For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Generell studiekompetanse

Utdanningsnivå:
Generell Studiekompetanse
Pris:
kr 32 900,-
Ekskl. bøker
Studietid:
24 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
46

Manglende generell studiekompetanse kan sette en stopper for videre utdanning. Dette studiet passer for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse for å kunne søke høyere utdanning og opptak ved høyskoler og universitet.

Enten du ønsker å ta alle fagene, eller kun mangler enkeltfag, er det aldri for sent - vi hjelper deg med å fullføre videregående!

Mangler du alle fagene?

Om du mangler alle fagene fra videregående, kan det virke håpløst å komme seg videre - men det finnes en løsning:

Du kan oppnå generell studiekompetanse med 23/5-regelen. Hvis du fyller 23 år eller mer det året du skal søke opptak til høyere utdanning, og i tillegg kan vise til 5 års med praksis/skole etter grunnskolen, tilbyr vi fagene du trenger for å oppnå generell studiekompetanse:

 • Norsk
 • Naturfag
 • Historie
 • Samfunnsfag
 • Matematikk 1P
 • Matematikk 2P er under utvikling. Ferdigstilles våren 2022

Har du noe allmennfaglig utdanning, og ønsker kun å ta opp enkeltfag? 

Disse kan du også ta hos oss. Klikk på faget du trenger og bestill ett fag av gangen. NB! Sjekk med din lokale videregående skole hva som kreves for at du skal få godkjent generell studiekompetanse.

Hos oss kan du begynne å studere når du vil, uavhengig av alder. Når alle eksamenene i fagene er bestått, kan du altså søke opptak til høyere utdanning med generell studiekompetanse fra det året du fyller 23.

Er du usikker på hvilke fag du trenger, og hvilket program som er riktig for deg? Se guiden vår her. Du kan også ringe en av våre studierådgivere. Vi hjelper deg gjerne.

Dette er kurset for deg som ønsker norskkunnskaper i videregående opplæring.

Bestått eksamener i faget inngår i kravene for generell studiekompetanse. Kurset dekker kravene til muntlig og skriftlig eksamen, og gir skrivetrening på både bokmål og nynorsk. Du skal avlegge tre eksamener (skriftlig, muntlig og nynorsk).

Pris:
kr 9 700,-
Studietimer:
393
Innsendinger:
12
Fagkode:
NOR1231, NOR1232, NOR1233

Pris:
kr 6 500,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
8
Fagkode:
NAT1007

Pris:
kr 5 200,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
5
Fagkode:
MAT1019

Studietimer:
84
Innsendinger:
5
Fagkode:
MAT1023

Pris:
kr 3 900,-
Studietimer:
84
Innsendinger:
4
Fagkode:
SAK1001

Kurset passer for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen. Da kreves det minimum 140 årstimer med historie (HIS1003).

Kurset tar for seg bl.a.:

 • Førhistorisk tid, de første sivilisasjoner og antikkens Hellas og Romerriket
 • Middelalder og vikingtid
 • Næringsutvikling og demokratiutvikling i Norge
 • Politiske revolusjoner
 • Den industrielle revolusjon
 • Imperialisme og nasjonalisme
 • Kommunisme og nazisme
 • Første verdenskrig
 • Andre verdenskrig og den kalde krigen
 • Etterkrigstid og globalisering
 • Minoriteter i Norge
 • Utviklingen i Kina
 • Konflikten i Midtøsten

Hvis du derimot ønsker å oppnå generell studiekompetanse, men ikke oppfyller vilkårene i 23/5-regelen, er kravet HIS1002 (169 timer) fordi det er dette som er kravet for å få vitnemål fra 3-årig videregående skole som gir generell studiekompetanse. Dette kravet kommer fram i fag- og timefordelingen for videregående opplæring.

Pris:
kr 7 350,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
5
Fagkode:
HIS1003

Pris:
kr 8 500,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
7
Fagkode:
ENG1007/ENG1008

Fagene på Vg1-nivå er oppdaterte etter ny læreplan (LK20), mens norsk og historie følger læreplanen LK06. Privatisteksamen i disse fagene må være gjennomført innen høst 2023.

Våre studieveiledere kan hjelpe deg med progresjonsplan for å få studiene ferdig i tide.

Studiene følger disse læreplanene:

Fag med nye læreplaner:

Generell studiekompetanse bygger grunnmuren for høyere utdanning, opptak til høyskoler og universitet som igjen gir deg svært mange yrkesmuligheter.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no

Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Pris for forbedringsfag varierer fra fylke til fylke.

All informasjon om eksamen.

Pga. fagfornyelsen og nye læreplaner, er siste mulige eksamensgjennomføring for Vg1-fagene høsten 2021. Det gjelder engelsk, naturfag, matte 1P og matte 1T.

I forbindelse med fagfornyelsen, kommer nye læreplaner i alle fag på videregående. Først ut er Vg1, og vi holder på med utvikling av nye kurs etter nye læreplaner for disse fagene. Vg1-kursene lanseres fortløpende vår/sommer 2021. Vg2 og Vg3 kommer de påfølgende årene. Inntil nye kurs er på plass, er det ingenting i veien for å kjøpe kurs etter LK06-læreplan, men du må være klar over følgende: 

Vg1-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2021. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2021. 

Vg2-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2022. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2022.

Vg3-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2023. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2023. 

NB! Avlegger du dine eksamener semesteret før siste mulige semester for eksamensgjennomføring, har du en sikkerhetsmargin og mulighet for konteeksamen, dersom du skulle være uheldig å stryke til eksamen eller om noe annet skulle inntreffe.

For mer informasjon, les: Hva er fagfornyelsen? på Udir sine sider.