Søk i dag, start i morgen

Yrkesrettet utdanning/ kurs

Kontormedarbeider

Denne utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe innen praktisk moderne kontorarbeid, uavhengig av bransje og sektor. Den passer både for deg som ønsker jobb innen kontorarbeid, og deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse innen fagområdet.

Studiet dekker behovet for teoretisk grunnutdanning for kontormedarbeidere.

Innsendinger

10

Studietid

Yrkesrettet utdanning/ kurs

Kontormedarbeider

Kr 26 450,-

Ekskl. eksamensavgift.

Beskrivelse

Kontormedarbeider gir deg teoretisk og praktisk kunnskap om service- og kundebehandling, arkivering, regnskap, fakturering og rutiner knyttet til møtevirksomhet. Kurs i bruk av PC-verktøy inngår som viktige elementer, tilpasset dagens krav til en effektiv og kunnskapsrik kontormedarbeider.

Obligatoriske emner

Kommunikasjon og praktisk kontorarbeid

Kurset Kommunikasjon og praktisk kontorarbeid gir en innføring i forholdet mellom kommunikasjon og informasjon, og gir innsikt i bevisst bruk av ulike kommunikasjonsformer. Videre gir kurset Kommunikasjon og praktisk kontorarbeid innsikt i møter i arbeidslivet hvor forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møter drøftes spesielt. Det legges også vekt på å beherske skriftlig framstilling samt kundebehandling spesielt.

Regnskap for kontormedarbeidere

Regnskap for kontormedarbeidere gir en innføring i begreper og sammenhenger i regnskapsteori og en grunnleggende forståelse for regnskap. Microsoft Excel som verktøy benyttes i praktisk regnskapsarbeid i kurset.

Medarbeiderskap

Kurset Medarbeiderskap gir bred innsikt i hvordan medarbeidere i en virksomhet skal kunne skape et mer effektivt og tilfredsstillende arbeidsmiljø. Kurset er et utviklingsprogram for medarbeiderne i en bedrift som skal nå mål og oppnå resultater. Medarbeiderne skal utnytte sin faglige spisskompetanse og forbedre sin samhandling for derigjennom å utvikle seg selv og virksomheten.

Bruk av PC-verktøy Kan kjøpes separat

I kurset Bruk av PC-verktøy gis en innføring i bruken av de vanligste PC-verktøy som benyttes i arbeidslivet, og aktiv anvendelse av disse verktøyene i det daglige arbeidet. Kurset tar utgangspunkt i Microsoft Office for Windows PC-er, men inneholder også leksjoner for deg som bruker Mac.

Mer informasjon

Læringsmål

Kontormedarbeider gir deg kunnskap om grunnleggende databehandling, bruk av Internett og IT-verktøyene Microsoft Word, Excel og Powerpoint. Regnskap, fakturering og enkel bokføring lærer du ved hjelp av et enkelt regnskapsoppsett i Excel.

Gjennom utdanningen lærer du hvordan du opptrer smidigere, tryggere og mer effektivt på arbeidsplassen. Bli bevisst på å utvikle dine individuelle ferdigheter samtidig som du skal fungere i et godt samarbeid med dine kolleger. Få kunnskap om endringsprosesser i arbeidslivet og lær hvordan du og dine kolleger kan bidra til at slike prosesser fører til læring og utvikling på arbeidsplassen.

Karrieremuligheter

Kontormedarbeider gir deg mulighet til å søke arbeid i alle typer bedrifter, uavhengig av bransje og sektor. Du får kompetanse til å ivareta moderne, kontorfaglige oppgaver i forbindelse med service- og kundebehandling, arkivering, møtevirksomhet, logistikk, innkjøp, salg, regnskap og bokføring.

Finansiering

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Eksamen

4 timers hjemmeeksamen.

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

  • 1 eksamen á kr 1 950,-

Bokliste

Følgende bøker benyttes i kurset:

  • Medarbeiderskap: lærende arbeid (Per E. Haugen)
  • Administrasjon (Nils Petter Johnsrud m.fl)

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk