For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM)

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 17 600,-
Ekskl. bøker
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
4

LØM gir innføring i ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse og er velegnet for ledere i små og mellomstore bedrifter som ønsker formalkompetanse innen disse tre disipliner

Hvis du skal fremstille deg til eksamen i LØM-modulen for teknisk fagskole eller mesterprøven må du sjekke med den aktuelle skolen at gjennomført LØM-modul fra NKI gir eksamensrett.

 • Emnet inneholder alt fagstoff med tilhørende oppgaver tilsvarende LØM-modulen for teknisk fagskole.
 • Emnet er også velegnet som forberedelse til eksamen i LØM-modulen for Mesterbrev kandidater.

LØM gir innføring i ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse og er velegnet for ledere i små og mellomstore bedrifter som ønsker formalkompetanse innen disse tre disipliner. 

Emnet inneholder alt fagstoff med tilhørende oppgaver tilsvarende LØM-modulen for teknisk fagskole.

Emnet er også velegnet som forberedelse til eksamen i LØM-modulen for Mesterbrev kandidater.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

 • Kandidaten har kunnskap om organisasjonsteori, organisasjonskultur, ledelsesteori og motivasjonsteori.
 • Kandidaten har innsikt i aktuelle lover innenfor LØM-emnet og forstår hvilken betydning disse har for bedriftens arbeidsbetingelser.
 • Kandidaten har kunnskap om kjøpsatferd og markedsplanlegging.
 • Kandidaten har kunnskap om sentrale økonomibegreper, bedriftsetablering, enkle kalkyler, lønnsomhetsbetraktninger, budsjettering og regnskapsanalyse.
 • Kandidaten har erfaringsbasert kunnskap om bransjens økonomiske utvikling og bransjens ledelsesutfordringer.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan forstå og analysere et regnskap, og kan anvende denne informasjon for iverksetting av tiltak.
 • Kandidaten kan utarbeide et budsjett og sette opp enkle kalkyler.
 • Kandidaten kan utarbeide en markedsplan.
 • Kandidaten kan gjøre rede for og vurdere menneskelige, arbeidsmiljømessige, etiske og økonomiske utfordringer i lys av gjeldende lovkrav og bedriftens og bransjens behov.
 • Kandidaten kan kartlegge en bedrifts arbeidsbetingelser, identifisere faglige problemstillinger, utarbeide mål og iverksette begrunnede tiltak.
 • Kandidaten kan innhente, formidle og presentere faglig informasjon, ideer og løsninger både muntlig og skriftlig.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan innen gitte tidsfrister, alene og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor LØM-emnet.
 • Kandidaten kan kommunisere på en tydelig og forståelig måte, og kan utveksle faglige synspunkter med medarbeidere, kunder og andre interessenter.
 • Kandidaten har kompetanse i effektiv bruk av IKT og kan bruke regneark til å løse oppgaver innenfor økonomistyring.
 • Kandidaten kan utarbeide og følge opp planer. Studenten kan utøve personalledelse og lede medarbeidere. Studenten kan behandle medarbeidere, kunder og andre med respekt. Studenten kan utøve samfunnsansvar og bidra til organisasjonsutvikling.

Studietimer:
300
Innsendinger:
4

Kunnskaper 

 • Kandidaten har kunnskap om organisasjonsteori, organisasjonskultur, ledelsesteori og motivasjonsteori.
 • Kandidaten har innsikt i aktuelle lover innenfor LØM-emnet og forstår hvilken betydning disse har for bedriftens arbeidsbetingelser.
 • Kandidaten har kunnskap om kjøpsatferd og markedsplanlegging.
 • Kandidaten har kunnskap om sentrale økonomibegreper, bedriftsetablering, enkle kalkyler, lønnsomhetsbetraktninger, budsjettering og regnskapsanalyse.
 • Kandidaten har erfaringsbasert kunnskap om bransjens økonomiske utvikling og bransjens ledelsesutfordringer.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan forstå og analysere et regnskap, og kan anvende denne informasjon for iverksetting av tiltak.
 • Kandidaten kan utarbeide et budsjett og sette opp enkle kalkyler.
 • Kandidaten kan utarbeide en markedsplan.
 • Kandidaten kan gjøre rede for og vurdere menneskelige, arbeidsmiljømessige, etiske og økonomiske utfordringer i lys av gjeldende lovkrav og bedriftens og bransjens behov.
 • Kandidaten kan kartlegge en bedrifts arbeidsbetingelser, identifisere faglige problemstillinger, utarbeide mål og iverksette begrunnede tiltak.
 • Kandidaten kan innhente, formidle og presentere faglig informasjon, ideer og løsninger både muntlig og skriftlig.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan innen gitte tidsfrister, alene og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor LØM-emnet.
 • Kandidaten kan kommunisere på en tydelig og forståelig måte, og kan utveksle faglige synspunkter med medarbeidere, kunder og andre interessenter.
 • Kandidaten har kompetanse i effektiv bruk av IKT og kan bruke regneark til å løse oppgaver innenfor økonomistyring.
 • Kandidaten kan utarbeide og følge opp planer. Studenten kan utøve personalledelse og lede medarbeidere. Studenten kan behandle medarbeidere, kunder og andre med respekt. Studenten kan utøve samfunnsansvar og bidra til organisasjonsutvikling.

Hvis du skal fremstille deg til eksamen i LØM-modulen for teknisk fagskole eller mesterprøven må du sjekke med den aktuelle skolen at gjennomført LØM-modul fra NKI gir eksamensrett. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.