For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 16 600,-
Ekskl. bøker
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
4

Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM) gir en innføring i tre sentrale fagemner en leder må beherske. Kurset er velegnet for ledere i små og mellomstore bedrifter som ønsker mer kompetanse innen disse tre fagemner.

Kurset inneholder alt fagstoff med tilhørende oppgaver tilsvarende LØM-modulen for teknisk fagskole.

Kurset er også velegnet som forberedelse til eksamen i LØM-modulen for Mesterbrev kandidater.

Kurset er inndelt i 7 moduler, og det jobbes parallelt med alle tre fagemner gjennom hele kurset.

Modul 1

Organisasjon og ledelse

Kvalitetsstyring og Organisasjonsutvikling

Kommunikasjon

Økonomistyring og forretningsplanen

Bedriftsetablering og avvikling

Lover, forskrifter og standarder

Inntekter og kostnader

 

Modul 2

Regnskap og bokføring

Årsregnskapet

Regnskapsanalyse

Mennesket i arbeidslivet

Kjøpsatferd

Markedsundersøkelser

 

Modul 3

Budsjett som styringsverktøy

Situasjonsanalyser

Markedssegmentering

Utforming av markedsstrategien

 

Modul 4

Organisering

Lederstil og situasjonsbestemt ledelse

Kalkylemetoder

 

Modul 5

Produkt

Distribusjon

Pris

Påvirkning

Personal

 

Modul 6

Organisasjonsutvikling

Lover og systematisk HMS

Markedsprogrammet

 

Modul 7

Personalarbeid og ansettelsesprosessen

Arbeidsmiljøet i bedriften

Dekningspunktanalyse og produktvalg

Investeringsanalyse

Kapitalbinding i omløpsmidler

Studietimer:
300
Innsendinger:
4

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

Det er ingen eksamen i dette kurset. Etter innleveringene er vurdert godkjent er kurset bestått og du kan be om kursbevis.

Kurset er velegnet for ledere i små og mellomstore bedrifter som ønsker mer kompetanse innen disse tre fagemner. Hvis du ikke er leder i dag, vil dette kurset gi deg de nødvendige kunnskaper og ferdigheter en leder bør inneha.

Ingen formelle opptakskrav. 

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om organisasjonsteori, organisasjonskultur, ledelsesteori og motivasjonsteori.
 • Kandidaten har innsikt i aktuelle lover innenfor LØM-emnet og forstår hvilken betydning disse har for bedriftens arbeidsbetingelser.
 • Kandidaten har kunnskap om kjøpsatferd og markedsplanlegging.
 • Kandidaten har kunnskap om sentrale økonomibegreper, bedriftsetablering, enkle kalkyler, lønnsomhetsbetraktninger, budsjettering og regnskapsanalyse.
 • Kandidaten har erfaringsbasert kunnskap om bransjens økonomiske utvikling og bransjens ledelsesutfordringer.

 

Ferdigheter

 • Kandidaten kan forstå og analysere et regnskap, og kan anvende denne informasjon for iverksetting av tiltak.
 • Kandidaten kan utarbeide et budsjett og sette opp enkle kalkyler.
 • Kandidaten kan utarbeide en markedsplan.
 • Kandidaten kan gjøre rede for og vurdere menneskelige, arbeidsmiljømessige, etiske og økonomiske utfordringer i lys av gjeldende lovkrav og bedriftens og bransjens behov.
 • Kandidaten kan kartlegge en bedrifts arbeidsbetingelser, identifisere faglige problemstillinger, utarbeide mål og iverksette begrunnede tiltak.
 • Kandidaten kan innhente, formidle og presentere faglig informasjon, ideer og løsninger både muntlig og skriftlig.

 

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan innen gitte tidsfrister, alene og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor LØM-emnet.
 • Kandidaten kan kommunisere på en tydelig og forståelig måte, og kan utveksle faglige synspunkter med medarbeidere, kunder og andre interessenter.
 • Kandidaten har kompetanse i effektiv bruk av IKT og kan bruke regneark til å løse oppgaver innenfor økonomistyring.
 • Kandidaten kan utarbeide og følge opp planer. Studenten kan utøve personalledelse og lede medarbeidere. Studenten kan behandle medarbeidere, kunder og andre med respekt. Studenten kan utøve samfunnsansvar og bidra til organisasjonsutvikling.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

  Markedsføringsledelse, 3. utg. Holan, Mette. Fagbokforlaget  2019. ISBN: 9788245032079

  Organisasjon og ledelse, 3. utg. Holan, Mette og Høiseth, Per. Fagbokforlaget 2019. ISBN: 9788245032086

  Økonomistyring, 3. utg. Holan, Mette og Høiseth, Per. Fagbokforlaget 2019. ISBN: 9788245032093

  Relaterte studier

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Den digitale arbeidsplassen

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Operativ og resultatorientert ledelse

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Strategisk ledelse og innovasjon