For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Sandra tar Logistikkfagskolen for å bli en framtidsressurs

Sandra-student-logistikkfagskolen-jobber-paa-pc-i-stua

I en alder av 36 med to små barn på 2 og 4 år, og i full gang med husprosjekt i Trondheim, fant Sandra fagskoleutdanning i logistikk og ledelse på NKI Nettstudier. Utdanningen appellerte mest på grunn av viktigheten og aktualiteten i en verden i rask utvikling. 

Det var ikke egentlig slik at Sandra var skolelei, men hun har aldri hatt en klar retning i karriereveien. Sandra har lenge hatt mange ulike interesser og lysten til å studere, men det ble bare ikke slik - før nå.

"Jeg ønsket å lære om bærekraftig utvikling og grønn logistikk, og fagene på Logistikkfagskolen virket spennende med store muligheter i fremtiden." 

Perfekt med nettstudier i en hektisk hverdag 

Sandra er utdannet helsefagarbeider i Sverige, og har jobbet innen psykiatri og eldreomsorgen. I 2011 flyttet hun til Oslo, og jobbet som ombordansvarlig på Flytoget i 8 år. Sandra og samboeren har alltid jobbet turnus, men det fungerte ikke i kombinasjon med småbarnslivet. Familien flyttet til Trondheim i 2020, og da bestemte Sandra seg for å begynne og studere. Hun valgte Logistikkfagskolen på NKI fordi nettstudier gir fleksibilitet i en hektisk hverdag med små barn og husprosjekt. 

"Jeg liker godt å være nettstudent – da kan jeg studere når det passer meg. Selv om det er hektisk med syke barn og hverdagsstress, så trenger det ikke gå utover studiet." 

Mange ulike muligheter i fremtiden

For Sandra har det ikke vært et mål å jobbe mot en spesifikk karriere, men hun har heller ønsket å utvikle seg som person gjennom ulike opplevelser og erfaringer. Det har gitt henne mye verdifull kunnskap som hun får bruk for sammen med logistikkutdanningen. Samtidig gir bredden og variasjonen innen logistikk et godt grunnlag for veien videre. Det er mange muligheter innen logistikk i Trondheim, og det er et pluss når familien ønsker å etablere seg i byen. 

"Veien blir til mens man går", sier Sandra med et smil,  "... og jeg gleder meg til en fremtid i logistikkbransjen."

Bli en framtidsressurs med logistikk utdanning 

Ønsker du mer kunnskap i møte med fremtidens utfordringer? Eller kanskje du ser på muligheten for omskolering? Med høyere yrkesfaglig utdanning innen logistikk og ledelse vil du få bred kunnskap innen bærekraftig utvikling, innkjøp, sirkulærøkonomi, avfallshåndtering og digital kompetanse. Logistikkfaget vil gi deg innsikt i betydningen av helhetlig planlegging og samarbeid over hele verdikjeden. 

Grønn logistikk og bærekraftig drift er avgjørende for bedrifter som skal ha en fremtid – og med logistikkutdannelse vil du være en verdifull kandidat i arbeidsmarkedet. Du vil kvalifisere for stillinger på arbeidsledernivå i produksjon-, grossist- eller transport/logistikkbedrifter, og eksempler på stillingstitler kan være blant annet logistikkarbeider, innkjøper og lageransvarlig.