For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Relasjonsledelse i praksis

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 9 200,-
Ekskl. bøker
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
3

I dette kurset vil du forhåpentligvis møte mange nye refleksjoner rundt ledelse, ditt syn på ledelse og hvordan utøve relasjonsledelse i praksis. Vi vil mene at dette kurset for mange er inngangsporten til ledelse og selve refleksjonen rundt det å lede mennesker. Erkjennelsen av at folk er forskjellige og at samme tilnærmingen ikke virker like godt på alle.

Relasjonsledelse er en menneskeorientert ledelsesteori og bygger på et humanistisk menneskesyn. Relasjonsledelse handler om å påvirke medarbeidere gjennom tillitsrelasjoner og dialog. Ledelse er å oppnå målsatte resultater sammen med andre. I relasjonsledelse  handler det om å skape resultater gjennom sterke relasjoner. Det motsatte er «kunstig autoritet», når lederen må bestemme eller bruke makt for å få noen til å gjøre noe, fremfor den naturlige autoriteten som oppstår med tillit. Kanskje har du selv opplevd å ty til makt for å få kollegene dine til å levere? Eller har du merket noe i deg selv når du opplever å bli beordret til noe?

 

I relasjonsledelse fokuserer vi på de mellommenneskelige aspektene innen ledelse. Vi kobler og ser på sammenhengen til andre ledelsestilnærminger som transformasjonsledelse, oppgaveorientert ledelse, selvledelse samt superledelse.

Å skape gode menneskelige relasjoner i denne sammenheng har en bestemt hensikt: Å skape et klima for samspill som gjør at medarbeiderne motiveres til å yte sitt beste for å nå virksomhetens mål. Emnet tar for seg sentrale sider ved relasjonsorientert ledelse, spesielt praktiske dialogferdigheter, motivasjon og kommunikasjon. Vi er praktiske samtidig som vi forklarer at effektiv relasjonsledelse ikke kan oppnås adskilt fra lederens personlige utvikling. Utfordringen i organisasjoner er ofte å få mennesker man leder på et operativt nivå, til å dra i samme retning. For mange ledere er det nettopp her det svikter, villigheten og ikke minst motet til å utvikle relasjoner.

Relasjonsledelse kan ikke læres som ren teori. Det er  ferdigheter som må utvikles gjennom å gjøre praktiske erfaringer! Vårt mål er at emnet skal gjøre deg bevisst de erfaringene du har fra arbeidslivet, og gjennom eksempler gi deg hjelp til å se hvordan teorier kan settes ut i praksis.

Studietimer:
125
Innsendinger:
3

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

Det er ingen eksamen i dette kurset. Etter innleveringene er vurdert godkjent er kurset bestått og du kan be om kursbevis.

Kurset er praktisk rettet med fokus på relasjoner. Kurset dekker viktige fagområder som en leder forventes å ha en forståelse for. Moderne ledelse stiller høye krav til kunnskap om hvordan å lede forskjellige typer personer i forskjellige settinger. Dette kurset gir deg faglig påfyll som leder, mulighet til lederstilling eller forfremmelse.

Ingen formelle opptakskrav. 

 • Beskrive de viktigste elementene i relasjonsledelse og hva som menes med avhengigheter og relasjonelt mot.
 • Forklare hvorfor dialog står sentralt i relasjonsledelse.
 • Beskrive forskjellige måter du kan motivere medarbeidere på.
 • Definere ulike typer konflikter og har kunnskap om konfliktløsning relatert til ulike konflikttyper.
 • Identifisere viktige allianser og samarbeidspartnere i en virksomhet og utenfor en virksomhet.
 • Forklare følelsenes betydning i kommunikasjon med andre.
 • Beskrive hva som kjennetegner en relasjonsorientert leder.
 • Benytte relasjonsorientert dialog i praksis.
 • Fortolke medarbeideres motivasjon.
 • Respekt for etiske prinsipper ved å lede gjennom dialog.
 • Ta ansvar for å bygge relasjoner til medarbeidere og eksterne interessenter.
 • Videreutvikle sin faglige kunnskap gjennom eksternt samarbeide.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

  Relasjonsledelse, 5. utg. Spurkeland, Jan. Universitetsforlaget 2017. ISBN: 9788215029276

  Relaterte studier

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Strategisk ledelse og innovasjon

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Praktisk HR-ledelse