For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Lønns- og personalskolen

Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
17 stk
Pris:
kr 48 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
17 stk
Studietilgang:
12 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 48 500,-

Dette er en praktisk rettet utdannelse innen lønn og personal som gjør at du kan gå rett ut i en operativ stilling etter endt utdannelse. Lønns- og personalskolen kvalifiserer deg til å ivareta sentrale oppgaver som personalutvikling, administrasjon og lønnsberegning. Dette gir deg en rekke yrkesmuligheter, uavhengig av bransje og sektor.

Dette får du med Lønns- og personalskolen

Fagskoleutdanningen passer både for deg som ønsker en jobb innen lønn og personal, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse innen fagområdet. Med denne utdannelsen kan du videreutvikle deg i jobben og dokumentere kompetansen din.

Dette er en praktisk og jobbrelatert utdanning som gir deg kunnskap om personaladministrasjon, personalutvikling og konflikthåndtering i en liten eller mellomstor bedrift, samt personalpolitikk i tråd med norsk yrkes- og arbeidslovgivning. Beregning av lønn og godtgjørelser lærer du gjennom praktisk bruk av et av Norges ledende regnskaps- og lønnssystemer - Tripletex. 

Programmet er skybasert (fungerer på PC og Mac), brukervennlig og enkelt å komme i gang med. 

Dette får du:

 • En innføring i praktisk lønnsarbeid, bl.a. lønnskjøringer og lover/regler
 • Bruk av digitale verktøy: Tripletex lønnsmodul og VISMA kompetanse oppslagsverk
 • Gjennomgår viktige prosesser innen personaloppfølging og yrkes- og arbeidslovgivning
 • Konflikthåndtering i organisasjoner er en sentral del av utdanningen

Lønns- og personalskolen nettstudium

Hos oss kan du ta utdanning innen lønn og personal uansett hvor du bor - alt du trenger er en PC og internett. Nettskolen gir deg fleksibiliteten du trenger for å lande drømmejobben innen lønn og personal. Studer hvor du vil, når du vil og gjennomfør i ditt eget tempo. Fagskolen er lagt opp slik at utdannelsen kan kombineres med jobb, familieliv eller annet. Studiestart hver dag, hele året.

Personaladministrasjon gir en grundig innføring i personalledelse, personalpolitikk og planlegging, samt de viktigste arbeidsområdene innen feltet personaladministrasjon. Du kan ta emnet som en del av fagskolen, Lønns- og personalskolen eller som et enkeltemne. Etter gjennomført og bestått eksamen opparbeider du deg 5 studiepoeng. 

Personaladministrasjon er et spennende fagområde, og inkluderer en lang rekke arbeidsområder. Du vil få god innsikt i følgende temaer: 

 • Personaladministrasjon
 • Strategisk personalledelse
 • Personalpolitikk
 • Personalplanlegging
 • Rekruttering og personalutvelgelse
 • Motivasjon, helse- miljø og sikkerhetsarbeid
 • Personalutvikling
 • Personaloppfølging
 • Avvikling av personalforhold
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Yrkes- og arbeidslovgivning gir deg innsikt i de viktigste lovene og avtalene som brukes i arbeidslivet.  

Skal du jobbe med lønns- og personalspørsmål er lovgivingen rundt arbeidsforhold en viktig rammebetingelse i ditt daglige arbeid. Her får du en grundig innføring i følgende emner:

 • Arbeids- og yrkeslovgivning generelt
 • Individuelle arbeidsavtaler
 • Kollektive arbeidsavtaler
 • Vernelovgivningen
 • Andre rettsvirkninger av en arbeidsavtale
 • Yrkeslovgivning
 • HMS
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Konflikter betyr tap av tid, ineffektivitet og ubrukte muligheter. Det er derfor viktig å få snudd samarbeidsproblemer til å bli positive og problemfattige situasjoner - både for deg selv og for bedriften du arbeider i. Emnet hjelper deg med å bli en aktiv konfliktløser gjennom praktiske metoder du kan ta i bruk med en gang. 

Du skal ikke avfinne deg med konflikter og vanskelige personer. Ved å gjøre noe med saken vil du som oftest få positive erfaringer som er verdt å ta med seg både på jobben og hjemme. 

Mange års forskning på konflikthåndtering gjør det mulig å gi både ledere og ansatte innsikt i og forståelse av hvilke redskaper de kan bruke for å løse konflikter på en konstruktiv måte. Målet er å skape en vinn-vinn-situasjon, slik at alle partene i konflikten føler at de har vunnet. 

I dette kurset skal du lære å registrere en konflikt før det er for sent. Du skal lære deg å se hvilket stadium konflikten befinner seg på. Kurset gir deg innsikt i metoder for å få oversikt over de redskapene som finnes for å løse konflikten, og velge det redskapet som passer best til den aktuelle konflikten. Kurset skal hjelpe deg til å bli mer aktiv i konfliktløsningen i stedet for bare å være en passiv tilskuer mens konflikten vokser alle rammede parter over hodet. 

Når du er ferdig med dette kurset, skal du kunne følgende: 

 • Definere konflikters innhold/natur 
 • Kunne om forskjellige typer konflikter 
 • Vite hvorfor og hvordan konflikter oppstår 
 • Se de ulike faser i en konflikt 
 • Se gruppers natur og gruppekonflikters natur 
 • Konflikthåndteringsstiler 
 • Konstruktiv strategi for løsing av konflikter 
 • Meglerrollen 
 • Bygge for samarbeid 

Konflikter på jobben gir deg en grundig innføring i hvordan du skal opptre som en konflikthåndterer. 

Dette er et fagskoleemne som kan tas alene eller som en del av Lønns- og personalskolen. Vi tilbyr også emnet som et kurs hvor det ikke er opptakskrav, se konflikter på jobben

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

I kurset lover og regler innen lønnsarbeid får du en innføring i arbeidsrett, og lover og avtaler som gjelder på dette området. Videre gjennomgås budsjettering av personalkostnader, hvor regneark benyttes i kurset. 

Kurset tar for seg sentrale deler av lønns- og personalarbeiderens hverdagsoppgaver.

 • Arbeidsrett
 • Innføring i og bruk av Huldt & Lilleviks juridiske atlas
 • Planlegging og budsjettering av personalkostnader
Studietimer:
75
Studiepoeng:
3 poeng

Kurset gjennomgår lover og regler som gjelder for naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser, hvordan disse ytelsene og godtgjørelsene skal behandles i regnskapet og når de skal behandles som lønn for mottakeren.

Hva skal med og hva skal holdes utenfor? Hva er lønn og hva er skattepliktig tilleggsgode? Spørsmålene er mange og svarene får du gjennom dette nyttige kurset. Du vil få en god innføring i følgende emner: 

 • Behandling av reiseregninger
 • Behandling av ulike utgiftsgodtgjørelser
 • Behandling av såkalte "frynsegoder"
Studietimer:
75
Studiepoeng:
3 poeng

Få praktisk opplæring i et moderne og etterspurt lønnssystem, Tripletex. Gjennom studietiden vil du bli kjent med hva lønnsarbeid innebærer. Emnet kan tas alene eller som en del av Lønns- og personalskolen. 

Emnet passer både deg uten økonomisk erfaring og deg med teoretisk økonomibakgrunn, men ønsker forståelse for hvordan å kjøre lønn i praksis.

Du får kunnskap om:

 • Bokføring av lønn
 • Skattetrekk
 • Arbeidsgiveravgift
 • Terminoppgjør av skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Feriepenger
 • Tripletex
 • Sticos – juridisk oppslagsverk 
 • Bokføring av lønn skjer i lønnsprogrammet på grunnlag av lønnsdata fra en eksempelbedrift

Det stilles stadig større krav til kunnskaper og kvalifikasjoner hos lønnsmedarbeidere i norske foretak. Ikke minst krever rapportering til myndighetene at vi behersker faget og lønnssystemene til fulle. Emnet Lønn gir en innføring av lønnsbehandling i regnskapet. Kurset vektlegger praktiske kunnskaper i bokføring av lønn. Du vil få en innføring i bruken av lønnsmodulen i Tripletex, som er en fremtidsrettet og ledende leverandør av regnskaps- og lønnssystemer. 

Emnet kan tas alene eller som en del av Lønns- og personalskolen. 

Pris: eksl. bøker
kr 14 200,-
Studietimer:
225
Studiepoeng:
9 poeng

Som student hos NKI Nettstudier studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil.

Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer oppgaver når det passer deg og melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Dette får du: 

 • Studieveileder som er tilgjengelig hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • Eksamenswebinarer hvert semester hjelper deg i forberedelsen til eksamen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

Det gjennomføres skriftlig hjemmeeksamen på nett.

 • Du må ha bestått eventuelle arbeidskrav for å gå opp til eksamen 
 • Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember 
 • Du melder deg selv opp til eksamen når du er klar for det   
 • Eksamensavgiften er inkludert i prisen
 • Mer informasjon om eksamen finner du i nettskolen

Her kan du lese mer om eksamen hos NKI Nettstudier

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

 • Utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen 
 • Du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker 
 • Du bør sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker 
 • Velg «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested i søknaden til Lånekassen 

Les mer om hvordan du søker lån og stipend hos Lånekassen

 

Når du søker, legger du ved dokumentasjon på en av følgende: 

Søker du med vitnemål fra andre land enn de nordiske må du også dokumentere dine norskferdigheter. Det kan du gjøre med norsk fra videregående eller Norskprøven med minimum resultat B1 fra alle fire delprøver. 

Er du usikker? Ta kontakt med en av våre studierådgivere, vi hjelper deg gjerne

Kunnskap

 • Forståelse for lønns- og personalmedarbeideres betydning i et samfunns -og verdiskapingsperspektiv
 • Kunnskaper om lønnsmedarbeiderens arbeidsoppgaver og kjennskap til administrasjon av medarbeidere relatert til lønnsprogramregistrering
 • Kunnskaper om personalledelse og lønnsprogram
 • Kunnskaper om regelverk, forskrifter og lover på lønns og personalområdet

 Generell kompetanse

 • Bygge relasjoner til medarbeidere i egen avdeling, personalet man utfører administrative oppgaver for og med samt opparbeide gode relasjoner til eksterne samarbeidspartnere
 • Forståelse for yrkes og bransjeetiske prinsipper mht. konfidensialitet og menneskers verdighet
 • Inneha en etisk grunnholdning både med hensyn til økonomistyring, men også med henysn til mennesker, internt og ekstern basert på gjeldende lovverk, regler og avtaler som foreligger
 • Utføre arbeidsoppgaver på personalområdet inkl. avlønning og ytelser etter utvalgte målgruppers behov
 • Utvikle prosesser for effektiv styring på personal og lønnsområdet

 Ferdigheter

 • Anvende et lønnsprogram og korrekt føre lønn for egne ansatte med månedsavslutninger, naturalytelser og feriepenger
 • Anvende faglige kunnskaper om personaladministrasjon og lønn på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Anvende viktigste bestemmelsene som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og kunne oppdatere denne kunnskapen ved regel og lovendringer
 • Kartlegge en situasjon av lønnsmessig – og/eller personalmessig karakter og identifisere behov for tiltak

 • PersonaladministrasjonISBN: 9788245034110
 • Håndbok i konflikthåndteringISBN: 9788250821323

Komplett pensumliste finner du i nettskolen. 

 • Personaladministrasjon, ISBN: 9788245034110
 • Håndbok i konflikthåndtering, ISBN: 9788250821323
 • Lov og rett for næringslivet, ISBN: 9788245047394