For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Medisinsk sekretær: hvem, hva, hvordan og hvorfor?

3 kvinnelige blide studenter øver på blodprøvetakning

Tror du medisinske sekretærer «bare» svarer på telefon og tar imot betalinger bak disk fra pasienter? Virkeligheten er en helt annen. Medisinske sekretærer er helsevesenets høyre arm.

Hva gjør egentlig en medisinsk sekretær?

Medisinske sekretærer kan på mange måter ses på som helsesektorens ansikt utad. Det er ofte de som har den første kontakten med pasienter og pårørende. Samtidig manøvrerer de også alle kontor- og pasientadministrative oppgaver som:

Skjermbilde 2022-01-12 kl. 11.48.20.png

For å sikre at disse oppgavene blir utført på en profesjonell og trygg måte får studentene bred praktisk og teoretisk opplæring. 

Hvorfor begynne på utdanningen medisinsk sekretær?

Studentene våre oppgir at det er spesielt 2 grunner til at de begynner på medisinsk sekretær-utdanningen.

  1. De ønsker å omskolere seg (bytte bransje)
  2. De har spesielt lyst til å jobbe som medisinsk sekretær

Bredere kompetanse for flere bein å stå på, selvrealisering og mer attraktiv CV er også innvirkende faktorer.

Visste du for eksempel at NAV hjelper sine brukere til å omskolere seg og komme raskt ut i jobb via nettkurset Medisinsk sekretær? Hver fjerde student hos oss er nemlig arbeidssøkende eller permittert, og omtrentlig hver 3. student får utdannelsen sin dekt av NAV. Se våre tips til finansiering

Hvem blir medisinske sekretærer og hvor kommer de fra?

I likhet med arbeidsmarkedet består studentmassen på utdanningen Medisinsk sekretær av 97% kvinner – de fleste voksne og med 10-15 års arbeidserfaring fra privat og offentlig sektor. Majoriteten innenfor yrkeskategoriene «helse og medisin» eller «restaurant, service og velvære».

Hele 9 av 10 studenter er mellom 20-49 år, hvorav over halvparten er mellom 20-39 år. Litt over 10% har passert 50 år. Fordi studentmassen er voksen har også over 60% av studentene barn i husholdningen når de studerer hos oss. 2 av 3 er også gift eller har samboer.

Ettersom utdanningen, med unntak av laboratoriekurset, er et fleksibelt nettkurs, tiltrekker vi oss studenter fra hele landet. Over halvparten av studentene kommer fra Viken og Oslo, men et betydelig antall kommer også fra både Vestlandet, Rogaland, Trøndelag, Agder og Vestfold og Telemark.

Kurset tiltrekker seg også studenter med ulik etnisk og språklig bakgrunn. Omtrentlig 3 av 4 studenter har norsk som morsmål, men de resterende 25% er fordelt på så mye som 16 språk. 

De fleste studentene våre (omtrentlig 85%) har fullført videregående skole, og hver fjerde student har også fullført høyere utdanning. Men, vi har også rundt 15% som ikke har fullført, eller kun fullført deler av, VGS. Fullført VGS er ikke et krav for å ta utdanningen, noe som gir muligheter for alle.

NKI Nettstudier hjelper deg også å fullføre videregående skole om du ønsker hjelp til det.

Referanser:

  1. Helsedirektoratet (2014); Nasjonalt personellbilde – personell- og kompetansesituasjonen i helse—og omsorgssektoren, Avd. Utdanning og personell, Oslo, publikasjonsnummer; IS-2248.