Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Fagskole

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap

Velkommen til Norges første fagskoleutdanning innen sirkulærøkonomi og klimaregnskap!

Næringslivet, slik vi kjenner det, beveger seg fra en hovedsakelig lineær økonomi til en mer sirkulær økonomi. Bevissthet rundt miljø og bærekraft har aldri vært mer aktuelt, og stadig flere selskap blir nødt til å endre forretningsmodell og strategi.

Studiepoeng

30

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap

Kr 48 500,-

Beskrivelse

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap, er en fremtidsrettet fagskoleutdanning, som fokuserer på de utfordringene og behovene norske virksomheter står i nå.

Utdanningen vil gi deg innsikt i hva sirkulærøkonomi er, og hvordan denne overgangen påvirker ulike virksomheter. Omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi, gir muligheter for innovasjon og bærekraftig vekst. Du vil få innsikt i hvordan du kan beregne et klimaregnskap for virksomhetens klimaavtrykk, og forståelse for hvordan det «grønne skiftet» og delingsøkonomi påvirker handelen.

Dette studiet er utviklet i tett samarbeid med næringslivet, og henter derfor eksempler fra forskjellige bransjer, som tekstil-, mat-, bil-, bygg- og anleggsbransjen m.m. 

Denne utdanningen forbereder deg på arbeidsoppgavene innen et dynamisk og viktig fagfelt, og vil åpne for flere arbeidsmuligheter, som for eksempel bærekraftrådgiver eller bærekraftsansvarlig innen ulike virksomheter.

Vi tilbyr lærere med solid formidlingsevne, erfaring fra bærekraft og sirkulærøkonomi, samt spennende og relevante gjesteaktører fra bransjen. Utdanningen er nettbasert med tre fysiske samlinger i Oslo - én på høsten og to på våren.

.

Gjennomføring:

 • Nettstudier m/samling: Neste studiestart er 28. januar 2021. Det vil bli avholdt en samling kort tid etter oppstart. Totalt tilbyr utdanningen to samlinger på våren og én på høsten. Samlingene er ikke obligatoriske, men anbefales for optimalt læringsutbytte. Alle samlinger vil bli avholdt i Oslo, om fysisk mulig. Alternativt blir samlingene digitale over zoom på samme datoer. Vi ber om forståelse for at informasjon kommer nærmere samlingsdatoene, og vi vil selvsagt tilrettelegge så godt som mulig.

Obligatoriske emner

Sirkulærøkonomi Studiepoeng: 6

Emnet omhandler hva sirkulærøkonomi er, og hvilke konsekvenser overgangen fra lineær økonomi til sirkulær økonomi har for fremtidens forretningsmodeller. 

Verdikjeder Studiepoeng: 6

Emnet gir innsikt i livssyklusen til produkter. Studentene vil få forståelse for forretningsmulighetene som ligger i å skape merverdi av produkter som ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige formål gjennom bla reparasjon, gjenbruk og redesign

Rapportering og klimaregnskap Studiepoeng: 6

Emnet gir en innføring i klimaregnskap og rapportering på klimaavtrykk, samt innsikt i ulike standarder og hvordan rapportere på disse. Eksempelvis; GHG protokoll, GRI, CDP og UN Global Compact. 

Arbeidslivstilknytning Studiepoeng: 6

Emnet vil ha erfaringsdeling og direkte dialog med arbeidslivet, spennende og relevante gjesteforelesere, samt tilgang til praktiske caser gjennom samarbeidsaktører. 

Innovasjon og smart samarbeid Studiepoeng: 6

Emnet gir innsikt i hvordan man oppnår bærekraftig lønnsomhet gjennom regionale og lokale samarbeid. Erfaringsdeling og best practice er en sentral del for å vise hvordan man kan samarbeide på tvers av næringer for å løse felles utfordringer. Emnet gir også innsikt i modeller for utvikling av nye bærekraftige forretningsmodeller. 

Mer informasjon

NETTSTUDIER MED SAMLINGER

Nettstudier med samlinger 2021: Oppstart 28. januar

Nettstudier med samlinger er en kombinasjon av nettskole og klasseromsundervisning. Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men samtidig vil ha støtte fra en lærer og en klasse. Det meste av undervisningen er nettbasert, men samlingene blir i Oslo og er over 2 ukedager. Alle de tre samlingene skal avholdes sentralt i Oslo i ukedagene (2 på våren og 1 på høsten). Alternativt vil samlingene foregå via zoom på samme datoer, men med redusert timeantall. Samlingene er ikke obligatoriske, men anbefales sterkt for optimalt læringsutbytte. 

Reise, kost og opphold skal studentene selv avdekke. 

Læringsutbytte

Denne fagskoleutdanningen gir deg:

 • Kunnskap om bærekraftig utvikling, og hvordan dette henger sammen med handelsnæringen
 • Forståelse for hva sirkulærøkonomi er, og hvordan du kan bruke prinsippene inn i eksisterende- og nye forretningsmodeller
 • Innsikt i verdikjeder og produkters livssyklus
 • Kompetanse til å lage et klimaregnskap
 • Kunnskap og innsikt i hvorfor det grønne skiftet er lønnsomt og gir et konkurransefortrinn
 • Forståelse for hvordan samarbeid og innovasjon er nødvendig for å lykkes

Karrieremuligheter

 • bærekraftcoach
 • bærekraftsansvarlig
 • bærekraftkoordinator
 • bærekraftrådgiver
 • bærekraftansvarlig
 • gjenbruksansvarlig
 • opplæringsansvarlig
 • miljørådgiver

En butikkmedarbeider med denne utdanningen, og med noe erfaring fra handelsbransjen, kan oppnå assisterende butikksjef, butikksjef, franchisetaker eller som eier av egen bedrift, eller som bli ansatt ved et hovedkontor.

Pris

Pris kr 48.500,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 356. Lærerbøker kommer i tillegg. Reise, kost og opphold kommer også i tillegg. 

Betalingsplan for Sirkulærøkonomi og klimaregnskap

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap er et tverrfaglig fagområde hvor prinsippene som læres kan gjelde mange ulike bransjer. Utdanningen fokuserer på sirkulære modeller, og best practice hovedsaklig innenfor mat, tekstil og kosmetikk bransjen. Derfor er opptak fra disse fagområdene relevant.

Generell studiekompetanse/eller bestått videregående opplæring innen:

• Fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse innen utdanningsprogram for restaurant- og matfag 

• Fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse innen utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

• Relevante fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse innen utdanningsprogram for håndverk, design og produktutvikling 

• Relevante fagbrev fra utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag knyttet til kosmetikk. Bransjen herunder; yrkeskompetanse hudpleier, yrkeskompetanse apotektekniker og yrkeskompetanse fotterapeut. 

• Andre relevante fagbrev: fagbrev salgsmedarbeider, fagbrev administrasjonsmedarbeider, fagbrev logistikkoperatør. 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Personer uten generell studiekompetanse, eller fagbrev i henhold til opptakskravene, men som har annen utdanning og/eller relevant arbeidserfaring.

Det vil gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om en person har oppnådd en kompetanse som er tilsvarende det formelle opptakskravet til utdanningen. Søker må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å tas opp på grunnlag av realkompetanse.

Utdanningen fokuserer på bærekraftig forretningsmodeller hovedsakelig innenfor mat, tekstil og kosmetikk bransjen, derfor er opptak fra disse fagområdene relevant.

Eksamen

Det vil bli avholdt 5 ulike eksamener i de ulike emnene hvor av noen vil bli muntlig presentasjon for lærer via zoom, noen vil bli korte skoleeksamener med alle hjelpemidler og noen er lengre prosjektoppgaver.

All informasjon om eksamen.

Studiemateriell

Full oversikt over pensumliste for Sirkulærøkonomi og klimaregnskap finner du her

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk