For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Yrkesutøvelse HSE3003 Vg3 (LK06)

Utdanningsnivå:
Yrkesfag på videregående skole
Pris:
kr 16 000,-
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studietimer:
371

Dette programfaget er en del av de obligatoriske emnene i Helsesekretær Vg3, men kan også kjøpes separat. Mange av de aller viktigste sidene ved helsesekretærjobben tas opp i dette kurset. Det handler om profesjonalitet i yrkesutøvelsen, service, estetikk og yrkesetikk, kunnskap om gjeldende regelverk for helse- og sosialtjenesten, taushetsplikt og personvern.

Kurset inkluderer også administrativt arbeid, laboratorietekniske arbeidsoppgaver, assistanse- og ekspedisjonsarbeid og korrekt og effektiv bruk av hjelpemidler.
Tilrettelegging for, og samarbeid med andre yrkesgrupper og kvalitetsutvikling og internkontroll blir også belyst.

Faget tar for seg følgende emner: 

 • Planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentering av eget arbeid.
 • Utføring av administrative arbeidsoppgaver knyttet til dokumentasjon, registrering, regnskap, telefonforespørsler og ventelistehåndtering.
 • Logistikk- og bestillingsarbeid.
 • Tilrettlegging for og assistanse til andre yrkesgrupper.
 • Hvordan utføre de mest vanlige undersøkelsesmetodene, laboratoriearbeid og skiftestue- og assistansearbeid.
 • Prosedyrer ved stikkskader.
 • Prosedyrer for arbeidet med biologisk og kjemisk materiale.
 • Håndtering av avfall på en hygienisk og miljøriktig måte.
 • Rettledning av pasienter, brukere og pårørende om ulike instanser i helse- og sosialtjenesten.
 • Hvordan utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer og gjeldende regelverk om kvalitet i helse- og sosialtjenesten.
 • Ergonomiske prinsipper for eget arbeid.
 • Hvordan utføre arbeidet i tråd med prinsippene for universell utforming av tjenester og produkter.
 • Bruk av relevante digitale verktøy i arbeidet.

Du kan begynne studiet når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. Kursene inneholder fagstoff, øvingsoppgaver og interaktive oppgaver. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen. De fleste kursene har diskusjonsforum for studenter og eksamenswebinarer hvert semester. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Våre studieveiledere hjelper deg med råd om studieteknikk, eksamensoppmelding eller andre spørsmål om studiene.  

Dette kurset forbereder deg til de teoretiske eksamenene i videregående skole. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året. Det er fylkene som arrangerer eksamen. Du må selv melde deg opp til privatisteksamen i det fylket du ønsker å ta eksamen i. Våre studieveiledere hjelper deg mer enn gjerne om du har spørsmål om påmelding til eksamen. Eksamensperiodene er i mai/juni og november/desember.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Relaterte studier

Yrkesfag på videregående skole

Helsearbeiderfag Vg2, programfag

Yrkesfag på videregående skole

Helseservicefag Vg2, programfag

En mannlig rådgivende selger diskuterer salg med kundene sine rundt et bord
Yrkesrettet utdanning og kurs

Rådgivende salg