For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Teknisk tegner - Bygg

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 53 150,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
18

En utdanning for deg som ønsker å arbeide innenfor byggenæringens fire vegger. Enten du er nyutdannet, eller kun ønsker å tilegne deg bruken av Revit, så vel som byggeteknikk og bruk av teknisk forskrift, er dette kurset riktig sted å begynne.

Utdanningen har fokus på korrekt bruk av verktøyene du finner i Revit Architecture, tegneteknikk så vel som korrekt utførelse av bygningstekniske detaljer.

Kurset sammenfletter bruken av Revit, materiallære, byggeteknikk og teknisk forskrift – kunnskap som er nødvendig for en karriere som BIM-konsulent eller teknisk tegner ved et arkitektkontor, ingeniørfirma eller hos en bygningsentreprenør.

Skolelisens på Revit er inkludert i prisen.

Repetisjonsemnet består av to moduler, en i matematikk og en i mekanikk

Emnet er ikke obligatorisk, hvis du føler deg trygg på at du har tilstrekkelig matematikk- og fysikk-kunnskap på videregåendenivå til å løse oppgavene i de øvrige emnene, kan du hoppe over dette og gå rett til de obligatoriske emnene. Emnet er for deg som ikke har jobbet med matematikk eller fysikk på noen år og som føler behov for en gjenoppfriskning. 

Kurset vil gi deg innføring i bruk av et DAK-program som blir stadig mer benyttet av arkitekter, ingeniører, tekniske tegnere, byggherrer og andre innen byggebransjen.

Du lærer å bevege deg i 2D-tegningen og 3D-miljøet og å modellere et enkelt hus i Revit structure/archiecture. Du blir kjent med oppbyggingen og logikken i Revit. Du lærer å skrive ut, overføre til andre filformater, ikke minst det som etter hvert blir standardformatet for overføring av informasjon mellom ulike modelleringsprogrammer: IFC Industry Foundation Classes.

 • innstilling av Revit og grunnleggende innstillinger
 • lære å navigere i 2D-tegningen og 3D-miljøet
 • bruk av de forskjellige verktøyene for å tegne et hus over flere etasjer med trapper, vinduer, dører og tak,
 • lære å arbeide rasjonelt i Revit ved bruk av hurtigkommandoer og ikoner
 • målsetting
 • lage fasader og snitt i Revit
 • lage rendrete (fotorealistiske) bilder og skissebilder
 • gjør de nødvendige innstillingene for tittelfelt og utskrift

Skolelisens på Revit er inkludert i prisen.

Pris:
kr 18 400,-
Studietimer:
200
Innsendinger:
3

Emnet byggeteknikk skal gi deg grunnleggende kunnskaper i planlegging, byggeprosess, utførelse av hovedkonstruksjoner og detaljer som til sammen gir den nødvendige informasjonen og grunnlaget for å kunne utføre et byggearbeide.

Studietimer:
90
Innsendinger:
5

Emnet gir deg en grunnleggende innføring i materiallære. Etter kurset har du fått basiskunnskaper som har gjort deg kjent med ulike materialer som brukes når du bygger hus. Det er avgjørende å kjenne til hvilke materialer du kan bruke, hvilke egenskaper materialene har og hvordan vi kan gjøre nytte av disse egenskapene.

Utvikling av nye produkter for byggebransjen gir oss en utfordring når det gjelder kunnskap og valg. Gjennom det arbeidet du skal jobbe med i dette kurset vil du få muligheten til å reflektere over det mangfoldet som finnes.

Studietimer:
70
Innsendinger:
4

Emnet er programvare-agnostisk, dvs. at du i prinsippet kan gjennomføre kurset med hvilket som helst DAK-program (AutoCAD, ArchiCAD, Revit), men vi anbefaler likevel at du benytter deg av Revit, ettersom det er det som benyttes i studiet Teknisk tegner - bygg. 

Emnet fokuserer på korrekt tegningsproduksjon og dokumentasjon av bygningsdetaljer. Kurset forutsetter at du har kjennskap til Revit eller lignende programvare. Kurset kan derfor sees på som en forlengelse av Revit-kurset, men med fokus på korrekt tegneteknisk utførelse, og ikke programvarespesifikke funksjoner.

Studietimer:
240
Innsendinger:
5

Det arrangeres ikke eksamen i Teknisk tegner – Bygg, men etter å ha bestått innsendingene i de fire obligatoriske emnene, skal studenten levere en avsluttende tverrfaglig innsending.

Innsendinger:
1

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskaper om hvordan bygg settes opp
 • har kunnskap om de materialene som benyttes i et bygg og hvordan de virker sammen
 • kjenner teorien som ligger bak beregning av konstruksjoner
 • kjenner de ytre påkjenningene som en må ta hensyn til i planleggingsarbeidet av et bygg
 • har kunnskap om hva som må til for å kunne gjennomføre en søknad, samt hvordan den generelle saksgangen er lagt opp

Ferdigheter

Kandidaten

 • har en grunnleggende forståelse teorien som ligger bak oppføringen av bygg
 • har en grunnleggende forståelse for hvilke materialer som brukes i et bygg, samt hvordan disse fungerer sammen
 • har en grunnleggende kunnskap om programvaren Revit og hvordan den benyttes i arbeidet med opptegning av byggverk
 • kan gjennomføre et tegneprosjekt med bakgrunn som er tilegnet i fagene
 • kan utføre tegninger som skal holde en standard slik at de kan benyttes både som søknadstegninger, arbeidstegninger og detaljtegninger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan benytte digitale verktøy for å utføre søknadstegninger, arbeidstegninger og detaljtegninger
 • kan lage tegninger beregnet på søknad, arbeidstegninger og detaljtegninger av prosjektet
 • har en grunnleggende forståelse for tegning av byggverk
 • har en plattform som gir forståelse av teori, enkel prosjektering og gjennomføring av tegneprosjekter på byggverk

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Ingen formelle opptakskrav