Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Fagskole

Saksbehandler

Vår fagskoleutdanning, Saksbehandler, er rettet mot deg som ønsker en jobb der du deltar i beslutningsprosesser. Utdanningen gir deg kunnskap om statsrett og forvaltningsrett, sentrale lover som Grunnloven, forvaltningsloven og offentleglova, saksbehandlingsregler og arkiv.

Studiepoeng

30

Studietid

12 mnd

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Saksbehandler

Kr 42 500,-

Beskrivelse

På fagskoleutdanningen, Saksbehandler, lærer du å vurdere om vedtak oppfyller kravet til «forsvarlig saksbehandling» i henhold til forvaltningsloven. Du lærer også om habilitet og taushetsplikt, om hvordan forvaltningen skal legge til rette for at partene skal kunne ivareta sitt eget beste og prosesser for klagebehandling. Du vil få trene på å saksbehandle ulike caser, og se på virkelige saker med bruk av juridisk metode og relevant regelverk.  Du får også trening i å bruke programvarer innen saksbehandling og arkiv.

Gjennomføring:
  • Nettstudier: denne utdanningen tilbys kun som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart januar 2021

Last ned informasjon om Saksbehandler

Obligatoriske emner

Forvaltning og saksgang

I dette emnet lærer du om de sentrale styringsorganene i statsforfatningen, slik som Stortinget, Kongen i statsråd/regjeringen, Høyesterett og domstolene, samt Riksrett. Emnet tar for seg det rettslige forholdet mellom statsmaktene. I tillegg får du kjennskap til det politiske systemet med demokrati, stemmerett, valg og nominasjon.

Juridiske emner

I dette emnet lærer du om de generelle saksbehandlingsreglene som gjelder ved nær all saksbehandling i offentlig forvaltning. Innledningsvis starter vi med å se nærmere på de ulike rettskildekategoriene, for å gi deg grunnleggende kunnskap om juridisk metode.

Arkiv og prosessverktøy

Emnet Arkiv og prosessverktøy, omhandler prinsipper og regler som gjelder for arkivering og journalføring i offentlig forvaltning. Arkivering er avgjørende for at forvaltningen skal kunne dokumentere, og bevise for ettertiden, de vurderinger som ble gjort og de vedtak som ble fattet.

Prosjekt

Det vil i løpet av utdanningen gjennomføres et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt, relevant tema.

Mer informasjon

Studiestart nettutdanning

Nettutdanning 2021: Oppstart 28. januar. August (dato enda ikke satt)

Karrieremuligheter

Saksbehandlere arbeider innen mange fagområder og utdanningen kan gjøre deg kvalifisert for å jobbe innenfor:

  • helse
  • eldreomsorg
  • utdanning
  • plan- og bygningsrett
  • utlendingsrett
  • miljørett

For å nevne noen områder. 

Pris

Nettutdanning:

Kr 42.500,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgifter og Office 365. Lærebøker kommer i tillegg, men nytt av året er at enkelte bøker er inkludert i studieavgiften. Endelig pensumliste er klar 3 uker før studiestart.

Utdanningen Saksbehandler er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Her finner du betalingsplan for Saksbehandler

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Eksamen

Det gjennomføres 4 timers skriftlig eksamen i emnene:

  • Forvaltning og saksgang
  • Juridiske emner
  • Arkiv og prosessverktøy

Prosjektet vurderes med en samlekarakter av presentasjonen og den skriftlige innleveringen.

Det er krav om at man har bestått alle emnene for å få utstedt vitnemål.

All informasjon om eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk