For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Generell studiekompetanse (23/5-regelen)

Utdanningsnivå:
Generell Studiekompetanse
Pris:
kr 40 200,-
Ekskl. bøker
Studietid:
18 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
46
Kvinnelig, blond nettstudent smiler

Ønsker du å oppnå generell studiekompetanse? Dette nettkurset passer for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse slik at du kan søke høyere utdanning og opptak ved høyskoler og universitet.

Enten du ønsker å ta alle fagene, eller kun mangler enkeltfag, er det aldri for sent. Vi hjelper deg med å fullføre videregående.

Oppnå generell studiekompetanse som privatist

Generell studiekompetanse opparbeides ved å fullføre videregående skolegang. Om du mangler alle fagene fra videregående, kan det virke håpløst å komme seg videre - men det finnes en løsning:

Du kan oppnå generell studiekompetanse som privatist med 23/5-regelen. Hvis du fyller 23 år eller mer det året du skal søke opptak til høyere utdanning, og i tillegg kan vise til 5 år med praksis/skole etter grunnskolen, tilbyr vi fagene du trenger for å oppnå generell studiekompetanse:

 • Norsk
 • Naturfag
 • Historie
 • Samfunnsfag
 • Matematikk 1P
 • Matematikk 2P

Trenger du kun å ta opp enkeltfag som privatist? 

Har du noe allmennfaglig utdanning, og ønsker kun å ta opp enkeltfag? Disse kan du også ta hos oss. Klikk på faget du trenger og bestill ett fag av gangen. NB! Sjekk med din lokale videregående skole hva som kreves for at du skal få godkjent generell studiekompetanse.

Hos oss kan du begynne å studere når du vil, uavhengig av alder. Når alle eksamenene i fagene er bestått, kan du altså søke opptak til høyere utdanning med generell studiekompetanse fra det året du fyller 23.

Er du usikker på hvilke fag du trenger, og hvilket program som er riktig for deg? Se guiden vår her. Du kan også ringe en av våre studierådgivere. Vi hjelper deg gjerne!

Engelsk for Vg1 Studieforberedende er beregnet på studenter som ønsker å ta opp enkeltfag etter fagfornyelsen og nye læreplan (LK20). Det er et av de obligatoriske fellesfagene for å oppnå generell studiekompetanse. 

Kurset forbereder deg til skriftlig og muntlig privatisteksamen. Ved hjelp av spennende tekster fra den engelskspråklige medieverdenen jobber du med ulike sjangre. Som elev hos oss får du trening i å lese tekster, jobbe med budskapet, bedrive kildekritikk, bruke fagbegreper og skrive egne tekster. Du lærer også om mangfold og samfunn i den engelskspråklige verden.

NKI bruker videoer, animasjoner, test-deg-selv-oppgaver og modelltekster for å gjøre innholdet interessant. Kurset har syv innleveringer slik at du får gode tips og tilbakemeldinger på arbeidet ditt.

Les mer...

Pris:
kr 6 000,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
7
Fagkode:
ENG1007/ENG1008

Samfunnskunnskap er et av de obligatoriske fagene for å oppnå generell studiekompetanse. Kurset er utviklet og oppdatert etter fagfornyelsen og ny læreplan LK20.

Kurset forbereder til muntlig eksamen i samfunnskunnskap og inneholder videoforelesninger, lesestoff, teoretiske og praktiske oppgaver samt tester og innsendingsoppgaver.

Dersom du skal oppnå generell studiekompetanse med 23/5-regelen, er dette kurset skreddersydd for deg. Er du usikker på hva du trenger av fag, sjekk med opplæringsetaten i fylket ditt eller din tidligere videregående skole.

Les mer...

Pris:
kr 4 000,-
Studietimer:
84
Innsendinger:
4
Fagkode:
SAK1001

Naturfag for Vg1 Studieforberedende, er beregnet på studenter som ønsker å ta opp enkeltfag eller oppnå generell studiekompetanse. Kurset er utviklet og oppdatert etter fagfornyelsen og ny læreplan LK20.

Kurset forbereder til muntlig-praktisk eksamen i naturfag og inneholder videoforelesninger, lesestoff, demonstrasjoner av forsøk, teoretiske og praktiske oppgaver samt tester og innsendingsoppgaver.

Dersom du skal oppnå generell studiekompetanse med 23/5-regelen, er dette naturfagskurset skreddersydd for deg. Er du usikker på hva du trenger av fag, sjekk med opplæringsetaten i fylket ditt eller din tidligere videregående skole.

Les mer...

Pris:
kr 6 000,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
8
Fagkode:
NAT1007

Dette faget passer for deg som ønsker generell studiekompetanse uten fordypning i realfag. Sammen med matematikk 2P dekker det kravet til matematikk

Faget gir deg verktøy til bedre forstå samfunnet rundt deg og fremtidig yrkesliv. Du får trening i digitale verktøy som graftegner og lærer litt programmering.

Les mer...

Pris:
kr 6 000,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
5
Fagkode:
MAT1019

Dette er kurset for deg som ønsker den praktiske varianten av fellesfaget matematikk i Vg2 studieforberedende utdanningsprogram. Sammen med matematikk 1P eller 1T dekker det matematikk-kravene til generell studiekompetanse. 

Nettkurs i matematikk 2P MAT1023

Kurset er oppdatert etter ny læreplan (LK20). Det gir deg den opplæringen og treningen du trenger for å gå opp til privatisteksamen. Tema i 2P er prosentregning, likninger, personlig økonomi, indeks, statistikk og geometri. Kurset gir deg god innføring i koding med Python. Du lærer også å bruke GeoGebra og Excel, som er viktig å beherske i 2P. Læreren din retter innsendingsoppgavene dine og gir deg støtte og oppmuntring. Som NKI-student blir du invitert til oppstartswebinar og eksamenswebinar.  

Du får: 

 • Fagstoff og illustrerende eksempler 
 • Fokusspørsmål og interaktive oppgaver 
 • Øvingsoppgaver med løsningsforslag 
 • Innsendingsoppgaver med lærers tilbakemelding 
 • Chat med lærer 
 • Diskusjonsforum med studenter 
 • Videogjennomgang av hvordan du løser et eksamensoppgavesett 
 • Programmeringskurs 
 • Eksamenswebinar 

Privatisteksamen i MAT1023

Kurset forbereder til privatisteksamen i matematikk 2P. Du må selv melde deg opp til eksamen, men vil få hjelp og veiledning hos oss. 

Kurset i matematikk 2P går nøye gjennom det du må kunne, men for å få mengdetrening og flere regneeksempler bør du også bruke læreboka Mønster Matematikk 2P skrevet avKalvø, Lothe Opdahl, Skrindo og Weider fra Gyldendal. 

Det er mulig å ta kurset i 2P sammen med en annen lærebok for 2P (bare husk at læreboken må følge LK20 - ikke LK06) eller uten lærebok. Det kommer an på hvordan du liker å studere og hvor mye du kan fra før.  

Les mer...

Pris:
kr 4 000,-
Studietimer:
84
Innsendinger:
5
Fagkode:
MAT1023

Norsk studieforberedende gir deg norskkunnskaper på videregående skole-nivå (Vg1, Vg2 og Vg3). Bestått eksamen i faget inngår i kravene for generell studiekompetanse. Kurset dekker kravene til muntlig og skriftlig eksamen, og gir skrivetrening på både bokmål og nynorsk.

Bestått eksamener i faget inngår i kravene for generell studiekompetanse. Kurset dekker kravene til muntlig og skriftlig eksamen, og gir skrivetrening på både bokmål og nynorsk. Du skal avlegge tre eksamener (skriftlig, muntlig og nynorsk).

Les mer...

Pris:
kr 9 000,-
Studietimer:
393
Innsendinger:
12
Fagkode:
NOR1211, NOR1212, NOR1213

Kurset passer for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen. Da kreves det minimum 140 årstimer med historie (HIS1003).

Kurset er utviklet i samsvar med læreplanene i Vg3 Påbygging i Kunnskapsløftet, og inngår i kravene for å oppnå generell studiekompetanse. Kurset tar for seg blant annet:

 • Førhistorisk tid, de første sivilisasjoner og antikkens Hellas og Romerriket
 • Middelalder og vikingtid
 • Næringsutvikling og demokratiutvikling i Norge
 • Politiske revolusjoner
 • Den industrielle revolusjon
 • Imperialisme og nasjonalisme
 • Kommunisme og nazisme
 • Første verdenskrig
 • Andre verdenskrig og den kalde krigen
 • Etterkrigstid og globalisering
 • Minoriteter i Norge
 • Utviklingen i Kina
 • Konflikten i Midtøsten

Hvis du derimot ønsker å oppnå generell studiekompetanse, men ikke oppfyller vilkårene i 23/5-regelen, er kravet HIS1002 (169 timer) fordi det er dette som er kravet for å få vitnemål fra 3-årig videregående skole som gir generell studiekompetanse. Dette kravet kommer fram i fag- og timefordelingen for videregående opplæring.

Les mer...

Pris:
kr 6 000,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
5
Fagkode:
HIS1003

Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. Kursene inneholder fagstoff, øvingsoppgaver og interaktive oppgaver. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Kursene har diskusjonsforum for studenter og eksamenswebinarer hvert semester. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Våre studieveiledere hjelper deg med råd om studieteknikk, eksamensoppmelding eller andre spørsmål om studiene. 

Dette kurset forbereder deg til de teoretiske eksamenene i videregående skole. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året. Det er fylkene som arrangerer eksamen. Du må selv melde deg opp til privatisteksamen i det fylket du ønsker å ta eksamen i. Våre studieveiledere hjelper deg mer enn gjerne om du har spørsmål om påmelding til eksamen. Eksamensperiodene er i mai/juni og november/desember.

Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis mellom 5. januar og 1. februar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Pris for eksamen varierer fra fylke til fylke.

All informasjon om eksamen.

Fagene på Vg1-nivå er oppdaterte etter ny læreplan (LK20), mens matematikk 2P, norsk og historie følger læreplanen LK06. Ny matematikk 2P er under utvikling og tilbys i løpet av 2022.

Våre studieveiledere kan hjelpe deg med progresjonsplan for å få studiene ferdig i tide.

Studiene følger disse læreplanene:

Privatisteksamen i disse fagene må være gjennomført innen høst 2022 (matematikk 2P) og høst 2023 (norsk og historie).

Fag med nye læreplaner:

Generell studiekompetanse bygger grunnmuren for høyere utdanning, opptak til høyskoler og universitet som igjen gir deg svært mange yrkesmuligheter.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

 

Fagfornyelsen innebærer en omfattende endring av alle læreplaner i den videregående skolen. De fleste fagene er de samme, men innholdet blir nytt. 

Innføringen av de nye læreplanene (LK20) startet i 2020, og først ut var fagene på Vg1. Det er nå bare de nye læreplanene på Vg1 som gjelder, og man kan ikke lenger ta privatisteksamen etter gamle læreplaner (LK06). Vg1-fagene du tar hos oss er oppdatert etter den nye lærerplanen. 

Vg2 innføres i skolen dette skoleåret, og fra høsten 2022 innføres nye planer på Vg3. Inntil nye kurs er på plass, er det ingenting i veien for å kjøpe kurs etter LK06-læreplan, men du må være klar over følgende: 

Vg2-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2022. Du som student vil få tilbud om å flyttes over til det nye kurset (LK20) når dette er klart. Det anbefales derfor å planlegge hvilke kurs du ønsker å avlegge eksamen i først, våre studieveiledere hjelper deg gjerne med dette.

Vg3-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2023. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2023. 

Kombinasjon av gamle og nye fag: På vitnemålet kan man kombinere fag etter gammel og ny læreplan i de fleste tilfeller. Undersøk med fagopplæringskontoret i fylket ditt dersom du er usikker.

NB! Avlegger du dine eksamener semesteret før siste mulige semester for eksamensgjennomføring, har du en sikkerhetsmargin og mulighet for konteeksamen, dersom du skulle være uheldig å stryke til eksamen eller om noe annet skulle inntreffe.

  For videregående opplæring er det læreplanen, ikke pensum, som regulerer hvilken kompetanse studentene skal oppnå. Boklisten er derfor veiledende.

  Til de fleste kursene er det anbefalt lærebøker, og dette finner du god informasjon om på kursenes introduksjonssider. Mange av lærebøkene på videregående opplæring finnes i digitale utgaver slik at du kan få tilgang til dem umiddelbart når du starter på kurset. En digital lærebok koster mindre enn papirutgaven.