For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Bærekraftig innovasjon og samarbeid

Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
3 måneder
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 6 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
1 stk
Studietilgang:
3 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 6 500,-

Skal norsk næringsliv klare omstillingen som må til for å nå målene vi har forpliktet oss til, er vi avhengig av samarbeid og innovasjon mellom ulike aktører. NKI kan nå tilby et kompetansehevende kurs innen Bærekraftig innovasjon og samarbeid, som gjør deg som student til en mer rustet endringsagent i et såkalt grønt skifte.

Dette kurset gir deg som student en generell innføring i hva innovasjon betyr og hvordan en såkalt bærekraftig innovasjon kan se ut. Det er lagt vekt på innovasjon av forretningsmodellene, eksempelvis gjennom å ta i bruk teknologi eller samarbeid, hvor du som student vil måtte utfordrere deg selv til å innovere.

Kurset gir innsikt i hva slags innovasjon og samarbeidsmuligheter som ligger i en bærekraftig forretningsmodell. Dette inkluderer hvordan oppnå både økt bærekraftig og lønnsomhet gjennom regionale og lokale samarbeid, eller samarbeid på tvers av fagfelt i en industriell symbiose. Sentralt i kurset er erfaringsdeling i hvordan det konkret kan samarbeide for å løse felles utfordringer. Og du som student vil i dette kurset bli oppfordret til å samarbeide med næringslivet.

Kurset er utviklet i samarbeid med næringslivet. Det er dermed fokus på reelle caser fra små og mellomstore norske aktører, som gir deg bransjerelevant erfaring med temaene innen bærekraft, innovasjon og samarbeid.

Kursets innhold er fordelt på seks moduler. I kurset er det også tilknyttet en variasjon av læringsaktiviteter og relevante bransjeoppgaver. Det foreligger også flere intervjuer av sentrale aktører i bransjen som belyser tematikken.

Modul 1: Velkommen

Modul 2: Hva er innovasjon

Modul 3: Bærekraftig innovasjon og forretningsmodeller

Modul 4: Innovasjon og teknologi

Modul 5: Samarbeid og innovasjon

Modul 6: Beste praksis og industriell symbiose

Studietimer:
125

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

1 avsluttende innleveringsoppgave som rettes etter bestått/ikke bestått prinsippet.

Kunnskaper

Kandidaten:

 

• Har innsikt i innovasjonens historie

• Har forståelse for hva innovasjon er og kan differensiere mellom ulike innovasjoner

• Forstår hvorfor bærekraftig innovasjon er viktig for fremtidens varehandel

• Vet hva slags samarbeid som potensielt kan gi økt innovasjon og bærekraft

• Forstår hvorfor teknologi er viktig for et bærekraftig næringsliv

 

Ferdigheter

Kandidaten:

• Kan vurdere hvilke samarbeidsmuligheter som kan være hensiktsmessig handelsbransjen

• Kan benytte enkle teknologiske verktøy for å samarbeide

• Har utviklet gode samarbeidsevner og kan forstå verdiskapningen i dette

• Kan gi eksempler på ulike innovative tiltak som vil fremme bærekraftig handel

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

• har kunnskap om organisasjoner og nettverk innenfor bærekraft og sirkulærøkonomi, og kan delta og bidra i nettverk utenfor egen bedrift

• Kan ta kontakt med næringslivaktører for innhenting av informasjon, kunnskap og se på mulighetsrommet for samarbeid

• Forstår hva en industriell symbiose er og kan reflektere over viktigheten av disse

• Kan gi eksempler på bærekraftig innovasjon og forretningsmodeller

Ingen formelle opptakskrav. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.