Søk i dag, start i morgen

Yrkesfag på videregående skole

Ambulansefaget

Dette er utdanningen for deg som ønsker å jobbe som ambulansearbeider. Studium passer for deg som har lang praksis innen tilsvarende arbeid, og som ønsker å formalisere din kompetanse ved å ta fagprøven. 

Er du usikker på hva du trenger av fag, sjekk med opplæringsetaten i fylket ditt eller din tidligere videregående skole.

Innsendinger

17

Studietid

Lånekasse­godkjent

Yrkesfag på videregående skole

Ambulansefaget

Kr 22 500,-

Ekskl. Bøker.

Beskrivelse

Som ambulansearbeider gir du omsorg til pasienter i vanskelige og til tider livstruende situasjoner. Arbeidet handler om å observere pasienten og utføre ulike medisinske tiltak, under krevende forhold. Likevel oppfatter mange ambulansearbeidere jobben sin som svært meningsfylt. Denne utdanningen forbereder deg til den teoretiske delen av fagprøven.

Har du lang yrkespraksis og er kvalifisert til å ta fagprøven som praksiskandidat, bør du velge dette studium. Har du lite eller ingen yrkespraksis innen faget, bør du gå til yrkesfaglig videregående skole, med Helse- og oppvekstfag Vg1 og Ambulansefag Vg2.

Obligatoriske emner

Ambulansefag Vg2, Grunnleggende helsefag Kan kjøpes separat

Kurset Grunnleggende helsefag er det første programfaget i studiet Ambulansefag Vg2. Dette er et kurs som skal gi ambulansearbeideren de nødvendige forutsetninger for å ta seg av pasienter med sykdom eller skader under transport.

Ambulansefag Vg2, Ambulansemedisin Kan kjøpes separat

Dette er et kurs som gir ambulansearbeideren de nødvendige forutsetninger for å ta seg av pasienter med sykdommer eller skader under transport. Du vil lære hva forskjellige oppdrag byr på av utfordringer: hvordan du skal undersøke, hvordan du skal vurdere det du finner, og hvilke tiltak du skal sette inn.

Ambulanseoperative emner Kan kjøpes separat

Kurset Ambulanseoperative emner skal gi ambulansearbeideren de nødvendige forutsetninger for å ta seg av pasienter med sykdom eller skader under transport. Hovedtema er operativ gjennomføring av oppdrag.

Mer informasjon

Læringsmål

  • Ambulansearbeidere stilles store krav til faglig kunnskap, modenhet og selvstendighet.
  • Tverrfaglig samarbeid og erfaringsutveksling står sentralt i jobben
  • Forutsetter at du også har god psykisk og fysisk helse, og evne til å vise medmenneskelighet og empati.

Hva kan jeg jobbe med?

Som ambulansearbeider kan du jobbe i:

  • helseforetak
  • kommuner, private organisasjoner eller bedrifter. Ambulansetjenesten er den forlengede arm av spesialisthelsetjenesten og har ansvar for akuttmedisin utenfor sykehus.
  • Sentrale arbeidsområder er utrykning og transport av pasienter, undersøkelser, prioritering i akuttsituasjoner, igangsettelse av akuttmedisinsk behandling, rapportering, dokumentasjon og vedlikehold av kjøretøy og utstyr.

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Eksamen

Eksamen i videregående skole arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no eller ved Opplæringsetaten i hjemfylket ditt.

Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis i januar for eksamen til sommeren og 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato for oppmelding, eksamensdato og pris får du ved å kontakte Opplæringsetaten i fylket ditt.

All informasjon om eksamen.

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk