Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Fagskole

Saksbehandler

Vår fagskoleutdanning, Saksbehandler, er rettet mot deg som ønsker en jobb der du deltar i beslutningsprosesser. Utdanningen gir deg kunnskap om statsrett og forvaltningsrett, sentrale lover som Grunnloven, forvaltningsloven og offentleglova, saksbehandlingsregler og arkiv.

Studiepoeng

30

Studietid

12 mnd

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Saksbehandler

Kr 41 500,-

Beskrivelse

Du lærer å vurdere om vedtak oppfyller kravet til «forsvarlig saksbehandling» iht forvaltningsloven. Du lærer også om habilitet og taushetsplikt, om hvordan partene skal kunne ivareta sitt eget beste og prosesser for klagebehandling. Du vil få trene på å saksbehandle ulike caser og virkelige saker med bruk av juridisk metode og relevant regelverk.  Du får også trening i å bruke programvarer innen saksbehandling og arkiv. 

Gjennomføring:
 • Nettstudier: denne utdanningen tilbys kun som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart medio september 

Last ned informasjon om Saksbehandler

Emner

Forvaltning og saksgang

I dette emnet lærer du om de sentrale styringsorganene i statsforfatningen slik som Stortinget, Kongen i statsråd/regjeringen, Høyesterett og domstolene, samt Riksrett. Emnet tar for seg det rettslige forholdet mellom statsmaktene. I tillegg får du innsikt i det politiske systemet med demokrati, stemmerett, valg og nominasjon.

Juridiske emner

I dette emnet lærer du om rettsreglene som gjelder ved all saksbehandling. Innledningsvis inneholder emnet sentrale rettskilder som blant annet Norges lover, rettspraksis, forarbeider og sedvane for å gi deg grunnleggende kunnskap om juridisk metode.

Arkiv og prosessverktøy

Emnet Arkiv og prosessverktøy omhandler prinsipper og regler som gjelder for arkivering. Arkivering er avgjørende for at forvaltningen skal kunne dokumentere og bevise for ettertiden de vurderinger som ble gjort og de vedtak som ble fattet

Prosjekt

Det skal i løpet av utdanningen gjennomføres ett prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt relevant tema. 

Mer informasjon

Studiestart nettutdanning

Oppstart høst 2020: medio september 

Karrieremuligheter

Saksbehandlere arbeider innen mange fagområder og utdanningen gjør deg kvalifisert for å jobbe med saker innenfor:

 • helse
 • eldreomsorg
 • NAV
 • utdanning
 • plan- og bygningsrett
 • utlendingsrett
 • miljørett

For å nevne noen.

Pris

Nettutdanning:

Kr 41.500,- inklusiv registreringsavgift og eksamensavgifter. Lærebøker kommer i tillegg.

Utdanningen Saksbehandler er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Eksamen

Det gjennomføres 4 timers skriftlig eksamen i emnene:

 • Forvaltning og saksgang
 • Juridiske emner
 • Arkiv og prosessverktøy

Prosjektet vurderes med en samlekarakter av presentasjonen og den skriftlige innleveringen.

Det er krav om at man har bestått alle emnene for å få utstedt vitnemål.

All informasjon om eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk