For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Inkluderende organisasjonskultur og konkurransekraft

Utdanningsnivå:
Fagskoleemner
Pris:
kr 15 300,-
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
10
Innsendinger:
2
Studietimer:
250

Inkluderende organisasjonskultur og konkurransekraft gir deg kunnskap om verdien av kulturmangfold og hvordan mangfold kan være en positiv kilde til kreativitet, innovasjon og konkurransekraft.

Inkluderende organisasjonskultur og konkurransekraft hører til utdannelsen HR-konsulent, men emnet kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 10 studiepoeng og du har opp til 24 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Dette får du

I de fleste virksomheter brukes det metoder og verktøy for å jobbe med organisasjonskultur og utvikling av arbeidsmiljøet. I emnet gis det blant annet innsikt i hvordan man kan jobbe med medarbeiderundersøkelser, temperaturmålinger, vernerunder, avvikshåndtering som verktøy for kontinuerlig forbedring. Kjennskap til forebygging og håndtering av konflikter er sentralt i emnet, samt riktig håndtering av varsling o.a. Det gis også en innføring i ulike roller og ansvarsområder innenfor HMS.

Du vil få innsikt i kulturell forståelse, samt hvordan man kan bidra til å utvikle en inkluderende organisasjonskultur. Eksempelvis ved å bruke et språk og intern kommunikasjon som bygger felles tilhørighet og fremmer gjensidig respekt. Bruk av intern kommunikasjon som tar hensyn til ulik språklig og kulturell bakgrunn vil forsterke et positivt syn på mangfold. Emnet gir også innsikt i hvordan du selv påvirker andre i en gruppe ved å være bevisst egne og andres preferanser, handlemåter og kommunikasjonsformer.

Dette emnet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb eller annet. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. 

I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver og arbeidskrav, slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Det gjennomføres hjemmeeksamen i emnet. Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember. Du melder deg selv opp til eksamen når du er klar.

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som mangler fag fra videregående opplæring, og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse. Vi behandler alle søkere i tråd med fagskoleforskriften.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

    • HR-boka. 2. utg.
      ISBN: 9788205524484

    Relaterte studier