For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Kompetanseutvikling

Utdanningsnivå:
Fagskoleemner
Pris:
kr 7 800,-
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
5
Innsendinger:
1
Studietimer:
125

I de aller fleste virksomheter jobbes det kontinuerlig med kompetanseutvikling på ulike nivå. Livslang læring gjenspeiler både arbeidsgivers behov og ansattes muligheter. Kompetansebehovet endrer seg stadig raskere, og som HR-konsulent er det nødvendig å følge med på denne utviklingen. Dette er noe av det du vil lære mer om i emnet. 

Kompetanseutvikling hører til utdannelsen HR-konsulent, men emnet kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 5 studiepoeng og du har opp til 24 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Dette lærer du

En riktig sammensatt kompetanse er viktig for virksomhetens konkurransekraft for å kunne jobbe effektivt og med høy kvalitet, og for at medarbeidere skal kunne trives og utvikle seg. Medarbeidere rangerer utviklingsmuligheter høyt i undersøkelser om hva ansatte opplever som viktig for å oppleve en arbeidsplass som attraktiv.

HR-konsulenten kan gjennom bevissthet i hverdagen være en aktiv bidragsyter til god informasjonsflyt, deling av kunnskap, kommunikasjon og feedback, noe som er viktige elementer i god medarbeiderutvikling.

Dette emnet gir innføring i hvorfor kompetanse er et viktig utviklingsområde og hvordan man jobber med kompetanseutvikling i ulike faser og på ulike nivåer. Det blir gjennomgang av hvordan bidra i planlegging og gjennomføring av kompetansehevende tiltak med tanke på administrasjon, struktur, opplæringsmetoder og tilpasninger til pedagogikk/språk/kultur. Det vil også gis generell innføring i temaer som talentutvikling, etterfølgerplanlegging og karriereplaner.

Dette emnet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb eller annet. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. 

I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver og arbeidskrav, slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Det gjennomføres hjemmeeksamen i emnet. Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember. Du melder deg selv opp til eksamen når du er klar.

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som mangler fag fra videregående opplæring, og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse. Vi behandler alle søkere i tråd med fagskoleforskriften.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

  • Strategisk kompetanseledelse. 4. utg.
   ISBN: 9788245035230
  • Kompetanseutvikling som virker. Fra læring til implementering. 1. utg.
   ISBN: 9788215052632

  Relaterte studier

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Strategisk ledelse og innovasjon

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Organisasjonspsykologi