For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Generell studiekompetanse

Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Pris:
kr 32 900,-
Ekskl. bøker
Studietid:
24 måneder
Finansiering:
Lånekassegodkjent

Generell studiekompetanse, åpner dørene til høyere utdanning, og gjør det mulig å søke opptak ved høyskoler og universitet. Enten du ønsker å ta alle fagene, eller kun mangler enkeltfag, er det aldri for sent - vi hjelper deg med å fullføre videregående!

Manglende generell studiekompetanse kan sette en stopper for videre utdanning. Dette studiet passer for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse.

Mangler du alle fagene?  Om du mangler alle fagene fra videregående, kan det virke håpløst å komme seg videre. Men det finnes en løsning. Du kan søke om å få generell studiekompetanse med 23/5-regelen. For å søke med 23/5-regelen, må du fylle 23 år det året du søker til høyere utdanning, og du må kunne vise til 5 år med praksis/utdanning etter grunnskolen. Om du kvalifiserer for å søke opptak til høyere utdanning med 23/5-regelen, holder det at du består eksamen i de 6 hovedfagene (norsk, engelsk, matte, samfunnsfag, historie og naturfag). Disse fagene kan du ta hos oss, og du kan begynne når du vil, om du har fylt 23 år, eller ikke. Når alle fagene er bestått, kan du søke til høyere utdanning med Generell studiekompetanse fra det året du fyller 23.

Har du noe allmennfaglig utdanning, og ønsker kun å ta opp enkeltfag? Disse kan du også ta hos oss. Klikk på faget du trenger og bestill ett fag av gangen. NB! Sjekk med din lokale videregående skole hva som kreves for at du skal få godkjent generell studiekompetanse.

Matematikk 1P og 2P, er minstekravet i matematikk for å oppnå generell studiekompetanse. Dersom du ønsker å gå videre med realfag, så anbefales du å ta matematikk 1T.

Er du usikker på hvilke fag du trenger, og hvilket program som er riktig for deg? Se guiden vår her. Du kan også ringe en av våre studierådgivere. Vi hjelper deg gjerne.

Dette er kurset for deg som ønsker norskkunnskaper på videregående skole-nivå.

Bestått eksamen i faget inngår i kravene for generell studiekompetanse. Kurset dekker kravene til muntlig og skriftlig eksamen, og gir skrivetrening på både bokmål og nynorsk.

Pris:
kr 9 700,-
Innsendinger:
12
Fagkode:
NOR1211, NOR1212, NOR1213

Kurset passer for deg som ønsker studiekompetanse eller som ønsker å friske opp engelskkunnskapene dine. For å få studiekompetanse er kravet bestått eksamen i engelsk Vg1 (5-timersfaget).

Kurset inneholder ulike oppgaver som gir trening i grammatikk, rettskrivning, setningsoppbygging og teksttyper. Kurset har litterære tekster og tekster om samfunns- og kulturlivet i engelskspråklige land.

Pris:
kr 5 570,-
Innsendinger:
8
Fagkode:
ENG1002, ENG1102

Dette kurset gir deg kunnskap innen samfunnsfag på videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og som fellesfag i Vg2 på samtlige yrkesfaglige utdanningsløp.

 • Individ og samfunn
 • Kultur og religion
 • Politikk og demokrati
 • Arbeids- og næringsliv
 • Internasjonale forhold

Pris:
kr 3 900,-
Innsendinger:
3
Fagkode:
SAF1001

Kurset passer for alle som ønsker å gå opp som privatist til påbyggingseksamen i historie i videregående skole. Kurset er utviklet i samsvar med læreplanene i Vg3 Påbygging i Kunnskapsløftet, og inngår i kravene for å oppnå generell studiekompetanse.

 • Førhistorisk tid, de første sivilisasjoner og antikkens Hellas og Romerriket
 • Middelalder og vikingtid
 • Næringsutvikling og demokratiutvikling i Norge
 • Politiske revolusjoner
 • Den industrielle revolusjon
 • Imperialisme og nasjonalisme
 • Kommunisme og nazisme
 • Første verdenskrig
 • Andre verdenskrig og den kalde krigen
 • Etterkrigstid og globalisering
 • Minoriteter i Norge
 • Utviklingen i Kina
 • Konflikten i Midtøsten

Pris:
kr 7 350,-
Innsendinger:
5
Fagkode:
HIS1003

Nettstudiet Naturfag, er skreddersydd til deg som vil ta naturfag på studieforberedende utdanningsprogram i den videregående skole. Du kan også ta det som et enkeltstående kurs.

Kurset dekker følgende hovedemner:

 • planlegging av forsøk
 • datasimulering
 • måleusikkerhet og feilkilder
 • vurdering av observasjoner
 • økosystemene i endring
 • populasjonsutvikling
 • forbruksvalg og miljø
 • globale interessekonflikter
 • globale miljøutfordringer
 • naturforvaltning og urfolk
 • næringsstoffer
 • mineraler, sporstoffer og salter
 • påvisning av næringsstoffer
 • fordøyelsen
 • kosmetiske produkter
 • næringsstoffer og helse
 • nordlyset
 • sola og ozonlaget
 • drivhuseffekten
 • radioaktivitet og ioniserende stråling
 • stråling fra verdensrommet
 • solenergi
 • varmepumper
 • redoksreaksjoner
 • batteri og brenselceller
 • biommase som energi
 • hydrogen som energi
 • gener
 • krysning og genmodifisering
 • medisinsk bruk av bioteknologi
 • etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Pris:
kr 6 500,-
Innsendinger:
8
Fagkode:
NAT1002

Dette er emnet for deg som ønsker den praktiske varianten av fellesfaget matematikk i Vg2 i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring.

Emnet tar for seg følgende temaer: Potenser, tierpotenser og standardform, prosenter og eksponentiell vekst, tabeller og diagrammer, sentralmål og spredningsmål, lineære funksjoner og modeller, funksjoner og vekst. 

Pris:
kr 3 900,-
Innsendinger:
6
Fagkode:
MAT1015

Lærestoffet i dette kurset er teoretisk orientert og passer for deg som skal gå videre med fag som krever godt grunnlag i matematikk. Kurset bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftets læreplan for Vg1T, og sammen med Vg2T dekker det kravene til generell studiekompetanse.

 • regning med tall og bokstaver
 • geometri
 • trigonometri
 • rette linjer
 • andregradslikninger og andregradsfunksjoner
 • sannsynlighetsregning
 • funksjoner i praktiske situasjoner
 • algebra
 • veksthastighet og derivasjon

Innsendinger:
6
Fagkode:
MAT1013

Lærestoffet i dette kurset er praktisk orientert og passer for deg som ikke har behov for den mer teoretiske varianten av matematikkfaget.

Kurset bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftets læreplan for Vg1 P (P1), og sammen med Vg2 P (P2) dekker det kravene til generell studiekompetanse.

Innsendinger:
5
Fagkode:
MAT1011

Fagene tar utgangpunkt i disse læreplanene:

Valg av matematikk:

NB! Vær oppmerksom på at pga. fagfornyelsen, er disse læreplanene i ferd med å fases ut. Det betyr at du må prioritere å fullføre Vg1-fagene først, da disse har kortest levetid etter læreplanen LK06. Siste eksamensmulighet for Vg1-fagene er høsten 2021. Studielederen din kan hjelpe deg med en progresjonsplan som sikrer at du fullfører fagene i tide.

Generell studiekompetanse bygger grunnmuren for videre utdanning, som igjen gir deg svært mange yrkesmuligheter.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Pga. fagfornyelsen og nye læreplaner, er siste mulige eksamensgjennomføring for Vg1-fagene høsten 2021. Det gjelder engelsk, naturfag, matte 1P og matte 1T.

I forbindelse med fagfornyelsen, kommer nye læreplaner i alle fag på videregående. Først ut er Vg1, og vi holder på med utvikling av nye kurs etter nye læreplaner for disse fagene. Vg1-kursene lanseres fortløpende vår/sommer 2021. Vg2 og Vg3 kommer de påfølgende årene. Inntil nye kurs er på plass, er det ingenting i veien for å kjøpe kurs etter LK06-læreplan, men du må være klar over følgende: 

Vg1-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2021. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2021. 

Vg2-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2022. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2022. 

Vg3-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2023. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2023. 

NB! Avlegger du dine eksamener semesteret før siste mulige semester for eksamensgjennomføring, har du en sikkerhetsmargin og mulighet for konteeksamen, dersom du skulle være uheldig å stryke til eksamen eller om noe annet skulle inntreffe. 

For mer informasjon, les: Hva er fagfornyelsen? på Udir sine sider.