For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Prosjektlederskolen

Mannlig prosjektleder skriver på post-it lapp på en tavle
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
18 stk
Pris:
kr 48 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
18 stk
Studietilgang:
12 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 48 500,-

Bli en god prosjektleder og få kontroll på prosjektene dine med fagskolen, Prosjektlederskolen. Prosjektarbeid er en økende arbeidsform i mange virksomheter, derfor vil kunnskap rundt prosjektledelse være verdifullt for dagens og fremtidens arbeidsmarked.

Hva får du med Prosjektlederskolen

Prosjektlederskolen gir deg som ønsker å jobbe som prosjektleder kunnskap og kompetanse innenfor generelt prosjektledelse, prosjektstyring, prosjektøkonomi, teamarbeid og kommunikasjon. Utdanningen passer både for deg som ønsker å bli prosjektleder og for deg som har erfaring men ønsker oppdatert kunnskap og å formalisere kompetansen din. Dette nettstudiet forbereder deg på utfordringer knyttet til prosjektledelse og du vil få utviklet din kompetanse innen digitale prosjektstyringsverktøy.

Behovet er stort for ledere og ansatte med nødvendig kompetanse til å organisere, administrere, styre og evaluere små og store prosjekter. Prosjektleder utdanningen gir deg relevant kunnskap om når det er hensiktsmessig å organisere arbeidet i et prosjekt, hvordan arbeidet kan organiseres og hvilken organisering som bør benyttes. 

Med Prosjektlederskolen lærer du hvordan du skal lykkes med planlegging, organisering, styring og ledelse av prosjekter – helt fra idéstadiet til gevinstrealisering.

Prosjektlederskolen passer for deg som: 

 • Ønsker å oppdatere faglig kunnskap om prosjektledelse 
 • Ønsker å utvikle kompetanse innen digitale prosjektstyringsmodeller
 • Arbeider med prosjekter til daglig, men mangler et faglig fundament 

Prosjektlederskolen nettstudium 

Hos NKI kan du studere prosjektledelse uansett hvor du bor, alt du trenger er en PC/mobil og internett. Prosjektlederskolen er en fagskole som gir deg 30 studiepoeng, og tilbys som deltids- og nettstudium. Studer hvor du vil, når du vil, og gjennomfør i ditt eget tempo. Utdanningen er lagt opp slik at den kan kombineres med jobb, familieliv eller annet. Studiestart hver dag, hele året! 

Ønsker du økt kunnskap og innsikt i prosjektledelse? Emnet Prosjektledelse vil gi deg en grundig innføring i de sentrale arbeidsoppgavene for en prosjektleder og hva et prosjekt er. Samt hvilke spesielle ledelsesutfordringer prosjektledelse fører med seg og hva som skal til for å lykkes. 

Prosjektledelse tilhører fagskolen Prosjektlederskolen, men kan også kjøpes separat. Emnet gir deg 5 studiepoeng.

Bli en bedre prosjektleder og vær rustet for den økte bruken av prosjektarbeid som arbeidsform i mange virksomheter, noe som vil innebære at det blir enda større behov for dyktige prosjektledere. 

Dette lærer du i emnet Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om å bygge kunnskaper og ferdigheter i organisering av prosjektarbeid, samt metoder og oppgaver egnet for prosjektarbeidsformen. Videre omfatter emnet kunnskap om aktiv deltakelse og ledelse av prosjekter.

I arbeidet som prosjektleder er det viktig å hente ut verdier fra prosjektarbeidet. Ved å jobbe som prosjektleder får man mulighet til å tilegne seg kompetanse og ferdigheter gjennom å lede virksomheter og hente verdier for prosjekteiere. Prosjektledelse handler om å lykkes gjennom samarbeid med andre. 

Sentrale temaer:

 • Hvorfor det å være prosjektleder både er krevende og svært givende 
 • Hva som kjennetegner et prosjekt 
 • Hvilke oppgaver som egner seg for prosjektarbeidsformen 
 • Hva som kjennetegner en god prosjektleder 
 • Viktigheten av prosjektteamet 
 • At ulike prosjekttyper skaper ulike utfordringer 

Studiestart Prosjektledelse

Du kan starte på emnet hver dag, hele året og studere fra hvor du vil. Alt du trenger er en PC/mobil og internett. Prosjektledelse er lagt opp som deltidsstudie over nett slik at du kan kombinere studier med jobb og hverdagsliv. 

Eksamen gjennomføres i mai/juni og november/desember, og du melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Bli mer bevisst på egen kommunikasjon og få begreper å bruke på veien til bedre og mer bevisst kommunikasjon i prosjekter. Kommunikasjon handler om samspillet mellom leder og medarbeider, og om hvordan lederen bør kommunisere med medarbeidere i prosjektet, i linjeorganisasjonen og med andre interessenter. 

Kommunikasjon tilhører fagskolen Prosjektlederskolen, men kan også kjøpes separat. Emnet gir deg 5 studiepoeng.

Dette lærer du med emnet Kommunikasjon

Emnet omhandler planlegging og gjennomføring av en presentasjon tilpasset en gitt målgruppe, samt grunnleggende kommunikasjonsmodeller. Videre omhandler emnet møteledelse og utarbeidelse av de viktigste dokumenter på arbeidsplassen. 

Hensikten med kurset er å gjøre deg mer bevisst på egen kommunikasjon, og gi deg gode verktøy for å få bedre og mer bevisst kommunikasjon. 

Sentrale teamer

 • Hva som er spesielt for kommunikasjon i prosjekter
 • Få innføring i kommunikasjonsmodell
 • Interkulturell kommunikasjon
 • Informere og kommunisere, muntlig, på en hensiktsmessig måte i ulike situasjoner under prosjektarbeidet 
 • Planlegge og gjennomføre en presentasjon tilpasset en gitt målgruppe 
 • Retorikk - argumentasjonsstrategier 
 • Møteledelse og hvordan du kan forberede og holde en presentasjon

Studiestart i emnet Kommunikasjon

Du kan starte på emnet hver dag, hele året og studere fra hvor du vil. Alt du trenger er en PC/mobil og internett. Kommunikasjon er lagt opp som deltidsstudie over nett slik at du kan kombinere studier med jobb og hverdagsliv. 

Eksamen gjennomføres i mai/juni og november/desember, og du melder deg opp til eksamen når du er klar for det.

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Få økt kunnskap om teamarbeid og hvordan best mulig utnytte ressursene riktig i teamet. Godt teamarbeid kan utgjøre forskjellen på suksess eller fiasko. Lær om hvordan du får en gruppe mennesker til å arbeide mest mulig effektivt for felles mål. 

Teamarbeid tilhører fagskolen Prosjektlederskolen, men kan også kjøpes separat. Emnet gir deg 5 studiepoeng.

Dette lærer du med emnet Teamarbeid

Teamarbeid dreier seg om gruppesamarbeid, arbeidsledelse og organisasjonsformer. Videre omfatter emnet delegering av arbeidsoppgaver, tilrettelegging av et godt arbeidsmiljø, sammensetning av ulike grupper, håndtering av konflikter i gruppen og arbeidsledelse innenfor gruppen eller teamet. 

Emnet handler også om mennesker i arbeid, hvordan vi former arbeidet og selv blir formet. Arbeid i team skaper grunnlag for utvikling av individets ferdigheter og for endring av organisasjonen. Arbeid utføres og koordineres innad i et team og ulike team integreres i samspill i hele organisasjoner for å organisasjonens mål. 

Sentrale temaer

 • Teamarbeid og individet i tema
 • Tillit i teamarbeid og effektivitet
 • Organisasjonsformer og arbeidsformer
 • Suksessfaktorer for å lykkes med team 
 • Samarbeid mot felles mål

Studiestart i emnet Teamarbeid

Det er studiestart hver dag, hele året og du kan studere fra hvor du vil. Alt du trenger er en PC/mobil og internett. Teamarbeid er lagt opp som deltidsstudie over nett slik at du kan kombinere studier med jobb og hverdagsliv. 

Eksamen gjennomføres i mai/juni og november/desember, og du melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Få økt kompetanse innenfor teamutvikling, og lær mer om hvordan man skal trene, lede og utvikle periodiske og faste team. 

Teamutvikling tilhører fagskolen Prosjektlederskolen, men kan også kjøpes separat. Emnet gir deg 5 studiepoeng.

Dette lærer du med emnet Teamutvikling

Emnet tar for seg utvikling av gruppens lagånd og identitet, prosessledelse, problemløsning i gruppen samt coaching av et team. Gulrot eller pisk - hvordan får du teamet ditt til å fungere best mulig? Gjennom dette kurset får du et godt innblikk i hvordan du motiverer og leder deltagerne. 

Vårt utgangspunkt er å betrakte team som en organisatorisk enhet hvor målrettet arbeide finner sted og med mange ulike oppgaver som skal løses. Det er samspillet mellom medlemmene i Teamet som gjør at de i fellesskap kan løse oppgaver. I teamarbeid blir problemløsning en viktig utfordring. Vi tar også for oss hvilke prosesser i teamet som må identifiseres, organiseres og ledes for å gjøre læring og utvikling mulig. 

Sentrale temaer

 • Læring i team
 • Utviklingsprosess
 • Samspill og problemløsning 
 • Kommunikasjon og konflikter i team
 • Kreativitet i team
 • Virtuelle team

Studiestart i emnet Teamutvikling

Det er studiestart hver dag, hele året og du kan studere fra hvor du vil. Alt du trenger er en PC/mobil og internett. Teamarbeid er lagt opp som deltidsstudie over nett slik at du kan kombinere studier med jobb og hverdagsliv. 

Eksamen gjennomføres i mai/juni og november/desember, og du melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Få kontroll på prosjektøkonomien. Emnet gir deg kunnskap om kostnadsteori, økonomisk analyse, samt de vanligste metodene for økonomisk planlegging og økonomistyring.

Prosjektøkonomi tilhører fagskolen Prosjektlederskolen, men kan også kjøpes separat. Emnet gir deg 5 studiepoeng.

Dette lærer du med emnet Prosjektøkonomi

Emnet omfatter grunnleggende forståelse for hvordan økonomifaget inngår som en sentral del av et prosjektarbeid. Det er ikke bare den operasjonelle fremdriften som skal kontrolleres. Prosjektøkonomien står helt sentralt i samtlige prosjekter. Her får du nyttig kunnskap om hvordan du best skal beholde kontroll på viktige økonomiske nøkkeltall. 

Du vil gjennom kurset få en grunnleggende forståelse av prosjektøkonomisk analyse, investeringsbeslutninger og valg av prosjektløsning. 

Sentrale temaer

 • Utgifter og kostnader
 • Kalkylemetoder
 • Budsjettering og økonomisk planlegging i prosjekter
 • Kontantstrømmer 
 • Investeringsanalyser
Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Få kontroll på prosjektene dine, og lær mer om hvordan du kan styre de på en produktiv måte. Prosjektstyring dreier seg om styring av prosessene og tilhørende aktiviteter på en slik måte at sluttproduktet blir i tråd med kravspesifikasjonene.

Prosjektstyring tilhører fagskolen Prosjektlederskolen, men kan også kjøpes separat. Emnet gir deg 5 studiepoeng.

Dette lærer du med emnet Prosjektstyring

Prosjektstyring omfatter faget styring av ressursbruken, herunder både tid, penger og mennesker, på en slik måte at prosjektet ferdigstilles innenfor de avtalte tids- og kostnadsrammene. Emnet benytter digitale prosjektstyringsmodeller i rapporteringsarbeidet. Med praktiske prosjektstyringsmodeller står du bedre rustet til å takle uforutsette hendelser og justerte tids- og fremdriftsplaner. 

Sentrale temaer

 • Sentrale verktøy
 • Gjennomføringsstrategier 
 • Risiko- og usikkerhetshåndtering, rapportering
 • Styring og kontroll
 • Tids- og ressursplanlegging
 • Evaluering av prosjektet, sluttaktiviteter

Studiestart i emnet Prosjektstyring

Det er studiestart hver dag, hele året og du kan studere fra hvor du vil. Alt du trenger er en PC/mobil og internett. Emnet er lagt opp som et deltidsstudium over nett slik at du kan kombinere studier med jobb og hverdagsliv. 

Eksamen gjennomføres i mai/juni og november/desember, og du melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Kunnskaper 

 • har kunnskaper om begreper, prosesser og modeller innen kommunikasjon, økonomi og teamarbeid generelt og i prosjekter spesielt 
 • har innsikt i relevant regelverk og standardarder for prosjektorganisering, avtaler som regulerer forholdet mellom prosjekteier og prosjektleder samt krav til sammenheng mellom kvalitet, pris og tidsbruk 
 • har kunnskaper om prosjektets rolle og funksjon i forskjellige type organisasjoner 
 • kan oppdatere prosjektfaglig kunnskap 
 • har forståelse for betydningen av prosjektorganisering – og gjennomføring av oppgaver i et samfunns– og verdiskapingsperspektiv 
 • har kunnskaper om krav til kvalitet, kostnad og tidsbruk og deres sammenheng i prosjektarbeid/betydning for verdiskapingen i et samfunnsperspektiv 

Ferdigheter 

 • kan anvende faglige teknikker for økonomistyring, budsjettering og kostnadskontroll i prosjekter både på teoretisk funderte prosjekter og i praksis 
 • kan finne fagstoff som er relevant for en prosjektfaglig problemstilling 
 • behersker bruken av et elektronisk prosjektstyringsverktøy til å organisere og følge opp et prosjekt 
 • kan kjenne igjen oppgaver som egner seg for prosjektorganisering og kunne organisere disse som prosjekter 

Generell kompetanse 

 • har forståelse for prosjektfaglige prinsipper 
 • har utviklet en etisk grunnholdning til hvordan prosjektlederen kan utvikle lagånd og lagatferd og systematisk videreutvikle sine medarbeidere gjennom strukturert og bevisst bruk av personlig veiledning/coaching 
 • kan utføre og lede prosjektfaglige oppgaver i forståelse med prosjekteier og øvrige interessenter, både interne og eksterne 
 • kan bygge relasjoner til prosjektgruppen, prosjekteier og andre interessenter, interne og eksterne 
 • har forståelse for prosjektfaglige prinsipper og arbeidsmetoder 

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene, kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

 

Dette studiet tilbys som nettstudie med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Studiet har et arbeidsomfang på 750 studietimer, tilsvarende ett semester på heltid eller to semester på deltid. Du velger selv om du ønsker å gjennomføre på kortere tid, og du kan utvide studietiden ved behov. 

Studiet har obligatoriske arbeidskrav i form av innsendingsoppgaver i nettskolen (i totalt 6 emner), samt eksamener. Fullført og bestått utdanning gir 30 studiepoeng. 

Prosjektveilederen Vaagaasar og Skyttermoen, Cappelen Damm, 2017. ISBN: 9788202549329

Møte mellom mennesker - innføring i interkulturell kommunikasjon, Øyvind Dahl, Gyldendal norske forlag, 2013. ISBN: 9788205446847

Arbeid i team. Læring og utvikling i team, Morten Levin og Monica Rolfsen, Fagbokforlaget, 2015. ISBN: 9788245018004

Prosjektøkonomi, N.C.Moe og E. Gaarder, Fagbokforlaget, 2018. ISBN: 9788256265411 

Målrettet prosjektstyring – Andersen, Grude og Haug, Fagbokforlaget, 2016. ISBN: 9788245039801

Det gjennomføres 24 timers skriftlig hjemmeeksamen i hvert emne. Det vil variere mellom mindre oppgaver og noe større tekstbesvarelser. Alle hjelpemidler er tillatt på eksamen. Det vil være eksamensøving og forberedelser i nettskolen. Eksamen er inkludert i prisen.