For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Ny fagskoleutdanning: HR-konsulent

Ny fagskoleutdanning: HR-konsulent

I et arbeidsmarked med stadig økende behov for fagkompetanse, lanserte vi høsten 2022 fagskoleutdanningen HR-konsulent med fokus på praktisk personalarbeid og mangfoldkompetanse. Utdanningen er delt opp i sju emner og gir totalt 60 studiepoeng. Den nye nettutdanningen er ikke bransjespesifikk og passer for alle som ønsker et kompetanseløft innen HR-området.

Stor etterspørsel etter kompetanse innen HR-området

Det er stor konkurranse i arbeidsmarkedet, og krigen om talentene er i aller høyeste grad levende. Viktigheten av å finne de rette ressursene til ulike roller i arbeidslivet øker, og kostnaden ved å bomme i en ansettelse kan være svært høy. Med lav arbeidsledighet og stort kompetansebehov er det enda mer krevende å tiltrekke seg de rette menneskene til ledige stillinger. Dette gjenspeiler seg i etterspørselen etter HR-medarbeidere, og i april hadde Finn.no nærmere 400 stillinger innenfor området.

NKI anerkjenner behovet i markedet, og lanserte en HR-utdanning med fokus på yrkesnært og praktisk personalarbeid. Samtidig ønsker NKI å styrke HR-medarbeidere sin kunnskap knyttet til mangfoldkompetanse for et fremtidsrettet og bærekraftig arbeidsliv. Utdanningen vil fokusere både på arbeidslivspsykologi, lovverk, organisasjonsutvikling, samt utvikling av den enkelte ansatte. Inkludering og mangfold står sentralt i hele utdanningsløpet. 


"Vi gleder oss til å lansere en svært relevant utdanning, som kan være med å løfte HR-arbeidet både i næringslivet og offentlig forvaltning"

Hege Ulveland, rektor ved NKI

Hege fortsetter: "Vi har lagt spesiell vekt på mangfoldperspektivet i utdanningen, da vi ser at dette er et stort fremtidig behov i arbeidslivet. Utdanningen gir god formalkompetanse, og vil også være nyttig for de som søker etter- og videreutdanning innen feltet". 

Hvorfor bør du studere HR-konsulent hos NKI?

NKI tilbyr alle sine utdanninger som nettstudier, og HR-konsulent vil lanseres med fleksibel oppstart, noe som betyr at du kan starte når du vil og styre din egen progresjon. Dette gjør studietiden fleksibel, og tilgjengeliggjør utdanningen for kandidater som er i jobb. En emnebasert og nettbasert tilnærming gjør en krevende studiehverdag enklere å håndtere for deltidsstudenter som er i jobb, og potensielt også skal manøvrere en familiesituasjon sammen med studiene. 

Nettstudiet er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 60 studiepoeng. Utdanningen er praktisk rettet slik at du kan gå rett ut i jobb. Den er også tilpasset flere bransjer og gir deg derfor store jobbmuligheter. 

Nærhet til bransjen

Utdannelsen er utviklet i samarbeid med fagfolk fra bransjen, som gir utdannelsen faglig relevans og tyngde. Maja Vikan og Kimiya Sajjadi, CEO av Big Enough Global, skribent og foredragsholder er noen av de som har bidratt til utvikling av utdannelsen. 

"Det beste med denne utdannelsen er at den er så praktisk utformet og relevant for arbeidslivet"

Kimiya Sajjadi, kursutvikler og CEO av Big Enough Global. Foto: Siobhan Beasley

«Vi har jobbet tett med ressurser og aktører sentralt innenfor HR og rekruttering for størst mulig relevans og nytteverdi», forteller Hege. «Alle våre utdanninger fokuserer på digital læring, der vi strekkes oss etter å utnytte pedagogisk innhold og teknologi for best mulig læringsutbytte», fortsetter hun. «Vi ønsker å være en relevant aktør innen etter- og videreutdanning, og derfor er fleksibilitet og tilgjengelighet for den enkelte student essensielt i vårt utdanningstilbud», avslutter rektor ved NKI.