For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Pleieassistent (Helseassistent)

Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Innsendinger:
4 stk
Pris:
kr 10 000,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
4 stk
Studietilgang:
12 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 10 000,-

Dette er utdanningen for deg som ønsker å arbeide innen pleie- og omsorgssektoren, men som mangler formell utdanning på området. Studiet Pleieassistent kvalifiserer deg til å jobbe som ekstravakt, støttekontakt eller i omsorgsbolig, sykehjem eller hjemmetjenesten.

Pleieassistent gir deg en god faglig forståelse og trygghet. Studiet dekker viktige områder som rolleforståelse og holdninger, ulike psykiske og fysiske lidelser, samt grunnleggende forståelse i pleie- og omsorgsarbeid.

Denne korte yrkesrettede utdanningen gir deg også et godt grunnlag for en rekke videre studier til andre yrker og profesjoner innen pleie- og omsorgssektoren.

Felles for alt arbeid innenfor helse- og sosialfagene er møtet og relasjoner mellom mennesker. Pleieassistent handler i første rekke om grunnleggende forhold i møtet mellom mennesker som trenger hjelp, bistand og pleie, og personer som er ansatt i pleie- og omsorgstjenesten.

Som pleieassistent vil du møte mennesker i alle typer livssituasjoner, i alle aldrer, og med ulik sosial, kulturell og etnisk bakgrunn. Pensumet i dette kurset vil derfor dreie rundt følgende emner.

 • Arbeidsprosesser og arbeidsmiljø; etikk og holdninger; eldre og aldring
 • Grunnleggende sykepleie; kommunikasjon; hygiene og smittevern
 • Ergonomi; funksjonshemning og funksjonsnedsettelse
 • Demens; psykisk utviklingshemning
 • Humanbiologi; de vanligste sykdommene og lidelsene
 • Pasientrettigheter

Normerte studietimer: 160 timer

Felles for alt arbeid innenfor helse- og sosialfagene er møtet og relasjoner mellom mennesker. Pleieassistent handler i første rekke om grunnleggende forhold i møtet mellom mennesker som trenger hjelp, bistand og pleie, og personer som er ansatt i pleie- og omsorgstjenesten.

Som pleieassistent vil du møte mennesker i alle typer livssituasjoner, fra alle samfunnslag, i alle aldrer, og med ulik sosial, kulturell og etnisk bakgrunn.

 • arbeidsprosesser og arbeidsmiljø; etikk og holdninger; eldre og aldring;
 • grunnleggende sykepleie; kommunikasjon; hygiene og smittevern;
 • ergonomi; funksjonshemning og funksjonsnedsettelse;
 • demens; psykisk utviklingshemning;
 • humanbiologi; de vanligste sykdommene og lidelsene;
 • pasientrettigheter.
Studietimer:
160

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

Det er ingen eksamen i dette kurset. Etter innleveringene er vurdert godkjent er kurset bestått og du kan be om kursbevis.

Etter endt utdanning skal du kunne gjennomføre faglig forsvarlig saksbehandling i saker som gjelder tildeling og bortfall av tjenester i helse- og omsorgstjenesten. Du skal kunne se sammenhengen mellom lovregulering, velferd og rettssikkerhet, samt være bevisst på ansvaret man forvalter over offentlige velferdsgoder.

Videre skal du skal kunne se til at tjenesteytingen er i tråd med aktuelle myndighetskrav. Du skal f.eks kunne forberede en sak til administrativ eller politisk behandling. I tillegg vil du få kunnskap om hvilke faktorer som påvirker det rettslige og faglige skjønn når myndighetskrav og individuelle rettigheter vurderes opp mot politiske beslutninger og etiske vurderinger.

Ingen formelle opptakskrav. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

 • Arbeid i pleie- og omsorgssekt.ISBN: 9788245003208