For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Ambulansefag Vg2, Programfag (LK20)

Utdanningsnivå:
Yrkesfag på videregående skole
Pris:
kr 23 100,-
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
15

Ønsker du en spennende, variert og meningsfull arbeidshverdag? Da kan utdanningen som ambulansearbeider være noe for deg!

Nettkurs i ambulansefag Vg2

Som ambulansearbeider kan du jobbe i akutthelsetjenesten, både på land, vann og i luften.  I tillegg kan det være mulig å få jobb i humanitære organisasjoner i kriserammede områder, på cruiseskip og i offshorebransjen.  

En av de viktigste arbeidsoppgavene til en ambulansearbeider er livreddende førstehjelp. Men arbeidsdagen består også av rutineoppgaver, for eksempel transport til og fra behandlingssteder og kvalitetssjekk av ambulanse og medisinsk utstyr.  

Som ambulansearbeider må du ha god fysisk og psykisk helse. Et ulykkessted kan være kaotisk og uoversiktlig, du må derfor ha evnen til å holde hodet kaldt i stressede situasjoner. Kommunikasjon og samarbeid på tvers av yrkesgrupper er også en viktig del av ambulansearbeiderens hverdag.  

Ambulansearbeider fagbrev 

For å få fagbrev som ambulansearbeider må du først fullføre å bestå Vg1 og Vg2. Deretter er det læretid i to år. Når læretiden er over, går du opp til en fagprøve. Bestått fagprøve gir deg tittelen ambulansearbeider.  

Eksamen og praksis

Ambulansearbeider Vg2 består av fellesfag og programfag. I tillegg må du sørge for å oppfylle kravene for yrkesfaglig fordypning, som betyr minimum 316 timer relevant praksis innenfor ambulansetjenesten.  

Hvis du har gått på videregående skole tidligere og har noen av fellesfagene fra før, trenger du ikke å ta disse på nytt. Er du usikker på hva du trenger av fag, sjekk med opplæringsetaten i fylket ditt. Våre studierådgivere hjelper deg også gjerne! I tillegg til eksamen i hvert enkelt programfag, er det en tverrfaglig praktisk muntlig eksamen du må gjennom på ambulansefag Vg2. 

 

Programfagene på ambulansefag Vg2 består av fagene under, du kan velge å ta hele pakken eller det enkeltfaget du trenger å ta. 

 • Ambulansemedisin
 • Kommunikasjon og samhandling 
 • Yrkesliv i ambulansefag 

Trenger du også fellesfagene; se Ambulansefag Vg2

Har du lang arbeidserfaring innen ambulansefaget? 

Har du lang yrkespraksis, kan du kvalifisere som praksiskandidat - se Ambulansearbeiderfaget.

Ambulansemedisin er et av de tre programfagene på Vg2 ambulansefag. Du kan ta ambulansemedisin som et enkeltstående kurs, eller som en del av Vg2 ambulansefag - pakken.  

Nettkurs i Ambulansemedisin AMB2005

Kurset dekker teorien i læreplanen etter fagfornyelsen. Sammen med kommunikasjon og samhandling, og yrkesliv i ambulansefag vil ambulansemedisin gjøre deg klar til den 2-årige læretiden i ambulansetjenesten.  

Du får:

 • Opplæringsvideoer til alle kompetansemålene i faget 
 • Test deg selv-oppgaver 
 • Innsendingsoppgaver med tilbakemelding fra lærer  
 • Refleksjon- og diskusjonsoppgaver med andre studenter  
 • Anbefalte og kvalitetsikrede eksterne ressurser for dybdekunnskap  
 • Eksamen-webinar  
 • Kontakt med lærer på chat  
 • Studieveiledning  

Når du starter som student hos oss i NKI, blir du invitert til et introduksjonswebinar. I dette webinaret får du informasjon om hvordan du blant annet melder deg opp til eksamen – og hvordan du logger deg inn i studieplattformen, sender inn oppgaver, etc. Webinaret foregår live, så her er det mulig å stille spørsmål.  

Ambulansemedisin omfatter følgende temaer:   

 • Anatomi og fysiologi 
 • Vurdering og overvåking 
 • Legemidler 
 • Fødsler 
 • Hygiene og smittevern 

Eksamen og praksis i Ambulansemedisin 

Når du studerer fag innenfor videregående opplæring hos NKI, må du ta eksamen som privatist. Du må selv sørge for å melde deg opp til eksamen, men du vil få hjelp og veiledning hos oss. Hvis du ikke har fullført og bestått noen av ambulansefagene fra før, må du melde deg opp til fire eksamener. Det er en skriftlig eksamen for hvert programfag, i tillegg til en tverrfaglig praktisk muntlig eksamen. På den sistnevnte eksamenen må du vise at du evner å se alle programfagene i sammenheng, i tillegg til å vise at du kan bruke teorien du har lært i praksis.  

Les mer...

Pris:
kr 10 700,-
Studietimer:
197
Innsendinger:
5
Fagkode:
AMB2005

Kommunikasjon og samhandling er et av de tre programfagene på Vg2 ambulansearbeider. Du kan ta faget som et enkeltstående kurs, eller som en del av Vg2 ambulansearbeider - pakken.  

Nettkurs i kommunikasjon og samhandling AMB2006

Kurset dekker teorien i læreplanen etter fagfornyelsen. Sammen med ambulansemedisin og yrkesliv i ambulansefag vil kommunikasjon og samhandling gjøre deg klar til den 2-årige læretiden i ambulansetjenesten.  

Du får: 

 • Opplæringsvideoer til alle kompetansemålene i faget 
 • Test deg selv-oppgaver 
 • Innsendingsoppgaver med tilbakemelding fra lærer  
 • Refleksjon- og diskusjonsoppgaver med andre studenter  
 • Anbefalte og kvalitetsikrede eksterne ressurser for dybdekunnskap  
 • Eksamen-webinar  
 • Kontakt med lærer på chat  
 • Studieveiledning  

Når du starter som student hos oss i NKI, blir du invitert til et introduksjonswebinar. I dette webinaret får du informasjon om hvordan du blant annet melder deg opp til eksamen – og hvordan du logger deg inn i studieplattformen, sender inn oppgaver, etc. Webinaret foregår live, så her er det mulig å stille spørsmål.  

Kommunikasjon og samhandling omhandler følgende temaer:   

 • Samhandling 
 • Kommunikasjonssystemer og samband 
 • Kommunikasjon 
 • Etiske problemstillinger 
 • Stress og mestringsstrategier  

Eksamen og praksis i kommunikasjon og samhandling 

Når du studerer fag innenfor videregående opplæring hos NKI, må du ta eksamen som privatist. Du må selv sørge for å melde deg opp til eksamen, men du vil få hjelp og veiledning hos oss. Hvis du ikke har fullført og bestått noen av ambulansefagene fra før, må du melde deg opp til fire eksamener. Det er en skriftlig eksamen for hvert programfag, i tillegg til en tverrfaglig praktisk muntlig eksamen. På den sistnevnte eksamenen må du vise at du evner å se alle programfagene i sammenheng, i tillegg til å vise at du kan bruke teorien du har lært i praksis.  

Les mer...

Pris:
kr 7 600,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
5
Fagkode:
AMB2006

Yrkesliv i ambulansefag er et av de tre programfagene på Vg2 ambulansearbeider. Du kan ta faget som et enkeltstående kurs, eller som en del av Vg2 ambulansearbeider - pakken.  

Nettkurs i yrkesliv i ambulansefag AMB2007

Kurset er helt nytt og dekker teorien i læreplanen etter fagfornyelsen. Sammen med kommunikasjon og samhandling og ambulansemedisin vil yrkesliv i ambulansefag gjøre deg klar til den 2-årige læretiden i ambulansetjenesten.  

Du får: 

 • Opplæringsvideoer til alle kompetansemålene i faget 
 • Test deg selv-oppgaver 
 • Innsendingsoppgaver med tilbakemelding fra lærer  
 • Refleksjon- og diskusjonsoppgaver med andre studenter  
 • Anbefalte og kvalitetsikrede eksterne ressurser for dybdekunnskap  
 • Eksamen-webinar  
 • Kontakt med lærer på chat  
 • Studieveiledning  

Når du starter som student hos oss i NKI, blir du invitert til et introduksjonswebinar. I dette webinaret får du informasjon om hvordan du blant annet melder deg opp til eksamen – og hvordan du logger deg inn i studieplattformen, sender inn oppgaver, etc. Webinaret foregår live, så her er det mulig å stille spørsmål.  

Yrkesliv i ambulansefag omhandler følgende temaer:   

 • Anatomi og fysiologi 
 • Vurdering og overvåking 
 • Legemidler 
 • Fødsler 
 • Hygiene og smittevern 

Eksamen og praksis i yrkesliv i ambulansefag

Når du studerer fag innenfor videregående opplæring hos NKI, må du ta eksamen som privatist. Du må selv sørge for å melde deg opp til eksamen, men du vil få hjelp og veiledning hos oss. Hvis du ikke har fullført og bestått noen av ambulansefagene fra før, må du melde deg opp til fire eksamener. Det er en skriftlig eksamen for hvert programfag, i tillegg til en tverrfaglig praktisk muntlig eksamen. På den sistnevnte eksamenen må du vise at du evner å se alle programfagene i sammenheng, i tillegg til å vise at du kan bruke teorien du har lært i praksis.  

Les mer...

Pris:
kr 7 600,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
5
Fagkode:
AMB2007

Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. Kursene inneholder fagstoff, øvingsoppgaver og interaktive oppgaver. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Kursene har diskusjonsforum for studenter og eksamenswebinarer hvert semester. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Våre studieveiledere hjelper deg med råd om studieteknikk, eksamensoppmelding eller andre spørsmål om studiene. 

Som ambulansearbeider kan du jobbe innen helseforetak, kommuner, private organisasjoner eller bedrifter. Ambulansetjenesten er den forlengede armen av spesialhelsetjenesten og har ansvar for akuttmedisin utenfor sykehus. Sentrale arbeidsområder er:

 • utrykning og transport av pasienter
 • omsorg til pasienter i vanskelige, og til tider livstruende situasjoner
 • undersøkelser og observasjon av pasienter
 • prioritering i akuttsituasjoner
 • igangsettelse av akuttmedisinsk behandling
 • rapportering og dokumentasjon
 • vedlikehold av kjøretøy og utstyr

Dette kurset forbereder deg til de teoretiske eksamenene i videregående skole. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året. Det er fylkene som arrangerer eksamen.

Du må selv melde deg opp til privatisteksamen i det fylket du ønsker å ta eksamen i. Våre studieveiledere hjelper deg mer enn gjerne om du har spørsmål om påmelding til eksamen. Eksamensperiodene er i mai/juni og november/desember.

Programfagene tar utgangspunkt i kompetansemålene fra læreplanen AMB2-02.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker.Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

 

  For videregående opplæring er det læreplanen, ikke pensum, som regulerer hvilken kompetanse studentene skal oppnå. Boklisten er derfor veiledende.

  Til de fleste kursene er det anbefalt lærebøker, og dette finner du god informasjon om på kursenes introduksjonssider. Mange av lærebøkene på videregående opplæring finnes i digitale utgaver slik at du kan få tilgang til dem umiddelbart når du starter på kurset. En digital lærebok koster mindre enn papirutgaven. 

  - Ingen dager er like som ambulansearbeider, og en må kunne omstille seg raskt. Det er med på å gjøre denne jobben så spennende.

  Elin, Ambulansefag