For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Rekruttering for mangfold

Utdanningsnivå:
Fagskoleemner
Pris:
kr 15 300,-
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
10
Innsendinger:
2
Studietimer:
250

Rekruttering for mangfold gir en grunnleggende innføring i rekrutteringsprosesser, fra behovskartlegging via kravspesifikasjoner, metoder for utlysning og markedsføring, til selve utvelgelsen med CV-gjennomgang, intervju, testing, case-løsning m.m. For rekrutteringsbransjen vil god forståelse for kundens behov og markedet man opererer i være viktig.

Rekruttering for mangfold hører til utdannelsen HR-konsulent, men emnet kan også tas alene. Dette fagskoleemnet gir deg 10 studiepoeng og du har opp til 24 måneder på å gjennomføre, men du kan bruke kortere tid om du ønsker det. 

Dette lærer du

Du vil få en forståelse av hva mangfoldskompetanse er, og at mangfold er en variasjon av ansatte med ulike kjønn, alder, kompetanse, ferdigheter, personlighet, stil, utseende, seksuell orientering, funksjonalitet, fysisk og mental kapasitet, etnisitet, religion og kulturell arv mv.

Emnet gir deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg i stand til å bidra i rekrutteringsprosesser og tilrettelegge for en mangfoldig personalgruppe. Emnet har en praktisk tilnærming til hvordan du kan rekruttere for mangfold, eksempelvis ved bruk av inkluderende jobbannonser, anonymisering og standardiserte maler for intervju, bruk av ulike testverktøy innen personalitet og ferdigheter m.m.

Du skal også få innsikt i "beste praksis" samt ulike administrative verktøy, eksempelvis rekrutteringssystemer som sikrer mangfold og åpner for muligheter til flere. Samtidig vil det diskuteres etiske problemstillinger knyttet til f.eks. økt digitalisering av rekrutteringsprosesser. 

Dette emnet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb eller annet. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. 

I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver og arbeidskrav, slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Det gjennomføres hjemmeeksamen i emnet. Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember. Du melder deg selv opp til eksamen når du er klar.

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som mangler fag fra videregående opplæring, og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse. Vi behandler alle søkere i tråd med fagskoleforskriften.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

  • Rett person på rett plass. 2. utg.
   ISBN: 9788205478237

  Relaterte studier

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Praktisk HR-ledelse

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Den digitale arbeidsplassen