For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Oppstart og oppfølging av medarbeidere

Utdanningsnivå:
Fagskoleemner
Pris:
kr 15 300,-
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
10
Innsendinger:
2
Studietimer:
250

For å sikre at man raskest mulig får en produktiv medarbeider som vil trives og ønsker å fortsette i jobben, er det viktig å ha gode rutiner for mottak av nyansatte. Plan for “onboarding” omfatter innføring i både faglige, praktiske og sosiale forhold på arbeidsplassen. Dette er noe av det du vil få en grundig innføring i via emnet Oppstart og oppfølging av medarbeidere.

Oppstart og oppfølging av medarbeidere hører til utdannelsen HR-konsulent, men emnet kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 10 studiepoeng og du har opp til 24 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Dette får du

Du vil gjennom dette emnet få en god innføring i praktiske sjekklister for avtaler, betingelser, utstyr, tilganger, arbeidsplass m.m., informasjon og opplæring i jobben og sosial involvering i arbeidsmiljøet for å skape trygghet og trivsel.

For å sikre mangfold på arbeidsplassen er det behov for å ha en bevissthet om hva som kreves for en god integrering av nye medarbeidere med ulik bakgrunn, spesielt dersom det er et homogent arbeidsmiljø fra før av. Dette vil vi diskutere nærmere i emnet. 

Dette emnet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb eller annet. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. 

I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver og arbeidskrav, slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Det gjennomføres hjemmeeksamen i emnet. Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember. Du melder deg selv opp til eksamen når du er klar.

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som mangler fag fra videregående opplæring, og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse. Vi behandler alle søkere i tråd med fagskoleforskriften.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

  • Organisasjonskultur. 5.utg.
   ISBN: 9788215042930
  • Nyansattes organisasjonssosialisering – perspektiver og læringsstrategier. 1. utg.
   ISBN: 9788245019872

  Relaterte studier