For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Juridisk kontormedarbeider

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris fra:
kr 42 500,-
Studietid:
12 måneder
Velg gjennomføring:
Gjennomføring
Nettstudier med fast oppstart
Stedbasert
Oslo
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30

Denne fagskoleutdanningen passer for deg som er interessert i en kort utdanning rettet mot juridisk kontorarbeid. Den gir også muligheten til å gå videre på Advokatsekretær (60 studiepoeng).

Om studiet

Fagskoleutdanningen, Juridisk kontormedarbeider, gir deg de verktøyene du trenger for å utføre kontorarbeid innen den juridiske bransjen. I løpet av studiet vil du blant annet lære om enkelte juridiske emner, relevant programvare, kontorrutiner, bransjeetikk, prosjektsamarbeid, bransjerelevant regnskap og juridisk engelsk.

I den juridiske kontorbransjen er det viktig å beherske IT-verktøy, herunder blant annet Office-pakken. Du lærer å bruke Teams og Zoom for å kunne utføre arbeid og samarbeid på avstand. Du vil også lære grunnleggende juridisk metode.

Du vil lære deg å bruke Lovdata Pro og andre relevante rettskildeportaler.

Arbeidslivstilknytning i studietiden 

I tillegg til bransjerelevante emner i studiet, vil du i løpet av studiet møte eksterne forelesere som legger grunnlaget for arbeidslivstilknytning. Du vil også ha flere oppgaver hvor du aktivt kan jobbe opp mot virksomheter i bransjen. I emnet, Prosjekt, vil du i samarbeid med medstudenter kunne velge å jobbe aktivt mot bransjen.   

Når du har fullført utdanningen, Juridisk kontormedarbeider, har du mulighet til å fortsette videre ved å ta andre semester på utdanningen, Advokatsekretær. Denne utdanningen gir 60 studiepoeng, og går blant annet enda mer i dybden på advokatbransjen og jusfaget. Hvis du går videre på Advokatsekretær vil du også få en unik mulighet til å løse bransjerelevante oppgaver opp mot, eller i samarbeid med, advokatbransjen - noe som kan gi verdifull erfaring og kompetanse på CV-en.  

Dersom det, på grunn av korona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil vi gjennomføre undervisningen via Zoom. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen.

Gjennomføring:

 • Stedbasert: Denne utdanningen har fast oppstart, og tilbys stedbasert på heltid (ett semester) - neste studiestart august 2021
 • Nettstudier: Denne utdanningen tilbys også på deltid (to semestre) som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart august 2021

I emnet Jus, saksgang og dokumenter (JSD) får du kjennskap til hvordan jus som fag fungerer, og du blir kjent med sentrale hovedregler og unntak innen sentrale juridiske emner.

Du får forståelse av hvordan en uenighet kan føre til et søksmål, de ulike stegene, rollene og dokumentene i en slik prosess.

Videre vil du blant annet bruke Lovdata Pro, Rettsdata, Juridika og andre rettskildeportaler. Dette er viktig slik at du raskt og presist kan lokalisere rettskilder for videre dokumentbehandling. Et sentralt element er også å lære om hvordan sivile saker føres for retten og juridiske dokumenters betydning i en slik prosess.

De som velger å gå videre på studiet, Advokatsekretær, vil lære om strafferett, familie- og arverett samt flere juridiske emner og sentrale juridiske dokumenter.

Emnene i JSD er pr. i dag*:

 • Juridisk metode
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett
 • Arbeidsrett
 • Husleierett
 • Erstatningsrett
 • Selskapsrett
 • Sivilprosess


Eksamen: skriftlig, 4 timer

*Det tas forbehold om endringer

I emnet Kontoradministrasjon (KO), får du kunnskap om programvare, kontorarbeid og kjennskap til advokatbransjen.

Hensikten med emnet, er å sikre at du har ferdigheter i relevante programvarer slik at du både møter bransjens krav til IT-kunnskaper, og at du er i stand til å arbeide med dokumentbehandling i andre fag på studiet, som for eksempel juridiske utdrag i emnet Jus saksgang og dokumenter. I juridisk kontorbransje er Windows det klart dominerende operativsystemet og undervisningen gjøres med Windows versjoner av programvarene.

I KO, vil du få innledende kjennskap til advokatbransjen, advokatkontorets arbeidsoppgaver og etiske forventninger i den juridiske bransjen. For dypere kompetanse anbefales studiet Advokatsekretær som fordyper seg i dette emnet i siste del av studiet.

Videre vil vi se på viktigheten av et godt og klart språk. Det er viktig at du som ansatt i den juridiske bransjen, er god i rettskrivning og har et variert språk, slik at budskapet fremstilles på en presis måte.

Eksamen: skriftlig, 4 timer

*Det tas forbehold om endringer

Her får du kjennskap til regnskap. Vi starter med selskapslære, regnskapslære og regnskapsføring med en praktisk tilnærming. Du vil lære praktisk regnskapsføring ved bruk av relevant regnskapsprogram.

Emnet gir deg innsikt i ulike selskapsformer, og du lærer om bokføring, fakturering, kreditnota og inkassorutiner, i tillegg til blant annet timelister, lønnskjøring, arbeidsgiveravgift og feriepenger.

Eksamen: skriftlig, 4 timer

*Det tas forbehold om endringer

Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk i de fleste stillinger. Innen den juridiske bransjen, har det blitt nødvendig å beherske språket. Enkelte virksomheter har også engelsk som obligatorisk språk i intern kommunikasjon, på grunn av et høyt antall engelskspråklige ansatte.

Det er dessuten viktig at du forstår hva fremmedspråklige klienter sier, og at du både skriftlig og muntlig kan kommunisere med disse, og videreformidle budskapet til advokatene/juristene du jobber sammen med.

I Engelsk fokuserer vi på å øke dine kunnskaper om forretningsengelsk frem mot skriftlig eksamen.

Eksamen: skriftlig, 2 timer

*Det tas forbehold om endringer

I løpet av utdanningen skal du gjennomføre et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave, som skal gi kunnskap om en selvvalgt problemstilling. Problemstillingen må godkjennes av foreleser.

Du vil, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål, og dere skal lære om både prosjekt som arbeidsform og presentasjonsteknikk. Formålet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et tverrfaglig prosjekt ved å fordype dere i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte. Prosjektet skal vise at dere behersker prosjekt som arbeidsform, både under planlegging, gjennomføring, sluttleveranse og evaluering.

*Det tas forbehold om endringer

Oppstart 19. august, kl. 10 (Oslo)

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Juridisk kontormedarbeider tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager. Ved eksterne forelesere/gjesteforelesere må det påregnes at undervisningsøkter kan falle utenfor kjernetiden 09:00-14:30.

Undervisningen er lagt opp på slik for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

Dersom det, på grunn av korona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil vi flytte det stedbaserte tilbudet over på nett. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen. 

Ved NKI praktiserer vi Bring your own DeviceLes mer om dette her.
 

Nettutdanning: Oppstart 25. august 

TO SEMESTRE, DELTID PÅ NETT

Utdanningen som Juridisk kontormedarbeider tilbys også via nettstudier over to semestre.

Normert studietid er 12 måneder (deltid) på å gjennomføre utdanningen. 

Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men ønsker å følge en fast progresjon sammen med en lærer og en nettklasse.

Ved NKI praktiserer vi Bring your own DeviceLes mer om dette her.

På denne utdanningen lærer du hva jus er, hovedregler og viktige unntak innen utvalgte juridiske emner som for eksempel avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett, husleierett og sivilprosess.

Videre vil du lære hvordan du kan utføre praktiske arbeidsoppgaver knyttet til kontoradministrative arbeidsoppgaver opp mot relevant programvare.

Samtidig vil du bli introdusert for aktører innen den juridiske kontorbransjen. Dette, og mye mer, lærer du i løpet av studiet- samtidig som du får en grunnleggende økonomisk innsikt i regnskap, juridisk forretningskorrespondanse på norsk og engelsk og prosjekt som arbeidsform.

Du får et solid grunnlag til å søke jobb innenfor juridisk kontorbransje. Hvis du ønsker å spisse kompetansen din ytterligere, især mot advokatbransjen, vil det være mulig å gå videre på studiet, Advokatsekretær.

Vi som er ansvarlige for utdanningen, jobber tett mot advokatkontor, domstoler og relevante virksomheter for å sikre at vi gir deg en utdanning som hele tiden møter de krav og forventninger som du vil møte hos din fremtidige arbeidsgiver. 

Etter endt utdanning, er du kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i en bransjerelevant virksomhet. Utdanningen gir en grunnleggende forståelse for kontoradministrative arbeidsoppgaver og ansvarsområder knyttet opp mot en slik stilling.

Med en juridisk kontorfaglig utdanning har du flere muligheter. Det vil være aktuelt å søke for eksempel resepsjonsstillinger og enklere saksbehandling i juridiske virksomheter.

Eksempler på relevante virksomheter: 

 • Forliksråd 
 • Fagforeninger 
 • Bransjeforeninger 

Eksempler på stillingstitler: 

 • Juridisk kontormedarbeider
 • Kontormedarbeider
 • Sekretær 
 • Administrasjonsmedarbeider  

Utdanningen, Juridisk kontormedarbeider, tilsvarer første semester av utdanningen, Advokatsekretær. Du kan derfor gå videre på studiet Advokatsekretær, hvor du lærer om flere juridiske emner, om sentrale emner knyttet til kontoroppgaver ved et advokatkontor samt flere juridiske skriv.

Kontakt oss for mer informasjon.

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring, må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

Det gjøres oppmerksom på at studiet inneholder engelsk på et nivå over videregående. 

 

STEDBASERT:

Kr 60.800,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 365. Noen lærebøker og Adobe Acrobat Pro DC kommer i tillegg.

NETTUDANNING:

Kr 42.500,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 365. Noen lærebøker og Adobe Acrobat Pro DC kommer i tillegg. Enkelte lærebøker er inkludert i studieavgiften. Pensumlisten er klar 3 uker før studiestart.

Utdanningen Juridisk kontormedarbeider er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen

*Merk at prisen kan justeres og riktig pris vil fremkomme på bestillingssiden.

Eksamen gjennomføres via nett, også for stedsbaserte studenter.

Eksamensform: Skriftlig

Eksamenstid: 4 timer der ikke annet er spesifisert

Det er et krav at man har bestått alle emnene og eventuelle arbeidskrav for å få utstedt vitnemål.

Vurderingen av ev. arbeidskrav er bestått/ikke bestått. Det tas forbehold om endringer.

Det blir gjennomført følgende eksamener:

 1. Jus, saksgang og dokumenter (skriftlig, 4 timer)
 2. Kontoradministrasjon (skriftlig, 4 timer)
 3. Regnskap (skriftlig, 4 timer)
 4. Engelsk (skriftlig. 2 timer)
 5. Prosjektvurdering

*Det tas forbehold om endringer

All informasjon om eksamen.

Studieplan, pensum og pensummateriell revideres i samråd med bransjen i forkant av hver semesterstart og gjøres tilgjengelig for studenter på Canvas i forbindelse med studiestart.

Pensum og pensummateriell:

 • Pensumlisten over bøker som kan kjøpes hos Akademika publiseres for studenter ca. 3 uker før studiestart
 • Fullstendig liste over pensummateriell fremgår av studieplan ved studiestart
 • P.t. kreves 1-års lisens på Adobe Acrobat Pro DC (vent med kjøpt til etter informasjon fra foreleser)

PC-utstyr

Ved NKI praktiserer vi Bring your own Device og du må på dette studiet ha:

 • Windowsbasert PC, OS: Windows 10 (64 bit)
 • CPU: 2GHz, 64-bit multicore (min. 7:e generasjon) – eller tilsvarende AMD prosessor
 • RAM: 8 GB
 • Wi-Fi 5
 • HDD: SSD 256 GB
 • GPU: Intel eller AMD med 64-bits støtte, 2 GHz eller raskere
 • Viktig: pc må støtte minstekrav i Adobes anbefalinger