Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Fagskole

Juridisk kontormedarbeider

Vår fagskoleutdanning, Juridisk kontormedarbeider, gir deg en god forståelse av kontoradministrative oppgaver. Du lærer om utvalgte juridiske emner innen privat og offentlig rett, enklere juridisk korrespondanse, engelsk forretningskorrespondanse og relevante regnskapsoppgaver.

Studiepoeng

30

Studietid

6 mnd

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Juridisk kontormedarbeider

Kr 42 500,-

Beskrivelse

Vår fagskoleutdanning, Juridisk kontormedarbeider, gir deg en god forståelse av kontoradministrative oppgaver ved juridiske virksomheter. Du lærer blant annet om utvalgte juridiske emner innen privat og offentlig rett, enklere juridisk korrespondanse, engelsk forretningskorrespondanse og relevante regnskapsoppgaver.

Du vil også arbeide med juridiske dokumenter, og løse praktiske oppgaver ved hjelp av relevante rettskilder og bruke Lovdata Pro. Etter fullført utdanning vil du ha kjennskap til juridisk metode og kunne bruke relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektiv og selvstendig måte.

Når du har fullført utdanningen, Juridisk kontormedarbeider, har du mulighet til å fortsette videre ved å ta andre semester på utdanningen, Advokatsekretær. Denne utdanningen gir 60 studiepoeng, og går blant annet enda mer i dybden på advokatbransjen og jusfaget. Hvis du går videre på Advokatsekretær vil du også få en unik mulighet til å løse bransjerelevante oppgaver opp mot, eller i samarbeid med, advokatbransjen - noe som kan gi verdifull erfaring og kompetanse på CV-en.  

Dersom det, på grunn av korona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil vi flytte det stedbaserte tilbudet over på nett. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen.

Gjennomføring:
 • Stedbasert: denne utdanningen har fast oppstart og tilbys i heltid/dagtid - neste studiestart august 2021
 • Nettstudier: denne utdanningen tilbys også på deltid som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart januar 2021

Emner

Jus

Her får du innføring i jus og juridisk metode. Videre skal du bli kjent med sentrale hovedregler og unntak innenfor utvalgte rettsområder* innenfor privat rett (avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett og pengekrav og sikkerhet) og offentlig rett (forvaltningsrett og strafferett, samt domstolsystemet og prosessreglene). 

Kontoradministrasjon

Her får du kunnskap om kontorarbeid, administrative oppgaver og arkivering. Hensikten med emnet er å sikre at du kan utarbeide korrekt juridisk korrespondanse i brevs form, og ved hjelp av relevante programvarer, kunne fylle ut korrekte dokumenter og dermed bidra til en flytende overgang av kommunikasjonen mellom klient, advokat og rettsinstansene.

Regnskap

Her får du en innføring i regnskap med fokus på relevante regnskapsoppgaver. Du vil lære praktisk regnskapsføring ved bruk av relevant regnskapsprogram.

Prosjekt

Dette er en obligatorisk gruppeoppgave som vil gi kunnskap om en selvvalgt juridisk problemstilling. Du skal, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk.

Mer informasjon

Studiestart stedbasert

Oppstart høst 2021

Dersom det, på grunn av korona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil vi flytte det stedbaserte tilbudet over på nett. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen. 

Ved NKI praktiserer vi med Bring your own DeviceLes mer om dette her. 

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Juridisk kontormedarbeider tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Undervisningen er lagt opp på slik for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

Studiestart nettutdanning

Nettutdanning 2021: Oppstart 28. januar. August (dato enda ikke satt)

TO SEMESTRE PÅ NETT

Utdanningen som Juridisk kontormedarbeider tilbys også som en nettutdanning over to semestre.

Normert studietid er 12 måneder (deltid) på å gjennomføre utdanningen.

Karrieremuligheter

Aktuelle yrker kan være både i det offentlig, og i næringslivet. Utdanningen gir kompetanse til å arbeide som juridisk kontormedarbeider ved eksempelvis:

 • advokatfirmaer
 • inkassobyråer
 • eiendomsmeglere,
 • innen forsikring
 • i bank
 • i en juridisk avdeling i større foretak, eller ved offentlige kontorer

Pris

STEDBASERT:

Kr 60.800,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 365. Noen lærebøker og Adobe Acrobat Pro DC kommer i tillegg.

NETTUDANNING:

Kr 42.500,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 365. Noen lærebøker og Adobe Acrobat Pro DC kommer i tillegg. Enkelte lærebøker er inkludert i studieavgiften. Pensumlisten er klar 3 uker før studiestart.

Utdanningen Juridisk kontormedarbeider er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Betalingsplan for Juridisk kontormedarbeider

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del. 

Eksamen

Det gjennomføres eksamen i emnene:

 • Jus
 • Regnskap
 • Kontoradministrasjon
 • Engelsk
 • Prosjekt

Prosjektet vurderes med en samlekarakter av presentasjonen og den skriftlige innleveringen. Det er et krav om at man har bestått alle emnene for å få utstedt vitnemål.

All informasjon om eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk