For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Generell studiekompetanse

Utdanningsnivå:
Generell Studiekompetanse
Pris:
kr 32 900,-
Ekskl. bøker
Studietid:
24 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
53

Manglende generell studiekompetanse kan sette en stopper for videre utdanning. Dette studiet passer for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse for å kunne søke høyere utdanning og opptak ved høyskoler og universitet.

Enten du ønsker å ta alle fagene, eller kun mangler enkeltfag, er det aldri for sent - vi hjelper deg med å fullføre videregående!

Mangler du alle fagene? 

Om du mangler alle fagene fra videregående, kan det virke håpløst å komme seg videre - men det finnes en løsning:

Du kan oppnå generell studiekompetanse med 23/5-regelen. Hvis du fyller 23 år eller mer det året du skal søke opptak til høyere utdanning, og i tillegg kan vise til 5 års med praksis/skole etter grunnskolen, tilbyr vi fagene du trenger for å oppnå generell studiekompetanse:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Naturfag
 • Historie
 • Samfunnsfag
 • Matematikk 1P + 2P eller 1T

Matematikk 1P og 2P, er minstekravet i matematikk for å oppnå generell studiekompetanse. Dersom du ønsker å gå videre med realfag, anbefaler vi at du tar matematikk 1T.

Har du noe allmennfaglig utdanning, og ønsker kun å ta opp enkeltfag? 

Disse kan du også ta hos oss. Klikk på faget du trenger og bestill ett fag av gangen. NB! Sjekk med din lokale videregående skole hva som kreves for at du skal få godkjent generell studiekompetanse.

Hos oss kan du begynne å studere når du vil, uavhengig av alder. Når alle eksamenene i fagene er bestått, kan du altså søke opptak til høyere utdanning med generell studiekompetanse fra det året du fyller 23.

Er du usikker på hvilke fag du trenger, og hvilket program som er riktig for deg? Se guiden vår her. Du kan også ringe en av våre studierådgivere. Vi hjelper deg gjerne.

Dette er kurset for deg som ønsker norskkunnskaper i videregående opplæring.

Bestått eksamener i faget inngår i kravene for generell studiekompetanse. Kurset dekker kravene til muntlig og skriftlig eksamen, og gir skrivetrening på både bokmål og nynorsk. Du skal avlegge tre eksamener (skriftlig, muntlig og nynorsk).

Pris:
kr 9 700,-
Studietimer:
393
Innsendinger:
12
Fagkode:
NOR1211, NOR1212, NOR1213

Kurset passer for deg som ønsker generell studiekompetanse eller som ønsker å friske opp engelskkunnskapene dine. For å få studiekompetanse er kravet bestått eksamen i både muntlig og skriftlig.

Kurset inneholder ulike oppgaver som gir trening i grammatikk, rettskrivning, setningsoppbygging og teksttyper. Kurset har litterære tekster og tekster om samfunns- og kulturlivet i engelskspråklige land.

Pris:
kr 5 570,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
8
Fagkode:
ENG1002, ENG1102

Dette kurset gir deg kunnskap innen samfunnsfag i videregående opplæring. Det inngår i generell studiekompetanse (og som fellesfag i Vg2 på samtlige yrkesfaglige utdanningsløp.)

Tema du vil møte på i dette kurset er bl.a.:

 • Individ og samfunn
 • Kultur og religion
 • Politikk og demokrati
 • Arbeids- og næringsliv
 • Internasjonale forhold

I dette faget avlegger du eksamen etter Vg2 hvor pensum for begge årene inngår.

Pris:
kr 3 900,-
Studietimer:
84
Innsendinger:
3
Fagkode:
SAF1001

Kurset passer for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen. Da kreves det minimum 140 årstimer med historie (HIS1003).

Kurset tar for seg bl.a.:

 • Førhistorisk tid, de første sivilisasjoner og antikkens Hellas og Romerriket
 • Middelalder og vikingtid
 • Næringsutvikling og demokratiutvikling i Norge
 • Politiske revolusjoner
 • Den industrielle revolusjon
 • Imperialisme og nasjonalisme
 • Kommunisme og nazisme
 • Første verdenskrig
 • Andre verdenskrig og den kalde krigen
 • Etterkrigstid og globalisering
 • Minoriteter i Norge
 • Utviklingen i Kina
 • Konflikten i Midtøsten

Hvis du derimot ønsker å oppnå generell studiekompetanse, men ikke oppfyller vilkårene i 23/5-regelen, er kravet HIS1002 (169 timer) fordi det er dette som er kravet for å få vitnemål fra 3-årig videregående skole som gir generell studiekompetanse. Dette kravet kommer fram i fag- og timefordelingen for videregående opplæring.

Pris:
kr 7 350,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
5
Fagkode:
HIS1003

Dette er kurset for deg som vil ta naturfag på studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring. Du kan også ta det som et enkeltstående kurs.

Kurset dekker følgende hovedemner:

 • Naturvitenskap
 • Økologi – sammenhenger i naturen
 • Bærekraftig utvikling
 • Atomer, redoksreaksjoner, galvanisk element, energikilder og energibærere
 • Reduksjon av energiforbruket ved å bruke alternative og miljøvennlige energikilder
 • Stråling fra jorda og verdensrommet
 • Drivhuseffekten
 • Ernæring og helse
 • Bioteknologi

Pris:
kr 6 500,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
8
Fagkode:
NAT1002

Dette er kurset er for deg som ønsker den praktiske varianten av fellesfaget matematikk i Vg2 i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring.

Emnet tar for seg følgende tema:

 • Potenser, tierpotenser og standardform
 • Prosenter og eksponentiell vekst
 • Tabeller og diagrammer
 • Sentralmål og spredningsmål
 • Lineære funksjoner og modeller
 • Funksjoner og vekst

Pris:
kr 3 900,-
Studietimer:
84
Innsendinger:
6
Fagkode:
MAT1015

Lærestoffet i dette kurset er teoretisk orientert og passer for deg som skal gå videre med fag som krever godt grunnlag i matematikk. Kurset bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftets læreplan for Vg1T, og sammen med Vg2T dekker det kravene til generell studiekompetanse.

Kurset tar for seg:

 • Regning med tall og bokstaver
 • Geometri
 • Trigonometri
 • Rette linjer
 • Andregradslikninger og andregradsfunksjoner
 • Sannsynlighetsregning
 • Funksjoner i praktiske situasjoner
 • Algebra
 • Veksthastighet og derivasjon

Studietimer:
140
Innsendinger:
6
Fagkode:
MAT1013

Lærestoffet i dette kurset er praktisk orientert og passer for deg som ikke har behov for den mer teoretiske varianten av matematikkfaget.

Kurset bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftets læreplan for Vg1 P (P1), og sammen med Vg2 P (P2) dekker det kravene til generell studiekompetanse.

Kurset tar for seg:

 • Tallregning og algebra
 • Forhold og prosent
 • Lengder og vinkler
 • Areal og volum
 • Økonomi
 • Formler og funksjoner
 • Sannsynlighetsregning

Studietimer:
140
Innsendinger:
5
Fagkode:
MAT1011

Fagene tar utgangpunkt i disse læreplanene:

Valg av matematikk:

NB! Vær oppmerksom på at pga. fagfornyelsen, er disse læreplanene i ferd med å fases ut. Det betyr at du må prioritere å fullføre Vg1-fagene først, da disse har kortest levetid etter læreplanen LK06. Siste eksamensmulighet for Vg1-fagene er høsten 2021. Studielederen din kan hjelpe deg med en progresjonsplan som sikrer at du fullfører fagene i tide.

Generell studiekompetanse bygger grunnmuren for høyere utdanning, opptak til høyskoler og universitet som igjen gir deg svært mange yrkesmuligheter.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no

Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Pris for forbedringsfag varierer fra fylke til fylke.

All informasjon om eksamen.

Pga. fagfornyelsen og nye læreplaner, er siste mulige eksamensgjennomføring for Vg1-fagene høsten 2021. Det gjelder engelsk, naturfag, matte 1P og matte 1T.

I forbindelse med fagfornyelsen, kommer nye læreplaner i alle fag på videregående. Først ut er Vg1, og vi holder på med utvikling av nye kurs etter nye læreplaner for disse fagene. Vg1-kursene lanseres fortløpende vår/sommer 2021. Vg2 og Vg3 kommer de påfølgende årene. Inntil nye kurs er på plass, er det ingenting i veien for å kjøpe kurs etter LK06-læreplan, men du må være klar over følgende: 

Vg1-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2021. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2021. 

Vg2-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2022. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2022. 

Vg3-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2023. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2023. 

NB! Avlegger du dine eksamener semesteret før siste mulige semester for eksamensgjennomføring, har du en sikkerhetsmargin og mulighet for konteeksamen, dersom du skulle være uheldig å stryke til eksamen eller om noe annet skulle inntreffe. 

For mer informasjon, les: Hva er fagfornyelsen? på Udir sine sider.