For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Permitteringer og avslutning av arbeidsforhold

Utdanningsnivå:
Fagskoleemner
Pris:
kr 7 800,-
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
5
Innsendinger:
1
Studietimer:
125

Et arbeidsforhold kan avsluttes på ulike måter, både ønsket og uønsket for arbeidsgiver og/eller den ansatte. Permitteringer kan medføre et midlertidig fravær fra arbeid, eller det kan være første steg på veien mot en avslutning av arbeidsforholdet. Du vil i dette emnet lære om blant annet ulike former for avslutning av arbeidsforhold. 

Permitteringer og avslutning hører til utdannelsen HR-konsulent, men emnet kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 5 studiepoeng og du har opp til 24 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Dette lærer du

I dette emnet går vi gjennom ulike former for avslutning av arbeidsforhold og regelverk knyttet til dette, slik at studenten er kjent med at opphør av arbeidsforhold er regulert og må håndteres deretter. Emnet gir innsikt i tema som oppsigelse fra arbeidsgiver på grunn av virksomheten eller den ansattes forhold, oppsigelse fra ansatt, masseoppsigelser, avskjedigelse, endringsoppsigelse, fusjoner/fisjoner og virksomhetsoverdragelser. Permitteringer og tilhørende regelverk og prosedyrer behandles særskilt.

Det er viktig juridisk, for arbeidsgivers omdømme, og for den ansattes opplevelse av trygghet og forutsigbarhet, at avslutninger gjennomføres ryddig, innenfor gjeldende lovverk og iht anbefalt prosess. HR-konsulenter vil være aktive bidragsytere i administrative rutiner i slike prosesser, ofte under ledelse av HR-sjef, øverste leder i virksomheten eller jurist.

Emnet gir deg innsikt over arbeidsrettslige forhold, lover og forskrifter, gir en innføring i hvordan prosesser bør gjennomføres, og gir innsyn i relevante praktiske maler til innkallinger, drøftingsprotokoll, oppsigelse, avskjedigelse, permittering m.m.

Dette emnet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb eller annet. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. 

I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver og arbeidskrav, slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Det gjennomføres hjemmeeksamen i emnet. Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember. Du melder deg selv opp til eksamen når du er klar.

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som mangler fag fra videregående opplæring, og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse. Vi behandler alle søkere i tråd med fagskoleforskriften.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

  Et utvalg av artikler, detaljert informasjon finner du i nettskolen. 

  Relaterte studier

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Tripletex - lønn

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Den digitale arbeidsplassen