For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Løyve for person- og godstransport - teorikurs

bildet er tatt i en lastebil
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
6 måneder
Innsendinger:
5 stk
Pris:
kr 11 800,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
5 stk
Studietilgang:
6 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 11 800,-

Kurset dekker pensum til løyveeksamen hos Statens vegvesen. Når du har fullført kurset, vil du få tilgang til prøveeksamen der du kan teste deg i pensum før du avlegger den endelige eksamen hos Statens vegvesen.

For å få tildelt løyve må du kunne fremvise:

Det er Statens vegvesen som utsteder løyve. 

 • Bankgaranti med bevis på økonomisk evne
 • Attest på god vandel (politiattest må vedlegges)
 • Dokumentasjon for godkjent teoriprøve til førerprøven klasse C1 eller D1
 • Bekreftelse fra kommunekasserer, skattefogd og konkursregister i Brønnøysund

 

Kurset Transport og Logistikk dekker pensum i ett av de tre fag du vil bli testet i hos Statens vegvesen før du kan søke om løyve for person- og godstransport. 

Kurset er ett av de to fag som inngår i læreplanen for Vg2 Transport og logistikk.

Transport og logistikk dreier seg om næringens rammebetingelser, kommunikasjon, service og kundebehandling og vurdering av virksomhetens lønnsomhet.

 • bransjens grunnelementer, utviklingstrekk og rolle i norsk samferdselspolitikk
 • kvalitetskrav i næringen
 • service og kundebehandling
 • Internkontrollforskriften
 • nasjonale og internasjonale transportfaglige begreper
 • planlegging, iverksetting og avslutting av transportoppdrag
 • trafikksikkerhet
 • sikkerhet under lasting og lossing
 • sikring av last
 • økonomi
 • forsikring av kjøretøy og gods
 • emballering
Studietimer:
337

Kurset Bransjeteknikk dekker pensum i ett av de tre fag du vil bli testet i hos Statens vegvesen før du kan søke om løyve for person- og godstransport.

Kurset er ett av to fag som inngår i læreplanen for Transport og logistikk Vg2.

Bransjeteknikk dreier seg om de krav som stilles til forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen, og om ivaretakelse av sikkerhet og kvalitet i arbeidsprosessene.

 • førstehjelp
 • sikring av skadested ved trafikkulykker
 • brannslukking
 • teori om håndtering og transportering av varer med truck
 • teori om tekniske hjelpemidler ved transport og logistikkoppdrag
 • teori om håndtering av farlig gods ved transport

Krav til førerkort, transport av farlig gods - ADR, truckførerbevis og kranførerbevis som ligger i faget Bransjeteknikk, er ikke dekket i dette studiet. Kurset i faget Bransjeteknikk gir derfor bare en teoretisk innføring i de lover og forskrifter som regulerer disse temaene.

Studietimer:
140

Ledelse og økonomisk styring inngår som et av fagene i kurset Løyvekompetansekurs for person- og godstransport. Kurset dekker pensum i ett av de tre fag du vil bli testet i hos Statens vegvesen før du kan søke om løyve for person- og godstransport. 

Løyve er en offentlig godkjenning for å drive ervervsmessig yrkestransport av gods og person i og utenfor rute. Det er Samferdselsdepartementet som stiller kompetansekravene til deg som skal søke løyve.

Ledelse og økonomisk styring inngår som et av fagene i studiet Løyvekompetansekurs for person- og godstransport

I tillegg til vitnemål fra godkjente utdanningsløp stilles det også krav til vandel, økonomi og bestått teori til sertifikatene C1 eller D1. Utfyllende informasjon om alle krav og andre godkjent utdanningsløp finner du i Rundskriv N-4/2002 og Rundskriv N-1/2008

Kurset tar for seg følgende: 

 • etablering av virksomhet
 • driftsfasen
 • ledelse og markedsføring
 • budsjett- og regnskapsarbeid
 • kostnader og kalkyler
 • bransjekunnskap og rammebetingelser
Studietimer:
80

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. 

Når du har fullført kurset, vil du få tilgang til prøveeksamen der du kan teste deg i pensum før du avlegger den endelige eksamen hos Statens vegvesen. 

Løyvekurs - Person- og godstransport er basert på krav til måloppnåelse i henhold til de nye lærerplanene etter «kunnskapsløftet» som trådte i kraft høsten 2007. I tillegg kreves kunnskap tilsvarende pensum i det nasjonale valgfaget Ledelse og økonomisk styring. Dette faget kan også tas i VG1 Service og samferdsel.

Løyvekurs - Person- og godstransport gir deg kunnskap om

 • samferdselsbransjen
 • norsk og europeisk samferdselspolitikk
 • relevante lover og regler
 • helse, miljø og sikkerhet
 • ulike typer forsendelser
 • emballering
 • dokumentasjon
 • informasjonsbehandling
 • betalings- og leveringsvilkår 
 • forsikringsvilkår
 • innføring i kollektivtransport
 • relevante lover og regler
 • takst- og billetteringssystemer
 • service og kundebehandling 
 • løyvehaverens ansvar (både økonomisk og i forholdet til sine medarbeidere)

Ingen formelle opptakskrav.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

 • BransjeteknikkISBN: 9788256273591
 • Ledelse og økonomisk styringISBN: 9788256269006
 • Transport og logistikkISBN: 9788256273577
 • Transport og logistikk. ArbeidsbokISBN: 9788256273584