For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Lønns- og personalskolen

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 34 500,-
Ekskl. eksamensavgift og bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
17

Utdanningen kvalifiserer deg til å ivareta sentrale oppgaver som personalutvikling, administrasjon og lønnsberegning. Dette gir deg en rekke yrkesmuligheter, uavhengig av bransje og sektor. Utdanningen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 studiepoeng.

Lønns- og personalskolen passer både for deg som ønsker en jobb innen lønn og personal, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse innen fagområdet. Med denne utdanningen kan du videreutvikle deg i jobben og dokumentere kompetansen din.

Dette er en praktisk og jobbrelatert utdanning som gir deg kunnskap om personaladministrasjon, personalutvikling og konflikthåndtering i en liten eller mellomstor bedrift, samt personalpolitikk i tråd med norsk yrkes- og arbeidslovgivning. Beregning av lønn og godtgjørelser lærer du gjennom praktisk bruk av et av Norges ledende regnskaps- og lønnsystemer - Tripletex. 

Programmet er skybasert (fungerer på PC og Mac), brukervennlig og enkelt å komme i gang med. Som en sentral del av utdanningen, vil du også lære å bruke Visma kompetanse - et juridisk oppslagsverk på bl.a. arbeidsrettslige lover og avtaler.

Dette får du:

 • En innføring i praktisk lønnsarbeid, bl.a. lønnskjøringer og lover/regler
 • Bruk av digitale verktøy: Tripletex lønnsmodul og VISMA kompetanse oppslagsverk
 • Gjennomgår viktige prosesser innen personaloppfølging og yrkes- og arbeidslovgivning
 • Konflikthåndtering i organisasjoner er en sentral del av utdanningen

Denne fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT, og gir 30 studiepoeng.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested. 

Personaladministrasjon gir en grundig innføring i personalledelse, personalpolitikk og planlegging, samt de viktigste arbeidsområdene innen feltet personaladministrasjon.

Personaladministrasjon er omfattende og inkluderer en lang rekke arbeidsområder.

 • Personaladministrasjon
 • Strategisk personalledelse
 • Personalpolitikk
 • Personalplanlegging
 • Rekruttering og personalutvelgelse
 • Motivasjon, helse- miljø og sikkerhetsarbeid
 • Personalutvikling
 • Personaloppfølging
 • Avvikling av personalforhold

Studietimer:
150
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

Yrkes- og arbeidslovgivning gir deg innsikt de viktigste lovene og avtalene som brukes i arbeidslivet.  

Skal du jobbe med lønns- og personalspørsmål er lovgivingen rundt arbeidsforhold en viktig rammebetingelse i ditt daglige arbeid. Her får du en grundig innføring i følgende emner:

 • Arbeids- og yrkeslovgivning generelt
 • Individuelle arbeidsavtaler
 • Kollektive arbeidsavtaler
 • Vernelovgivningen
 • Andre rettsvirkninger av en arbeidsavtale
 • Yrkeslovgivning
 • HMS

Studietimer:
150
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

Konflikter betyr tap av tid, ineffektivitet og ubrukte muligheter. Det er derfor viktig å få snudd samarbeidsproblemer til å bli positive og problemfattige situasjoner - både for deg selv og for bedriften du arbeider i. Du skal ikke avfinne deg med konflikter og vanskelige personer. Ved å gjøre noe med saken vil du som oftest få positive erfaringer som er verdt å ta med seg både på jobben og hjemme.

Mange års forskning på konflikthåndtering gjør det mulig å gi både ledere og ansatte innsikt i og forståelse av hvilke redskaper de kan bruke for å løse konflikter på en konstruktiv måte. Målet er å skape en vinn-vinn-situasjon, slik at alle partene i konflikten føler at de har vunnet.

I dette kurset skal du lære å registrere en konflikt før det er for sent og kunne se hvilket stadium konflikten befinner seg på. Kurset gir deg innsikt i metoder for å få oversikt over de redskapene som finnes for å løse konflikten, og velge det redskapet som passer best til den aktuelle konflikten. Kurset skal hjelpe deg til å bli mer aktiv i konfliktløsningen i stedet for bare å være en passiv tilskuer mens konflikten vokser alle rammede parter over hodet.

Når du er ferdig med dette kurset, skal du kunne

 • definere konflikters innhold/natur
 • litt om forskjellige typer konflikter
 • vite hvorfor og hvordan konflikter oppstår
 • se de ulike faser i en konflikt
 • se gruppers natur og gruppekonflikters natur
 • konflikthåndteringsstiler
 • konstruktiv strategi for løsing av konflikter
 • meglerrollen
 • bygge for samarbeid

 Konflikter på jobben skal gi deg en grundig innføring i hvordan du skal opptre som en konflikthåndterer.

Studietimer:
150
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
5 poeng

I kurset lover og regler innen lønnsarbeid får du en innføring i arbeidsrett, og lover og avtaler som gjelder på dette området. Videre gjennomgås budsjettering av personalkostnader, hvor regneark benyttes i kurset. 

Kurset tar for seg sentrale deler av lønns- og personalarbeiderens hverdagsoppgaver.

 • Arbeidsrett
 • Innføring i og bruk av Huldt & Lilleviks juridiske atlas
 • Planlegging og budsjettering av personalkostnader

Studietimer:
90
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
3 poeng

Kurset gjennomgår lover og regler som gjelder for naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser, hvordan disse ytelsene og godtgjørelsene skal behandles i regnskapet og når de skal behandles som lønn for mottakeren.

Hva skal med og hva skal holdes utenfor? Hva er lønn og hva er skattepliktig tilleggsgode? Spørsmålene er mange og svarene får du gjennom dette nyttige kurset. 

 • Behandling av reiseregninger
 • Behandling av ulike utgiftsgodtgjørelser
 • Behandling av såkalte "frynsegoder"

Studietimer:
80
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
3 poeng

Kurset gjennomgår føring av lønn og hvordan dette gjøres i praksis ved bruk av systemet Tripletex. 

Det stilles stadig større krav til kunnskaper og kvalifikasjoner hos lønnsmedarbeidere i norske foretak. Ikke minst krever rapportering til myndighetene at vi behersker faget og lønnssystemene til fulle. Kurset Lønn gir en innføring av lønnsbehandling i regnskapet. Kurset vektlegger praktiske kunnskaper i bokføring av lønn. Du vil få en innføring i bruken av lønnsmodulen i Tripletex, som er en fremtidsrettet og ledende leverandør av regnskaps- og lønnssystemer. 

Hovedemner:

Målet er at du skal lære å føre og avstemme lønn i dette programmet. Emner som behandles: 

 • Bokføring av lønn
 • Skattetrekk
 • Arbeidsgiveravgift
 • Terminoppgjør av skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Feriepenger
 • Tripletex
 • Visma Kompetanse – juridisk oppslagsverk
 • Bokføring av lønn skjer i lønnsprogrammet på grunnlag av lønnsdata fra en eksempelbedrift.

Studietimer:
160
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
9 poeng

Kunnskap

 • Forståelse for lønns- og personalmedarbeideres betydning i et samfunns -og verdiskapingsperspektiv
 • Kunnskaper om lønnsmedarbeiderens arbeidsoppgaver og kjennskap til administrasjon av medarbeidere relatert til lønnsprogramregistrering
 • Kunnskaper om personalledelse og lønnsprogram
 • Kunnskaper om regelverk, forskrifter og lover på lønns og personalområdet

 Generell kompetanse

 • Bygge relasjoner til medarbeidere i egen avdeling, personalet man utfører administrative oppgaver for og med samt opparbeide gode relasjoner til eksterne samarbeidspartnere
 • Forståelse for yrkes og bransjeetiske prinsipper mht. konfidensialitet og menneskers verdighet
 • Inneha en etisk grunnholdning både med hensyn til økonomistyring, men også med henysn til mennesker, internt og ekstern basert på gjeldende lovverk, regler og avtaler som foreligger
 • Utføre arbeidsoppgaver på personalområdet inkl. avlønning og ytelser etter utvalgte målgruppers behov
 • Utvikle prosesser for effektiv styring på personal og lønnsområdet

 Ferdigheter

 • Anvende et lønnsprogram og korrekt føre lønn for egne ansatte med månedsavslutninger, naturalytelser og feriepenger
 • Anvende faglige kunnskaper om personaladministrasjon og lønn på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Anvende viktigste bestemmelsene som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og kunne oppdatere denne kunnskapen ved regel og lovendringer
 • Kartlegge en situasjon av lønnsmessig – og/eller personalmessig karakter og identifisere behov for tiltak

De fleste bedrifter, uavhengig av bransje eller sektor, har et stort behov for ansatte med kunnskap om lønn og personal. Utdanningen gir deg derfor en rekke ulike yrkesmuligheter.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

 • 1 eksamen á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 150,-

 

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.