighet
 • serviceledelse og kvalitetsledelse
 • forutsetninger for å skape effektivt teamarbeid, lagånd og "vi-følelse"
 • prinsipper og metoder for resultatorientert planlegging og oppfølging
 • skape resultater gjennom medarbeiderne
 • lederens ansvar for helse, miljø og sikkerhet
 • motivasjon på arbeidsplassen
 • årsaker, virkninger og håndtering av stress, konflikter og mobbing på arbeidsplassen
 
Studietimer:
150
Innsendinger:
3

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

Det er ingen eksamen i dette kurset. Etter innleveringene er vurdert godkjent er kurset bestått og du kan be om kursbevis.

Dette kurset gir et faglig grunnlag til deg som er operativ leder, eller som har ambisjoner om å bli leder. Er du, eller ønsker du å bli; arbeidsleder, teamleder, verksmester eller mellomleder, passer dette kurset for deg.

Ingen formelle opptakskrav. 

Når du har gjennomført kurset i Operativ og resultatorientert ledelse, skal du kunne drøfte og gi eksempler på hvordan en arbeidsleder – i samarbeid med sine medarbeidere - kan skape resultater basert på trivsel og effektivitet.

 • definere begrepet ledelse
 • beskrive ulike måter en leder kan skape autoritet og utøve makt på
 • gi eksempler på hvilke hovedroller en arbeidsleder må kunne "spille"
 • beskrive hvordan ledelse kan forankres i norsk virkelighet og tilpasses den foreliggende situasjonen
 • beskrive hva som menes med henholdsvis serviceledelse og kvalitetsledelse samt hvilke krav dette stiller til en leder
 • beskrive nødvendige forutsetninger for å skape effektivt teamarbeid, lagånd og "vi-følelse"
 • beskrive prinsipper og metoder for resultatorientert planlegging og oppfølging og hvordan lederen kan skape resultater gjennom medarbeiderne
 • beskrive lederens ansvar og oppgaver for å ta vare på helse, miljø og sikkerhet
 • beskrive grunnleggende behov hos mennesker, og hvordan disse virker inn på motivasjonen på arbeidsplassen
 • beskrive årsaker, virkninger og håndtering av henholdsvis stress, konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

  Arbeidsledelse-Innføring i operativ ledelse, 3. utg. Rosland, Kjell G. Vigmostad & Bjørke AS 2016. ISBN: 9788256268122

  - Jeg drømmer om å starte min egen bedrift, og skape en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, der alle trives.

  Lillian, Arbeidsledelse

  Relaterte studier

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Praktisk HR-ledelse