Gå til søk
Gå til innehold
Gå til kontakt info

Fagskole

fagskole

Fagskole er en offentlig godkjent, yrkesrettet utdanning som ligger på nivå mellom videregående skole og høyskole. Studielengden er fra et halvt til 2 år. Opptakskravene for fagskole er noe lavere enn for høyskole, og det vektlegges realkompetanse/arbeidserfaring fremfor formell skolegang.

Fagskole via nettstudier

NKI Nettstudier er Norges største fagskole på nett. Vi har lang erfaring med å utvikle fagskoleutdanninger, og tilbyr et bredt utvalg av fagskoleutdanninger som gir deg kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

Finn din fagskoleutdanning

Arbeidslederskolen Eiendomsserviceskolen Psykisk helsearbeid
Lønns- og personalskolen Hydraulikkfagskolen Helse, aldring og aktiv omsorg
Økonomimedarbeider Arbeidsleder Logistikk Kreftomsorg og lindrende pleie 
Prosjektlederskolen Vaktmesterskolen Demensomsorg og alderspsykiatri 
Regnskapsskolen Servicelederskolen Migrasjonshelse
Kantinelederskolen Resepsjonsledelse Velferdsteknologi

Opptakskrav til Fagskole

En fagskoleutdanning ligger på nivå over videregående skole. Opptakskravene for fagskole, er fullført videregående skole eller relevant realkompetanse/arbeidserfaring. Søkere som mangler fag fra videregående opplæring og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse.

Offentlig godkjent utdanning ved fagskole

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) påser at utdanninger og institusjoner følger nasjonale krav til kvalitet i utdanning. Alle våre fagskoler er godkjent av NOKUT, og dermed også godkjent for lån i  Lånekassen. Dette sikrer deg kvalitet i utdanningen!

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk