For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Arbeidslederskolen

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 33 000,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
18

Dette er en praktisk rettet utdanning som kvalifiserer deg til å bli leder med personalansvar eller mellomleder innen både privat og offentlig sektor. Arbeidslederskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 studiepoeng.

Mange ledere og mellomledere er meget dyktige i faget sitt, men mangler teoretisk utdanning innen ledelse. Arbeidslederskolen passer både for deg som ønsker jobb som mellomleder, og deg som trenger å oppdatere og formalisere din kunnskap innen ledelse.

Gjennom Arbeidslederskolen lærer du om lederens rolle og ansvarsområder, former for lederskap, personaladministrasjon og organisasjonsutvikling. Utdanningen gir deg også kunnskap om hvordan psykologiske og sosiale faktorer påvirker kommunikasjon mellom medarbeidere og ledere. Du lærer å håndtere skriftlig og muntlig kommunikasjon i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter.

Arbeidslederskolen baserer seg på praktiske og relevante situasjoner fra arbeidslivet, og gir deg den kompetansen du trenger for å mestre kravene som settes til en moderne leder.  Et grunnleggende kurs i økonomi og regnskapsforståelse inngår som en viktig del av utdanningen.

Kurset gir en enkel innføring i grunnleggende begreper knyttet til kostnadsteori og økonomisk analyse, samt de vanligste metodene for økonomisk planlegging og økonomistyring.

 Bedriftens mål og oppgaver

 • hva er et regnskap
 • hva forteller regnskapet oss
 • utgifter, kostnader og inntekter
 • prissetting og kalkulasjon
 • driftsregnskapet
 • lønnsomhetskontroll og budsjettering

Studietimer:
110
Innsendinger:
3
Studiepoeng:
7.5 poeng

Kurset i kommunikasjon omhandler forholdet mellom kommunikasjon og informasjon, og gir innsikt i bevisst bruk av ulike kommunikasjonsformer. Videre gjennomgås møter i arbeidslivet, hvor forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møter drøftes spesielt. Du lærer også å skrive rapporter, notater, brev, søknader, referater og andre dokumenter.

Når du har gjennomført kurset i kommunikasjon, skal du kunne gjøre rede for forholdet mellom kommunikasjon og informasjon, og du skal kunne bruke ulike kommunikasjonsformer bevisst. Du skal også kunne forberede, gjennomføre og følge opp møter, samt beherske skriftlig framstilling.

Skriftlig kommunikasjon

 • regler for utarbeiding av skriv, rapporter, notater
 • sammendrag, møteinnkalling, referat
 • brev, søknader
 • praktiske hjelpemidler

Behov for kommunikasjon

 • hva er kommunikasjon
 • personligheten preger kommunikasjonen
 • ordet er ditt
 • møteledelse
 • motiverende kommunikasjon
 • de vanskelige samtalene

Studietimer:
160
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
7.5 poeng

I kurset Organisasjon og ledelse gis en generell innføring i ulike syn på ledelse og de hovedoppgaver som inngår i profesjonell arbeidsledelse. Det drøftes grundig ulike organisasjonsformer og hvordan disse påvirker organisasjonens funksjon.

Hva er en organisasjon?

 • organisasjonens grunnpilarer
 • organisasjonsstruktur
 • kryssorganisasjon
 • organisasjonsutvikling

Hva er lederskap?

 • ledelse på norsk
 • arbeidslederens hovedoppgaver
 • arbeidspsykologi

Studietimer:
190
Innsendinger:
5
Studiepoeng:
7.5 poeng

Personaladministrasjon, lover og avtaler gir en grundig oversikt over de viktigste lovene og avtalene som brukes i arbeidslivet. Videre behandles spesielt personalledelse, personalpolitikk og planlegging, samt de viktigste arbeidsområdene innen feltet personaladministrasjon.

Personaladministrasjon

 • strategisk personalledelse
 • personalpolitikk, personalutvikling, personaloppfølging
 • personalplanlegging
 • rekruttering og personalutvelgelse
 • motivasjon, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • avvikling av arbeidsforhold

Formålet med lovverket generelt og arbeids- og yrkeslovgivningen spesielt

 • de individuelle arbeidsavtalene
 • de kollektive arbeidsavtalene - tariffavtalene
 • vernelovgivningen
 • andre rettsvirkninger av en arbeidsavtale
 • yrkeslovgivning

Studietimer:
240
Innsendinger:
6
Studiepoeng:
7.5 poeng

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

 • Kunnskaper om begreper, prosesser og verktøy innen økonomistyring og ledelse på et operativt nivå
 • Kunnskaper innen relevante regler og lovverk innen personal -og økonomiområdet
 • Kunnskaper om hvordan man kan oppdatere yrkesfaglig kunnskap innen ledelse
 • Kunne oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen ledelse
 • Forstå arbeidslederens rolle generelt og betydningen av et godt psykososialt arbeidsmiljø spesielt i et samfunns –og verdiskapningsperspektiv

Ferdigheter:

 • Kunne anvende faglig kunnskap om ledelse og økonomi på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Ferdigheter i å gjennomføre økonomisk analyse og anvende metoder for budsjettering og lønnsomhetskontroll
 • Kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en ledelses –og økonomistyringsrelatert problemstilling
 • Ferdigheter i å kartlegge, analysere og videreutvikle organisering av arbeidsstedet/ området og foreslå og lede gjennomføring av tiltak

Generell kompetanse:

 • Forståelse for yrkes –og bransjeetiske prinsipper innen å lede mennesker som gir av seg selv gjennom å yte service internt og eksternt
 • Utviklet en etisk grunnholdning basert på regel –og lovverk i utøvelse av ledelse
 • Kan anvende kunnskap og ferdigheter på et bredt spekter av økonomiske problemstillinger etter utvalgte målgruppers behov
 • Bygge relasjoner til egne medarbeidere, øvrige medarbeidere og eksterne målgrupper
 • Utvikle arbeidsmetoder for organisering av arbeidsplass/ sted og arbeidsmetoder for økonomistyring og løpende lønnsomhetskontroll

Med Arbeidslederskolen kvalifiserer du deg til arbeid som leder med personalansvar eller mellomleder i bedrifter både innenfor privat og offentlig sektor.

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Det arrangeres fire eksamener, en i hvert fag to ganger i året.

Pris eksamen

 • 3 eksamener á kr 1 950,-
 • 1 eksamen á kr 2 150,-

 

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.