Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Lønns- og personalskolen

Utdanningen kvalifiserer deg til å ivareta sentrale oppgaver som personalutvikling, administrasjon og lønnsberegning. Dette gir deg en rekke yrkesmuligheter, uavhengig av bransje og sektor. Utdanningen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 studiepoeng.

Studiepoeng

30

Innsendinger

18

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Lønns- og personalskolen

Kr 32 850,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Emner

Lønns- og personalskolen passer både for deg som ønsker en jobb innen lønn og personal, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse innen fagområdet. Med denne utdanningen kan du videreutvikle deg i jobben og få papirer på din kunnskap.

Dette er en praktisk og jobbrelatert utdanning som gir deg kunnskap om personaladministrasjon, personalutvikling og konflikthåndtering i en liten eller mellomstor bedrift, samt personalpolitikk i tråd med norsk yrkes- og arbeidslovgivning. Beregning av lønn og godtgjørelser lærer du gjennom praktisk bruk av Norges ledende lønns- og personalsystem fra Huldt & Lillevik.

Huldt & Lillevik er markedsleder av PC-baserte lønns- og personalsystemer i Norge. Lønn 5.0 er Huldt & Lilleviks lønns-og personalsystem basert på Windows. Programmet er brukervennlig og enkelt å komme i gang med. Som en sentral del av studium, vil du også lære å benytte Juridisk Atlas. Et juridisk oppslagsverk på arbeidsrettslige lover og avtaler. NB! Huldt & Lillevik Lønn er PC-basert og fungerer ikke på Mac.

Obligatoriske emner

Personalkurs 1, Personaladministrasjon Studiepoeng: 5

Personaladministrasjon gir en grundig innføring i personalledelse, personalpolitikk og planlegging, samt de viktigste arbeidsområdene innen feltet personaladministrasjon.

Yrkes- og arbeidslovgivning Studiepoeng: 5

Yrkes- og arbeidslovgivning gir grundig innsikt i viktigste lovene og avtalene som brukes i arbeidslivet.  

Konflikter på jobben - Lønns- og personalskolen Studiepoeng: 5

Konflikter betyr tap av tid, ineffektivitet og ubrukte muligheter. Det er derfor viktig å få snudd samarbeidsproblemer til å bli positive og problemfattige situasjoner - både for deg selv og for bedriften du arbeider i. Du skal ikke avfinne deg med konflikter og vanskelige personer. Ved å gjøre noe med saken vil du som oftest få positive erfaringer som er verdt å ta med seg både på jobben og hjemme.

Mange års forskning på konflikthåndtering gjør det mulig å gi både ledere og ansatte innsikt i og forståelse av hvilke redskaper de kan bruke for å løse konflikter på en konstruktiv måte. Målet er å skape en vinn-vinn-situasjon, slik at alle partene i konflikten føler at de har vunnet.

I dette kurset skal du lære å registrere en konflikt før det er for sent og kunne se hvilket stadium konflikten befinner seg på. Kurset gir deg innsikt i metoder for å få oversikt over de redskapene som finnes for å løse konflikten, og velge det redskapet som passer best til den aktuelle konflikten. Kurset skal hjelpe deg til å bli mer aktiv i konfliktløsningen i stedet for bare å være en passiv tilskuer mens konflikten vokser alle rammede parter over hodet.

Personalkurs 4, Personal Studiepoeng: 3

I kurset Personal får du en innføring i arbeidsrett, og lover og avtaler som gjelder på dette området. Videre gjennomgås budsjettering av personalkostnader, hvor regneark benyttes i kurset. Kurset gir også en kort innføring i bruk av informasjonsdatabasen Huldt & Lilleviks Atlas.

Personalkurs 5, Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser Studiepoeng: 3

Kurset gjennomgår lover og regler som gjelder for naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser, hvordan disse ytelsene og godtgjørelsene skal behandles i regnskapet og når de skal behandles som lønn for mottakeren.

Lønn Studiepoeng: 9

Kurset gjennomgår lover og regler som gjelder for naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser, hvordan disse ytelsene og godtgjørelsene skal behandles i regnskapet og når de skal behandles som lønn for mottakeren.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

 • Kunnskaper om personalledelse og lønnsprogram
 • Kunnskaper om regelverk, forskrifter og lover på lønns og personalområdet
 • Kunnskaper om lønnsmedarbeiderens arbeidsoppgaver og kjennskap til administrasjon av medarbeidere relatert til lønnsprogramregistrering
 • Forståelse for lønns- og personalmedarbeideres betydning i et samfunns –og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter:

 • Anvende faglige kunnskaper om personaladministrasjon og lønn på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Anvende et lønnsprogram og korrekt føre lønn for egne ansatte med månedsavslutninger, naturalytelser og feriepenger
 • Anvendede viktigste bestemmelsene som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og kunne oppdatere denne kunnskapen ved regel og lovendringer
 • Kartlegge en situasjon av lønnsmessig – og/eller personalmessig karakter og identifisere behov for tiltak

Generell kompetanse:

 • Forståelse for yrkes og bransjeetiske prinsipper mht. konfidensialitet og menneskers verdighet
 • Inneha en etisk grunnholdning både med hensyn til økonomistyring, men også med henysn til mennesker, internt og ekstern basert på gjeldende lovverk, regler og avtaler som foreligger
 • Utføre arbeidsoppgaver på personalområdet inkl. avlønning og ytelser etter utvalgte målgruppers behov
 • Bygge relasjoner til medarbeidere i egen avdeling, personalet man utfører administrative oppgaver for og med samt opparbeide gode relasjoner til eksterne samarbeidspartnere
 • Utvikle prosesser for effektiv styring på personal og lønnsområdet

Karrieremuligheter

De fleste bedrifter, uavhengig av bransje eller sektor, har et stort behov for ansatte med kunnskap om lønn og personal. Utdanningen gir deg derfor en rekke ulike yrkesmuligheter.

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Opptakskrav

Fagbrev, fullført og bestått videregående skole, alternativt realkompetanse: Dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen relevant informasjon.

Her finner du mer informasjon om opptakskrav

Eksamen

Det avholdes to eksamener:

Personal modul 1, er en individuell 4 timers hjemmeeksamen som dekker fagene:

 • Personaladministrasjon
 • Yrkes- og arbeidslovgivning
 • Konflikter på jobben.

Personal modul 2, er en skriftlig, individuell 1 døgns hjemmeeksamen som forutsetter tilgang til pc, Huldt & Lillevik lønn, Huldt & Lillevik Juridisk Atlas, Word, Excel og Internett. Eksamen dekker fagene:

 • Personal
 • Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser
 • Lønn

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 1 eksamen á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 150,-

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk