For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Personalforvaltning

Utdanningsnivå:
Fagskoleemner
Pris:
kr 15 300,-
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
10
Innsendinger:
2
Studietimer:
250

Gjennom et arbeidsforhold er det flere grunnsteiner som må være på plass for å skape trygghet og forutsigbarhet. Noe av dette er regulert gjennom lover og forskrifter, noe i tariffavtaler, mens andre ting er nedfelt i virksomhetens arbeidsreglement eller lokale spilleregler. En HR-konsulent skal gjennom sine ansvarsområder bidra til at lover/forskrifter, avtaleverk og rutiner følges, dette vil du få en god innføring i ved å ta emnet Personalforvaltning.

Personalforvaltning hører til utdannelsen HR-konsulent, men emnet kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 10 studiepoeng og du har opp til 24 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Dette lærer du

Dette emnet gir kunnskap om tema som arbeidstid og arbeidstidsordninger, ferietid og feriepenger, sykefravær og fraværsoppfølging, permisjoner i forbindelse med foreldreskap, velferdspermisjoner m.m.

I et mangfoldig arbeidsliv trengs kunnskap om lover/regler, behov og muligheter knyttet til livsfaser og ulike kulturell bakgrunn. Både arbeidsgiver og ansatt har rettigheter og plikter som skal overholdes i forbindelse med et ansettelsesforhold. Emnet tar for seg arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt, som skal bidra til å fremme likestillingsarbeidet med underliggende strukturer og systemer. Gjennom å ha kunnskap om disse områdene og følge de gjeldende rutiner ved virksomheten, bidrar HR-konsulenten til at pliktene og rettighetene som styrer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker etterleves.

For å ha en effektiv håndtering av alle personaladministrative forhold er det viktig med både kunnskap, informasjonsflyt og digitale verktøy for å håndtere de ulike situasjonene gjennom ansettelsesforhold. I dette emnet vil det også gås gjennom hva som ligger i rollene til tillitsvalgte og vernetjenesten i virksomheter.

Dette emnet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb eller annet. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. 

I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver og arbeidskrav, slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Det gjennomføres hjemmeeksamen i emnet. Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember. Du melder deg selv opp til eksamen når du er klar.

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som mangler fag fra videregående opplæring, og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse. Vi behandler alle søkere i tråd med fagskoleforskriften.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

  Et utvalg artikler, detaljert informasjon finner du i nettskolen. 

  Relaterte studier

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Operativ og resultatorientert ledelse

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Relasjonsledelse i praksis