Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Fagskole

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap

Velkommen til Norges første fagskoleutdanning innen sirkulærøkonomi og klimaregnskap! 

Handelsnæringen, slik vi kjenner den, beveger seg fra en hovedsakelig lineær økonomi til en mer sirkulær økonomi. Bevissthet rundt miljø og bærekraft har aldri vært mer aktuelt, og stadig flere selskap blir nødt til å endre forretningsmodell og strategi.

Studiepoeng

30

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap

Kr 48 500,-

Beskrivelse

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap, er en fremtidsrettet utdanning som fokuserer på de utfordringene og behovene varehandelen går i møte.

Utdanningen vil gi deg innsikt i hva sirkulærøkonomi er, og hvordan det påvirker handelsbransjen. Omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi gir muligheter for innovasjon og bærekraftig vekst. Du vil få innsikt i hvordan du kan beregne et klimaregnskap for virksomhetens klimaavtrykk, og forståelse av hvordan det «grønne skiftet» og delingsøkonomien påvirker handelen.

Denne utdanningen forbereder deg på arbeidsoppgavene innen et dynamisk og viktig fagfelt, som vil åpne for flere arbeidsmuligheter innenfor varehandelen. Eksempler på dette, er bærekraftrådgiver eller bærekraftsansvarlig innen ulike varehandler.

Vi tilbyr lærere med solid formidlingsevne, erfaring fra handelsnæringen samt spennende og relevante gjesteaktører fra bransjen. Utdanningen er nettbasert med tre fysiske samlinger i Oslo. En på høsten og to på våren.

Er du interessert? Meld inn din interesse til: veiledning@nki.no og du vil få ytterligere informasjon. 

Gjennomføring:

  • Nettstudier m/samling: Denne utdanningen har fast oppstart på nett med samlinger - neste studiestart er januar 2021. Det vil bli avholdt en samling kort tid etter oppstart, samt to samlinger våren 2021. Alle samlinger vil bli avholdt i Oslo.

Obligatoriske emner

Sirkulærøkonomi Studiepoeng: 6

Emnet omhandler hva sirkulærøkonomi er, og hvilke konsekvenser overgangen fra lineær økonomi til sirkulær økonomi har for fremtidens forretningsmodeller. 

Verdikjeder Studiepoeng: 6

Emnet gir innsikt i livssyklusen til produkter. Studentene vil få forståelse for forretningsmulighetene som ligger i å skape merverdi av produkter som ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige formål gjennom bla reparasjon, gjenbruk og redesign

Rapportering og klimaregnskap Studiepoeng: 6

Emnet gir en innføring i klimaregnskap og rapportering på klimaavtrykk, samt innsikt i ulike standarder og hvordan rapportere på disse. Eksempelvis; GHG protokoll, GRI, CDP og UN Global Compact. 

Arbeidslivstilknytning Studiepoeng: 6

Emnet vil ha erfaringsdeling og direkte dialog med arbeidslivet, spennende og relevante gjesteforelesere, samt tilgang til praktiske caser gjennom samarbeidsaktører. 

Innovasjon og smart samarbeid Studiepoeng: 6

Emnet gir innsikt i hvordan man oppnår bærekraftig lønnsomhet gjennom regionale og lokale samarbeid. Erfaringsdeling og best practice er en sentral del for å vise hvordan man kan samarbeide på tvers av næringer for å løse felles utfordringer. Emnet gir også innsikt i modeller for utvikling av nye bærekraftige forretningsmodeller. 

Mer informasjon

NETTSTUDIER MED SAMLINGER

Studiestart: Januar 2021 

Nettstudier med samlinger er en kombinasjon av nettskole og klasseromsundervisning. Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men samtidig vil ha støtte fra en lærer og en klasse. Det meste av undervisningen er nettbasert, men samlingene blir i Oslo og er over 2 ukedager. Mer informasjon om dette kommer fortløpende. 

Reise, kost og opphold skal studentene selv avdekke. 

Pris

Pris kr 48.500,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 356. Lærerbøker kommer i tillegg. Reise, kost og opphold kommer også i tillegg. 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk