Fagskole

Vi har lang erfaring med å utvikle fagskoleutdanninger, og tilbyr et bredt utvalg av fagskoleutdanninger som gir deg kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

Fagskole via nettstudier

Fagskole er en offentlig godkjent, yrkesrettet utdanning som ligger på nivå mellom yrkesfaglig videregående skole og høyskole. Studielengden er fra et halvt til 2 år. Opptakskravene for fagskole er noe lavere enn for høyskole, og det vektlegges realkompetanse/arbeidserfaring fremfor formell skolegang.

Finn din fagskoleutdanning

Opptakskrav til Fagskole

En fagskoleutdanning ligger på nivå over videregående skole. Opptakskravene for fagskole, er fullført videregående skole eller relevant realkompetanse/arbeidserfaring. Søkere som mangler fag fra videregående opplæring og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse.

Opptakskrav psykisk helsearbeid / helse, aldring og aktiv omsorg / kreftomsorg og lindrende pleie / demensomsorg og alderspsykiatri og velferdsteknologi

Utdannelsen bygger på fullført og bestått videregående opplæring og på at søkeren er autorisert helsepersonell etter helsepersonelloven. Utdanningen er spesielt utviklet for:

 • helsefagarbeidere
 • hjelpepleiere og
 • omsorgsarbeidere

Autoriserte ambulansearbeidere og helsesekretærer kvalifiserer også for opptak til studiet. Det anbefales at søker har minimum ett års yrkeserfaring, men dette er ikke et krav.

Søkere som ikke tilfredsstiller kravene til utdanning kan bli realkompetansevurdert. Realkompetanse omfatter kunnskap som er ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid og skolegang. Realkompetansevurdering foretas på følgende grunnlag:

 • Krav om minimum tre års relevant arbeidserfaring i 100 % stilling (deltid regnes om til heltid)
 • Dokumentert arbeidserfaring
 • Utdanning
 • Kurs
 • Annen relevant erfaring 

Opptakskrav migrasjonshelse

Migrasjonshelse bygger på bestått videregående opplæring i helse- og oppvekstfag. Utdanningen er utviklet spesielt for de med fagbrev som:

 • helsefagarbeidere
 • barne- og ungdomsarbeidere og
 • ambulansearbeidere

Utdanningen er også åpen for de med yrkeskompetanse som helsesekretær eller apotektekniker og tidligere fagbrev som hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Det anbefales at søker har minimum ett års yrkeserfaring, men dette er ikke et krav.

Søkere som ikke tilfredsstiller kravene til utdanning kan bli realkompetansevurdert. Realkompetanse omfatter kunnskap som er ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid og skolegang. Realkompetansevurdering foretas på følgende grunnlag:

 • Krav om minimum tre års relevant arbeidserfaring i 100 % stilling (deltid regnes om til heltid)
 • Dokumentert arbeidserfaring
 • Utdanning
 • Kurs
 • Annen relevant erfaring

Offentlig godkjent utdanning ved fagskole

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) påser at utdanninger og institusjoner følger nasjonale krav til kvalitet i utdanning. Alle våre fagskoler er godkjent av NOKUT, og dermed også godkjent for lån i Lånekassen. Dette sikrer deg kvalitet i utdanningen!

Meld deg på nyhetsbrev

Designed by Isobar - Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk