For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Praktisk HR-ledelse

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 8 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
1

Praktisk HR-ledelse, eller Human Resource Management (HRM), er et omfattende samlebegrep for en rekke oppgaver og aktiviteter. HR-ledelse handler om organisasjonens samlede arbeid med å planlegge, anskaffe, utvikle, anvende og "avvikle" menneskelige ressurser. Dette kurset passer for deg som enten arbeider med, eller ønsker kompetanse innen, HR-faget i en bedrift eller organisasjon.

HR-ledelse er et fagområde i stor utvikling og utøves av ulike aktører og på ulike nivåer i organisasjoner. Kurset er delt inn i 3 hoveddeler: Strategisk HR, HR-aktiviteter og prosesser og Arbeidsmiljø. Det gir en grundig innføring i sentrale arbeidsoppgaver og utviklingsområder innen HR-faget.

Human Resource Management (HRM) er et samlebegrep for en rekke oppgaver og aktiviteter knyttet til personalansvar. En definisjon sier at HRM er: «organisasjonens samlede arbeid med å planlegge, anskaffe, utvikle, anvende og "avvikle" menneskelige ressurser»

Dette danner grunnlaget for temaene i studiet. HRM utøves av ulike aktører og på ulike nivåer i organisasjonen. Blant annet av HR-avdelinger, som har et særlig ansvar for slike oppgaver. HRM er også av stor betydning for ledere som har et daglig personalansvar.

Kurset består av følgende temaer:

 • Introduksjon og utviklingstrekk av personal/HRM som fag
 • Strategisk HR-aktiviteter og organisatoriske resultater
 • HR-transformasjon
 • Endringsledelse
 • Arbeidsmotivasjon og prestasjonsbasert belønning
 • Rekruttering og medarbeidersamtaler
 • Trenings- og utviklingstiltak
 • Kompetanse-, karriere- og lederutvikling
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sykefravær
 • Belastninger i arbeidsmiljøet

 

Kurset består av følgende temaer:

 • Introduksjon og utviklingstrekk av personal/HRM som fag
 • Strategisk HR-aktiviteter og organisatoriske resultater
 • HR-transformasjon
 • Endringsledelse
 • Arbeidsmotivasjon og prestasjonsbasert belønning
 • Rekruttering og medarbeidersamtaler
 • Trenings- og utviklingstiltak
 • Kompetanse-, karriere- og lederutvikling
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sykefravær
 • Belastninger i arbeidsmiljøet

Studietimer:
100
Innsendinger:
1

Dette studiet tilbys som nettstudie med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

Det er ingen eksamen i dette kurset. Når innsendingsoppgaven er vurdert og godkjent, er kurset bestått og du kan be om kursbevis. 

I kursplanen har vi angitt læringsutbytter. Det gir uttrykk for den samlede kunnskapen, ferdigheter og generelle kompetansen som studentene skal ha etter gjennomført kurs.

 

Kunnskap:

har bred forståelse for problemstillinger og verktøy knyttet til planlegging, anskaffelse, utvikling og avvikling av menneskelig ressurser i organisasjonen

kan beskrive personalfeltets historie og utviklingstrekk

kan redegjøre for ulike HR-aktiviteter og hvordan disse samlet sett kan fremstå som konsistente

kan beskrive forskning om HR-aktiviteter som kilde til lønnsomhet

kan redegjøre for HR sin rolle i organisasjonsendringer

 

Ferdigheter:

kan beskrive hvordan man anvender ulike seleksjonsmetoder i ansettelser

kan analysere hensiktsmessige HR-aktiviteter i ulike kontekster

kan utøve ulike HR-roller

kan anvende faglig kunnskap relevant for strategisk analyse i et HR-perspektiv

kan vurdere forholdet mellom administrativ og strategisk HR og de problemstillinger dette har for rolleutøvelsen

 

Generell kompetanse:

kan reflektere over hvordan HR-relaterte spørsmål kommer til uttrykk i arbeids- og samfunnsliv

har innsikt i fag- og yrkesetiske problemsstillinger som følge av HR-funksjonen som strategisk partner

har kunnskap om nytekning og innovasjonsprosesser innen HR-området og hvordan dette har påvirket forholdet mellom strategisk og administrativ HR

kan planlegge og gjennomføre innovative HR-prosesser i samarbeid med linjeledelsen

 

 • HR- og personalledelse
 • Ansettelse og utvikling av medarbeidere
 • Endring av HR-funksjonen fra administrativ til strategisk enhet

Ingen formelle opptakskrav. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

  Det gode arbeidsmiljø- krav og utfordringer, 3. utg. Einarsen, Ståle og Skogstad, Anders. Fagbokforlaget 2021. ISBN: 9788245035124

  Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser - evidensbasert HRM, 4. utg. Kuvaas, Bård og Dysvik, Anders. Fagbokforlaget 2020. ISBN: 9788245033960

  Relaterte studier

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Strategisk ledelse og innovasjon

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Den digitale arbeidsplassen