Fagskole

Fagskole

Har du lyst til å komme deg raskt i jobb etter fullført utdanning? Eller ønsker du å gjøre et karrierebytte? Da bør du vurdere fagskoleutdanning.

Hva er fagskole?

Målet med fagskoleutdanning er at du skal få erfare hvordan faget fungerer i praksis. Mens høyskole- og universitetsstudier er bygget opp rundt en akademisk tradisjon, er fagskole i stor grad bygget på yrkesfeltets behov. Det du lærer er det du vil praktisere i jobben din. Du får ikke bare praktiske ferdigheter -  du vil også få økt evnen din til å reflektere rundt relevante problemstillinger, hentet fra virkelige yrkessituasjoner. 

Fagskole er en offentlig godkjent, yrkesrettet og praktisk utdanning som gir deg kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Fagskoleutdanning ligger på nivå over videregående skole, og studievarighet er fra ½ til 2 år. Fagskoleutdannede er svært ettertraktede i arbeidslivet og etterspørselen øker stadig. Derfor er en fagskoleutdanning en god investering i fremtidig karriere. 

1. juli 2018 ble fagskolepoeng erstattet med studiepoeng. Fagskoleutdanningen kan dermed også fungere som et springbrett for videre utdanning.

Finn din fagskoleutdanning her

Fagskoleutdanning på nett

For mange kan det virke utfordrende å kombinere jobb med studier. Derfor er det stadig flere som velger å studere på nett. Nettstudier gir deg fleksibilitet til å studere når du vil- hvor du vil og kan kombineres med jobb, reise og/eller familieliv. Det betyr at du kan leve livet ditt og samtidig studere alt fra bygg og anlegg til lønns- og personalfag, når det måtte passe inn i din hverdag og kalender.

Opptakskrav til fagskole

Opptakskravene for fagskole er fullført videregående skole eller relevant realkompetanse/arbeidserfaring. Søkere som mangler fag fra videregående opplæring og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse.

Realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller kravene til utdanning kan bli realkompetansevurdert. Realkompetanse omfatter kunnskap fra yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid og skolegang. Realkompetansevurdering foretas på følgende grunnlag: 

  • Må ha fylt 23 år i søknadsåret
  • Krav om minimum tre års relevant arbeidserfaring i 100 % stilling (deltid regnes om til heltid)
  • Dokumentert arbeidserfaring
  • Utdanning
  • Kurs
  • Annen relevant erfaring 

Ønsker du å få en vurdering av din realkompetanse, fyller du ut realkompetanseskjema for fagskoleutdanninger. Send oss dette sammen med dokumentasjon av utdanning og yrkespraksis.

Akkreditert fagskole

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) påser at utdanninger og institusjoner følger nasjonale krav til kvalitet i utdanning. Alle våre fagskoler er akkreditert av NOKUT, og dermed også godkjent for lån i Lånekassen. Dette sikrer deg kvalitet i utdanningen!

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk