Skip to main content

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Fagskole

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap

Velkommen til Norges første fagskoleutdanning innen sirkulærøkonomi og klimaregnskap! 

Handelsnæringen, slik vi kjenner den, beveger seg fra en hovedsakelig lineær økonomi til en mer sirkulær økonomi. Bevissthet rundt miljø og bærekraft har aldri vært mer aktuelt, og stadig flere selskap blir nødt til å endre forretningsmodell og strategi.

Studiepoeng

30

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap

Kr 48 500,-

Beskrivelse

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap, er en fremtidsrettet utdanning som fokuserer på de utfordringene og behovene varehandelen går i møte.

Utdanningen vil gi deg innsikt i hva sirkulærøkonomi er, og hvordan det påvirker handelsbransjen. Omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi gir muligheter for innovasjon og bærekraftig vekst. Du vil få innsikt i hvordan du kan beregne et klimaregnskap for virksomhetens klimaavtrykk, og forståelse av hvordan det «grønne skiftet» og delingsøkonomien påvirker handelen.

Denne utdanningen forbereder deg på arbeidsoppgavene innen et dynamisk og viktig fagfelt, som vil åpne for flere arbeidsmuligheter innenfor varehandelen. Eksempler på dette, er bærekraftrådgiver eller bærekraftsansvarlig innen ulike varehandler.

Vi tilbyr lærere med solid formidlingsevne, erfaring fra handelsnæringen samt spennende og relevante gjesteaktører fra bransjen. Utdanningen er nettbasert med tre fysiske samlinger i Oslo. En på høsten og to på våren.

Gjennomføring:

 • Nettstudier m/samling: Denne utdanningen har fast oppstart på nett med samlinger - neste studiestart er januar 2021. Det vil bli avholdt en samling kort tid etter oppstart, samt to samlinger våren 2021. Alle samlinger vil bli avholdt i Oslo.

Obligatoriske emner

Sirkulærøkonomi Studiepoeng: 6

Emnet omhandler hva sirkulærøkonomi er, og hvilke konsekvenser overgangen fra lineær økonomi til sirkulær økonomi har for fremtidens forretningsmodeller. 

Verdikjeder Studiepoeng: 6

Emnet gir innsikt i livssyklusen til produkter. Studentene vil få forståelse for forretningsmulighetene som ligger i å skape merverdi av produkter som ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige formål gjennom bla reparasjon, gjenbruk og redesign

Rapportering og klimaregnskap Studiepoeng: 6

Emnet gir en innføring i klimaregnskap og rapportering på klimaavtrykk, samt innsikt i ulike standarder og hvordan rapportere på disse. Eksempelvis; GHG protokoll, GRI, CDP og UN Global Compact. 

Arbeidslivstilknytning Studiepoeng: 6

Emnet vil ha erfaringsdeling og direkte dialog med arbeidslivet, spennende og relevante gjesteforelesere, samt tilgang til praktiske caser gjennom samarbeidsaktører. 

Innovasjon og smart samarbeid Studiepoeng: 6

Emnet gir innsikt i hvordan man oppnår bærekraftig lønnsomhet gjennom regionale og lokale samarbeid. Erfaringsdeling og best practice er en sentral del for å vise hvordan man kan samarbeide på tvers av næringer for å løse felles utfordringer. Emnet gir også innsikt i modeller for utvikling av nye bærekraftige forretningsmodeller. 

Mer informasjon

NETTSTUDIER MED SAMLINGER

Studiestart: Januar 2021 

Nettstudier med samlinger er en kombinasjon av nettskole og klasseromsundervisning. Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men samtidig vil ha støtte fra en lærer og en klasse. Det meste av undervisningen er nettbasert, men samlingene blir i Oslo og er over 2 ukedager. Alle de tre samlingene skal avholdes sentralt i Oslo i ukedagene (2 på våren og 1 på høsten). 

Reise, kost og opphold skal studentene selv avdekke. 

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning, har du:

• Kunnskap om hva sirkulærøkonomi er, og se hvordan sirkulærøkonomisk drift av 

virksomheten kan gi et viktig konkurransefortrinn i handelsbransjen. 

• Forståelse for verdikjeden, råvarer og gjenbruk 

• Forståelse for hva klima- og bærekraftregnskap er, og kjenner til ulike 

rapporteringsstandarder, sertifiseringsordninger og styringsverktøy for klimaregnskap 

• Kunnskap om publikums og eksterne aktørers forventninger og 

forbrukertrender som påvirker kjøp- og forbrukeratferd 

• Innsikt i relevante lover, forskrifter og andre rettskilder, samt regler og 

styringsdokumenter 

• Kunnskap om hvor du finner relevant informasjon for oppdatering av fagkunnskapen din 

• Kunnskap om digitale verktøy og teknologiske løsninger som vil kunne øke 

omstillingstakten i et bærekraftperspektiv  

Overordnede ferdigheter 

Etter fullført utdanning, kan du:

• Bruke kunnskap om sirkulærøkonomi og forstå hvordan du kommer i gang med 

omstilling fra lineær til sirkulærøkonomisk virksomhet 

• Sikre at verdikjeden, herunder leverandører, driver bærekraftig i henhold til 

gitte miljøkrav, og at virksomhetens råvarer er bærekraftige 

• Ivareta og løse arbeidsoppgaver, og sette krav om bærekraftansvar til 

leverandører og andre eksterne samarbeidspartnere og interne aktører på en 

hensiktsmessig måte 

• Gjøre et utvalg av måltall for klima- og bærekraftrapportering i virksomheten 

• Kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for 

iverksetting av tiltak, samt løse disse på en selvstendig måte 

• Finne oppdatert relevant fagstoff og informasjon som sikrer et forsvarlig 

klimaavtrykk av virksomheten, eksempelvis aktuelle sertifiseringsordninger 

• Bruke digitale verktøy til å planlegge og gjennomføre bærekraftige løsninger 

Overordnet generell kompetanse 

Du lærer å:

• Se forretningsmuligheter i det «grønne skiftet» fra lineær til sirkulærøkonomi, 

og utvikle bærekraftige og lønnsomme modeller for virksomheten 

• Vurdere nye digitale løsninger for å utvikle fortsatt bærekraftig drift 

• Gjøre et reflektert valg av samarbeidspartnere virksomheten skal ha, i lys av 

egne miljøkrav 

• Utvikle rutiner og rapporteringsordninger for bærekraft- og klimaregnskap 

• Gjøre et valg av rapporteringsstandarder, eller sertifiseringsordninger som er 

relevant for virksomheten, og rapportere på den. 

• Forstå bærekraft- og miljøpolitikkens betydning i et samfunns- og 

verdiskapingsperspektiv 

• Bruke tilegnet kunnskap om organisasjoner og nettverk innenfor bærekraft og 

sirkulærøkonomi, og kan delta og bidra i nettverk utenfor egen bedrift 

Karrieremuligheter

 • bærekraftcoach
 • bærekraftsansvarlig
 • bærekraftkoordinator
 • bærekraftrådgiver
 • bærekraftansvarlig
 • gjenbruksansvarlig
 • opplæringsansvarlig
 • miljørådgiver

En butikkmedarbeider med denne utdanningen og med noe erfaring fra handelsbransjen kan oppnå assisterende butikksjef, butikksjef, franchisetaker eller som eier av egen bedrift, eller som bli ansatt ved et hovedkontor.

Pris

Pris kr 48.500,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 356. Lærerbøker kommer i tillegg. Reise, kost og opphold kommer også i tillegg. 

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap er et tverrfaglig fagområde hvor prinsippene som læres kan gjelde mange ulike bransjer. Utdanningen fokuserer på sirkulære modeller, og best practice hovedsaklig innenfor mat, tekstil og kosmetikk bransjen. Derfor er opptak fra disse fagområdene relevant.

Generell studiekompetanse/eller bestått videregående opplæring innen:

 

• Fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse innen utdanningsprogram for restaurant- og matfag 

• Fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse innen utdanningsprogram for frisør, blomster, 

 • interiør og eksponeringsdesign 

• Relevante fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse innen utdanningsprogram for håndverk, 

 • design og produktutvikling 

• Relevante fagbrev fra utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag knyttet til kosmetikk 

 • bransjen herunder; yrkeskompetanse hudpleier, yrkeskompetanse apotektekniker og 
 • yrkeskompetanse fotterapeut. 

• Andre relevante fagbrev: fagbrev salgsmedarbeider, fagbrev administrasjonsmedarbeider, 

fagbrev logistikkoperatør. 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Personer uten generell studiekompetanse, eller fagbrev i henhold til opptakskravene, men som har

annen utdanning og/eller relevant arbeidserfaring.

Det vil gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om en person har oppnådd en kompetanse

som er tilsvarende det formelle opptakskravet til utdanningen. Søker må være 23 år eller eldre i

opptaksåret for å tas opp på grunnlag av realkompetanse.

Utdanningen fokuserer på bærekraftig forretningsmodeller hovedsakelig innenfor mat, tekstil og

kosmetikk bransjen, derfor er opptak fra disse fagområdene relevant.

Eksamen

Det vil bli avholdt 5 ulike eksamener i de ulike emnene hvor av noen vil bli muntlig presentasjon for lærer via zoom, noen vil bli korte skoleeksamener med alle hjelpemidler og noen er lengre prosjektoppgaver.

All informasjon om eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk