Hopp til hovedinnholdet

Yrkesrettet utdanning

HR ledelse

HR ledelse eller Human Resource Management (HRM) er et omfattende samlebegrep for en rekke oppgaver og aktiviteter. HR ledelse handler om organisasjonens samlede arbeid med å planlegge, anskaffe, utvikle, anvende og "avvikle" menneskelige ressurser.

Ta dette studium dersom du arbeider med HR-faget eller har ansvar for personal i din bedrift eller organisasjon.

Innsendinger

1

Studietid

Yrkesrettet utdanning

HR ledelse

Kr 5 900,-

Ekskl. Bøker.

Emner

HR ledelse er et fagområde i stor utvikling og utøves av ulike aktører og på ulike nivåer i organisasjoner. Kurset er delt inn i 3 hoveddeler: (i) Strategisk HR, (ii) HR-aktiviteter og prosesser og (iii) Arbeidsmiljø. Det gir en grundig innføring i sentrale arbeidsoppgaver og utviklingsområder innen HR-faget.

Enkeltkurs

HR ledelse

Human Resource Management (HRM) er et samlebegrep for en rekke oppgaver og aktiviteter knyttet til personalansvar. En definisjon sier at HRM er: «organisasjonens samlede arbeid med å planlegge, anskaffe, utvikle, anvende og "avvikle" menneskelige ressurser»

Dette danner grunnlaget for temaene i studiet. HRM utøves av ulike aktører og på ulike nivåer i organisasjonen. Blant annet av HR-avdelinger, som har et særlig ansvar for slike oppgaver. HRM er også av stor betydning for ledere som har et daglig personalansvar.

Mer informasjon

Læringsmål

  • kan redegjøre for ulike HR-aktiviteter og hvordan disse samlet sett kan fremstå som konsistente
  • kan beskrive forskning om HR-aktiviteter som kilde til lønnsomhet
  • kan redegjøre for HR sin rolle i organisasjonsendringer
  • kan utøve ulike HR-roller
  • kan anvende faglig kunnskap relevant for strategisk analyse i et HR-perspektiv
  • ha innsikt i fag- og yrkesetiske problemsstillinger som følge av HR-funksjonen som strategisk partner

Karrieremuligheter

  • HR- og personalledelse
  • Ansettelse og utvikling av medarbeidere
  • Endring av HR funksjonen fra administrativ til strategisk enhet

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Bokliste

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk